Journal of Crises and Political Research
Cover Image
e-ISSN 2587-1269 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Mehmet Seyfettin EROL |

Journal of Crises and Political Research

e-ISSN 2587-1269 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Mehmet Seyfettin EROL |
Cover Image

6.000

34.537
Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi Last Issue
Volume 2 - Issue 2 - Dec 2018
 1. Editörden
  Pages 1 - 13
  Mehmet Seyfettin EROL
 2. İRAN DİASPORASI’NDA KADIN ÜZERİNE BİR OKUMA
  Pages 14 - 43
  Ayşenur KIRILMAZ, Mehmet Seyfettin EROL
 3. CONFLICT IN SYRIA: IS IT A PROXY WARFARE?
  Pages 44 - 69
  Şafak OĞUZ, Kadir Ertaç ÇELİK
 4. USA “Central Intelligence Agency” Activities in Syria in the Historical Process and the Effects of These Activities on Regional Security
  Pages 70 - 106
  Хасан Октай, Уфук Джеррах, Ярослав Самойлов
 5. The impact of Nuclear Capabilities on the Strategic Balance in East Asia: North Korea Model
  Pages 107 - 142
  يونس مؤيد يونس
 6. TÜRK DÜNYASI’NDA JEOPOLİTİK ÖZNELERİN DEVAMLILIĞI VE ETKİLEŞİMİ*
  Pages 143 - 168
  Dinmuhammed AMETBEK
 7. ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE İMAJ YÖNETİMİ: ULUS MARKALAŞMASI ÖRNEĞİ
  Pages 169 - 192
  Bilal KARABULUT
 8. MİCHEL FOUCAULT’NUN “BİYOPOLİTİKA” KAVRAMININ TEORİK ÇERÇEVESİ
  Pages 193 - 218
  Altuğ KOÇ
 9. Uluslararası İlişkilerde Güç Tanımının Sorunları
  Pages 219 - 248
  Anes Hassan HAMEED
 10. KIRGIZ CUMHURİYETİ VE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ’NİN 1992-2018 YILLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ
  Pages 249 - 275
  Asan ORMUŞEV, Abdrasul ISAKOV
 11. OBAMA DÖNEMİNDE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NİN KÜBA POLİTİKASI
  Pages 276 - 322
  Mehmet Sait DİLEK
 12. NURLAN ONJANOV, ARABULUCU: SURİYE DÜĞÜMÜ, PANAMA YAYINCILIK, ANKARA 2018, 256 S.
  Pages 323 - 326
  Kadir Ertaç ÇELİK
 13. ŞAMİL ÖÇAL, KIŞLADAN MEDRESEYE-OSMANLI BİLGİNİ KEMALPAŞAZÂDE’NİN DÜŞÜNCE DÜNYASI, İZ YAYINCILIK, İSTANBUL 2013, 626 S.*
  Pages 327 - 329
  Cenk TAMER
 14. DİNMUHAMMED AMETBEK, İRAN DIŞ POLİTİKASININ JEOKÜLTÜREL KODLARI, ANKASAM, YAYIN NO: 6, BALGAT ÇALIŞMALARI NO: 2, ANKARA 2017, 74 S.
  Pages 330 - 332
  Feyza YAŞA