Aim

Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, Halkbilimi Araştırmaları Derneğinin yayın organıdır. Dergi Halkbilimi alanıyla alakalı bilimsel yayınlar üretmek ve üretilen yayınları bilim dünyasına duyurmayı amaçlamaktadır.    

Scope

HALKBİLİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Türk dili ve lehçeleri, Türk edebiyatları, Türk halk bilimi ve kültürü, Türk dil bilimi ve Türkçe öğretimine ait araştırmaya dayanan, sahasına katkı sağlayacak nitelikte bilimsel makaleleri yayımlamaktadır. Adı geçen alanlarda hazırlanan bilimsel kitaplara ait değerlendirme ve eleştiri yazıları da derginin yayın kapsamı içindedir. HALKBİLİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ’nin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir ancak her sayıda derginin sayfa sayısının en fazla üçte biri kadar olmak üzere diğer dillerdeki yazılara yer verilebilir.