Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 169 - 192 2018-12-27

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE İMAJ YÖNETİMİ: ULUS MARKALAŞMASI ÖRNEĞİ

Bilal KARABULUT [1]

80 185

Küreselleşmeyle birlikte artan rekabet ortamı, yalnızca ticari faaliyet yürüten aktörleri değil; devletleri de markalaşma konusunda harekete geçirmiştir. Artık devletler de reklam kampanyaları düzenlemekte, kültürel diplomasi ya da kamu diplomasisi yürütmekte ve pazarlama konusunda faaliyetler de bulunmaktadır. Devletler, ülke imajının olumlu bir şekilde inşa edilmesi amacı başta olmak üzere; ülkeye turist ya da yatırım çekebilmek ve ülkenin yumuşak gücünü ortaya koymak gibi pek çok misyonla bu tarz stratejiler benimsemektedir. İşte ülkelerin algı ve imaj yönetimi faaliyetlerinin icra edildiği olgu ise ulus markalaşması stratejisidir. Bu makalede de algı, imaj yönetimi, marka ve ulus markalaşması olgularına değinilmektedir.


İmaj Yönetimi, Algı Yönetimi, Marka, Marka İmajı, Ulus Markalaşması
  • ABRATT, Russell, “A New Approach to the Corporate Image Management Process”, Journal of Marketing Management, 1, 1989, s. 63-76. AVCILAR, Mutlu Yüksel-Ergün Kara, “Şehir Markası Kavramı ve Marka Şehir Yaratma Stratejilerine Yönelik Literatür İncelemesi”, Sosyal ve Beşerî Bilimler Araştırmaları Dergisi, 34, Bahar 2015, s. 76-94. AYDIN KILIÇ, Esra, “Seçmen Tercihinde İmaj Faktörü: Siyasal Parti ve Aday İmajı Karşılaştırmasına Yönelik Bir Alan Araştırması”, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Süreli Elektronik Dergi, 36, Bahar 2013, s. 46-73. BEKTAŞ, Fatih, “Örgütsel İmaj ve Örgüt Kültürü: Öğretmen Adayı Örnekleminde Nedensel Bir Araştırma”, Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, 1, Yaz, 2010, s. 5-18. BULUNMAZ, Barış, “Otomotiv Sektöründe Sosyal Medyanın Kullanımı ve Fiat Örneği”, Global Media Journal Turkish Edition, 2(3), 2011, s. 19-50. DAMLAPINAR, Zülfikar-Şükrü Balcı, “Seçmenin Zihnindeki Aday İmajını Belirleyen Etkenler: 28 Mart 2004 Yerel Seçimleri Alan Araştırması”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 4(1), 2005, s. 58-79. DEMİRÖZ, Seva, “Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları, Örgütsel İmaj Algıları ve Öğrenci Başarıları Arasındaki İlişki”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2014, (Yayımlanmamış Doktora Tezi). EKŞİ, Muharrem, The Rise and Fall of Soft Power in Turkish Foreign Policy During JDP: The rise and fall of the ‘Turkish model’ in the Muslim World, LAP Lambert Academic Publishing, Germany, 2016. EKŞİ, Muharrem, Kamu Diplomasisi ve AK Parti Dönemi Türk Dış Politikası, Siyasal Kitabevi, Ankara 2018. EROL, Mehmet Seyfettin, “Türkiye’nin Orta Asya Politikasına Rusya Federasyonu ve Bölge Ülkelerinden Genel Bir Bakış”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 12(1), Yaz 2012, s. 1-20. EROL, Mehmet Seyfettin-Emre Ozan, “Türk Dış Politikasında Algı Yönetimi”, Bilal Karabulut, der., Algı Yönetimi, Alfa Yayıncılık, Ankara 2017, s. 185-209. EROL, Mehmet Seyfettin-Emre Ozan, “Uluslararası Krizler ve Medya: Dış Politika ve Kriz Yönetiminde Medyanın Rolü Üzerine Bir Deneme”, Mehmet Seyfettin Erol-Ertan Efegil, der., Krizler ve Kriz Yönetimi, Barış Platin Yayınları, Ankara 2012, s. 123-145. FIRAT, Aytekin-Fatma Kömürcüoğlu, “Muğla Şehir Markası ve İmaj Algısı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması”, Yönetim Bilimleri Dergisi, 13(26), 2015, s. 285-304. GÜLTEKİN, Bilgehan, “Türkiye’nin Uluslararası İmajında Yükselen Değerler ve Eğilimler”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 4(1), 2005, s. 126-140. HERRMANN, Richard K., vd., “Images in International Relations: An Experimental Test of Cognitive Schemata”, International Studies Quarterly, 41, 1997, s. 403-433. KÖKSOY, Ergün, “Kamu Diplomasisi Perspektifinden Ulus Markalaması”, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 23, 2015, s. 42-61. NITA, Aurel Mircea, “The Importance of Image Managementfor a Good Society”, Revista De Cercetare Si Interventie Sociala, 44, 2014, s. 308-320. ÖZDEMİR, Şuayip-Yusuf Karaca, “Kent Markası ve Marka İmajının Ölçümü: Afyonkarahisar Kenti İmajı Üzerine Bir Araştırma”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 11(2), 2009, s. 113-134. ÖZDEMİR, Gökçe, “Destinasyon Yönetimi ve Pazarlama Temelleri: İzmir için Bir Destinasyon Model Önerisi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 2007, (Yayımlanmamış Doktora Tezi). RYGLOVA, Katerina-Jana Turcinkova, “Image as an Important Factor of Destination”, Management Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 2, Czech Republic 2004, s. 355-359. UZOĞLU, Sevil, “Kurumsal Kimlik, Kurumsal Kültür ve Kurumsal İmaj”, Kurgu Dergisi, 18, 2001, s. 337-353. WHAN, C. vd., “Strategic Brand Concept-Image Management”, Journal of Marketing, 50, 1986, s. 135-145. YAKIN, Mehmet, “Reklamda Algı Yönetimi”, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 2004, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Bilal KARABULUT

Bibtex @research article { uksad504119, journal = {Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-1269}, address = {Mehmet Seyfettin EROL}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {169 - 192}, doi = {}, title = {ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE İMAJ YÖNETİMİ: ULUS MARKALAŞMASI ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {KARABULUT, Bilal} }
APA KARABULUT, B . (2018). ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE İMAJ YÖNETİMİ: ULUS MARKALAŞMASI ÖRNEĞİ. Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 169-192. Retrieved from http://dergipark.org.tr/uksad/issue/41747/504119
MLA KARABULUT, B . "ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE İMAJ YÖNETİMİ: ULUS MARKALAŞMASI ÖRNEĞİ". Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi 2 (2018): 169-192 <http://dergipark.org.tr/uksad/issue/41747/504119>
Chicago KARABULUT, B . "ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE İMAJ YÖNETİMİ: ULUS MARKALAŞMASI ÖRNEĞİ". Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi 2 (2018): 169-192
RIS TY - JOUR T1 - ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE İMAJ YÖNETİMİ: ULUS MARKALAŞMASI ÖRNEĞİ AU - Bilal KARABULUT Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 169 EP - 192 VL - 2 IS - 2 SN - -2587-1269 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Crises and Political Research ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE İMAJ YÖNETİMİ: ULUS MARKALAŞMASI ÖRNEĞİ %A Bilal KARABULUT %T ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE İMAJ YÖNETİMİ: ULUS MARKALAŞMASI ÖRNEĞİ %D 2018 %J Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi %P -2587-1269 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD KARABULUT, Bilal . "ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE İMAJ YÖNETİMİ: ULUS MARKALAŞMASI ÖRNEĞİ". Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi 2 / 2 (December 2018): 169-192.