Year 2018, Volume 1, Issue 1, Pages 27 - 34 2018-12-25

Âşık Tarzı Halk Şiirlerinin Günümüz Müzik Anlayışı İle Yeniden Yorumlanması: Âşık Mahzunî Şerif Örneği

Samet KILIÇ [1]

54 302

Teknolojik gelişmeler ve beraberinde ortaya çıkan küresel kültür ile gençlerin müzik ve haz anlayışları kendi kültürlerinden çok uzaklaşarak yeni bir mecraya taşınmıştır. Bu durumun sonucu olarak birçok değerli halk kültürü ürünü gelecek nesle aktarılamadan yok olma tehlikesi yaşar hale gelmiştir. Bu konunun çözüm yollarından biri kültür ürünlerini modernleştirme ve zamanın şartlarına uygun hale getirerek geleceğe aktarmaktır.

Halk şiirinin en önemli kollarından biri olan Âşık Tarzı Halk Şiiri geleneği de teknolojik gelişmelerden olumsuz etkilenen müesseselerden biridir. Bu bağlamda yapılan araştırmalarda modernleştirme yöntemine örnek teşkil edecek çalışmaların varlığını tespit ettik. Bu çalışmada 2017 yılında piyasaya sürülen Âşık Mahzunî Şerif’in eserlerini yeniden yorumlayarak oluşturulan “Mahzunî’ye Saygı Albümü”nün incelenmesine ve ulaştığı kitlelere yer verilmiştir. Moderleştirme bağlamında Mahzunî eserleri irdelenmiştir.

Mahzunî Şerif, Âşık Şiiri, Halk Şiiri, Müzik, Modernleştirme
  • Artun, E. (2011), Âşık Edebiyatı Metin Tahlilleri, Karahan Yayınları, AdanaArtun, E. (2012), Âşıklık Geleneği ve âşık Edebiyatı, Karahan Yayınları, AdanaDevellioğlu, F. (2010), Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Aydın Kitapevi, AnkaraElçin, Ş. (1986), Halk Edebiyatına Giriş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, AnkaraOğuz, Ö. (2004), Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayıncılık, AnkaraTurhan, M., Kova, Ö. (2012), Değerler Eğitimi Açısından Türk Halk Müziği ve Halk Ozanları: Neşet Ertaş, Âşık Mahzuni Şerif, Âşık Veysel ve Özay Gönlüm Bağlamında Bir İnceleme, Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, 117-128.
Primary Language tr
Subjects Folklore
Journal Section Articles
Authors

Author: Samet KILIÇ (Primary Author)
Country: Turkey


Bibtex @research article { uhad502151, journal = {Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi}, issn = {2667-4173}, eissn = {2667-4173}, address = {Halkbilimi Araştırmaları Derneği}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {27 - 34}, doi = {}, title = {Âşık Tarzı Halk Şiirlerinin Günümüz Müzik Anlayışı İle Yeniden Yorumlanması: Âşık Mahzunî Şerif Örneği}, key = {cite}, author = {KILIÇ, Samet} }
APA KILIÇ, S . (2018). Âşık Tarzı Halk Şiirlerinin Günümüz Müzik Anlayışı İle Yeniden Yorumlanması: Âşık Mahzunî Şerif Örneği. Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 27-34. Retrieved from http://dergipark.org.tr/uhad/issue/41568/502151
MLA KILIÇ, S . "Âşık Tarzı Halk Şiirlerinin Günümüz Müzik Anlayışı İle Yeniden Yorumlanması: Âşık Mahzunî Şerif Örneği". Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 1 (2018): 27-34 <http://dergipark.org.tr/uhad/issue/41568/502151>
Chicago KILIÇ, S . "Âşık Tarzı Halk Şiirlerinin Günümüz Müzik Anlayışı İle Yeniden Yorumlanması: Âşık Mahzunî Şerif Örneği". Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 1 (2018): 27-34
RIS TY - JOUR T1 - Âşık Tarzı Halk Şiirlerinin Günümüz Müzik Anlayışı İle Yeniden Yorumlanması: Âşık Mahzunî Şerif Örneği AU - Samet KILIÇ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 34 VL - 1 IS - 1 SN - 2667-4173-2667-4173 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi Âşık Tarzı Halk Şiirlerinin Günümüz Müzik Anlayışı İle Yeniden Yorumlanması: Âşık Mahzunî Şerif Örneği %A Samet KILIÇ %T Âşık Tarzı Halk Şiirlerinin Günümüz Müzik Anlayışı İle Yeniden Yorumlanması: Âşık Mahzunî Şerif Örneği %D 2018 %J Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi %P 2667-4173-2667-4173 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD KILIÇ, Samet . "Âşık Tarzı Halk Şiirlerinin Günümüz Müzik Anlayışı İle Yeniden Yorumlanması: Âşık Mahzunî Şerif Örneği". Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 1 / 1 (December 2018): 27-34.