Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 219 - 248 2018-12-27

Uluslararası İlişkilerde Güç Tanımının Sorunları

Anes Hassan HAMEED [1]

43 123

Bu makalenin amacı, uluslararası ilişkilerde güç kavramı üzerindeki anlaşmazlıkların nedenlerini incelemektir. Uluslararası çalışmalarda, bu fenomen için verilen birçok farklı tanım bulumaktadir. Bundan dolayı güç için sunulan tanımlardaki farklılıkların ardında iki ana neden olduğunu ileri sürülebilir. Birincisi, bu kavramı karakterize etmek için kullanılan diller ve metaforler arasındaki farklılıkların etkileridir. Nitekim bir dilde bu metaforlar birden fazla anlam taşır ve bu metaforların diller arasında da bazen tamamen farklı anlamları vardır. İkincisi ise teorik ve entelektüel farklılıklarla ilgilidir. Başka bir deyişle, ideolojinin ve teorisyenlerin düşüncelerinin kendi iktidar kavramları üzerindeki yansımasıdır.

Metaforlar, Gücün Boyutları, Önyargıların Mobilizasyonu, Karar Vermeme, Steven Lukes
  • ATWAN, Khader, Global Powers and Regional Balances, Osama Publishing House, Jordan 2010. BACHRACH, Peter-Morton Baratz, “Two Faces of Power”, American Political Science Review, 56(4), 1962, p. 947-952. BRADSHAW, Alan, “A Critique of Steven Lukes Power: A Radical View”, British Sociology Association, 10(1), 1976, p. 121-127. ÇELİK, Kadir Ertaç, “Kimlikler Güç Dengesi İttifaklar: Kazakistan Örneği”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2014, (Unpublished Master’s Thesis). DAHL, Robert A., “The Concept of Power”, Behavioural Science, 2(3), 1957, p. 201-215. DAHL, Robert A. “Power”, David L. Sills, ed., International Encyclopedia of the Social Sciences, 12, The Macmillan Company & The Free Press, USA 1968, s. 405-415. DAVUTOĞLU, Ahmet, Stratejik Derinlik: Türkiye’nin Uluslararası Konumu, Küre, Ankara 2010. DEIBEL, Terry L., Foreign Affairs Strategy: Logic for American Statecraft, trans. Walid Shahid, Arabic Book House, Lebanon 2009. DOREEN, McCalla-Chen, “Towards an Understanding of the Concept of Non-Decision Making and its Manifestation in the School Sector”, Educational Management Administration & Leadership, 28(1), 2000, p. 33-46. DOWDING, Keith, “Three-Dimensional Power: A Discussion of Steven Lukes’ Power: A Radical View”, Political Studies Review, 4, 2006, p. 136-145. EDWARDS, Paul, “Power and Ideology in the Workplace: Going beyond Even the Second Version of the Three Dimensional View”, Work Employment and Society, 20(3), 2006, p. 571-581. ERDAL, Hamit, Uluslararası İlişkiler Kavram ve Olaylar Sözlüğü, Barış Kitap, Ankara 2012. EROL, Mehmet Seyfettin, “Fırsatlar ve Tehditler İkileminde İran’ın Orta Asya Politikası”, Kamer Kasım-Zerrin A. Bakan, eds., Uluslararası Güvenlik Sorunları, ASAM Publications, Ankara 2004, p. 221-222. EROL, Mehmet Seyfettin-Çiğdem Tunç, “11 Eylül Sonrası ABD’nin Küresel Güç Mücadelesinde Orta Asya”, Avrasya Dosyası, 9(3), 2003, p. 5-28. EROL, Mehmet Seyfettin-Şafak Oğuz, “Dış Politikada Ulusal Özelliklerin Etkisi: Türk Dış Politikası Örneği”, Ertan Efegil-Rıdvan Kalaycı, ed., Dış Politikaları Teorileri Bağlamında Türk Dış Politikasının Analizi, Nobel Publications, Ankara 2012, p. 335-356. HART, Jeffrey, “Three Approaches to The Measurement of Power in International Relations”, International Organization, 30(2), 1976, p. 289-305. HOBBES, Thomas, Leviathan, trans. Semih Lim, Yapı Kredi, İstanbul 2007. KARABULUT, Bilal, Küreselleşme Sürecinde Güvenliği Yeniden Düşünmek, Barış Kitabevi, Ankara 2011. KEOHANE, Robert O.-Joseph S. Nye, “Power and Interdependence in the Information Age”, Foreign Affairs, 77(5), 1998, p. 81-94. KOVECSES, Zoltan, Metaphor: A Practical Introduction, Oxford University Press, USA 2002. KRIEGER, Leonard, “Power and Responsibility: The Historical Assumption”, Krieger, Leonard and Stern, Fritz, ed., The Responsibility of Power: Historical Essays in Honor of Hajo Holborn, Macmillan, UK 1968, s. 3-34. LITTLE, Richard, The Balance of Power in International Relation Metaphors, Myths and Models, Cambridge University Press, UK 2007. LOCKE, John, An Essay Concerning Human Understanding, P. H. Nidditch, ed., Oxford Clarendon Press, USA 1975. LUKES, Steven, “Power and agency”, British Journal of Sociology, 55(3), 2002, p. 491-496. LUKES, Steven, Power A Radical View, Palgrave Macmillan, UK 2005. MORRISS, Peter, “Steven Lukes on the Concept of Power”, Political Studies Review, 4(2), 2006, p. 124-135. NYE, Joseph, “The Changing Nature of World Power”, Political Science Quarterly, 105(2), 1990, p. 177-192. ÖZDEMİR, Haluk, “Uluslararası İlişkilerde Güç: Çok Boyutlu Bir Değerlendirme”, Ankara Univeristy Journal of the Faculty of Political Science, 63(3), 2008, p. 113-144. POLSBY, Nelson W., “Community: The Study of Community Power”, David L. Sills, ed., International Encyclopedia of the Social Sciences, 3, The Macmillan Company & The Free Press, UK 1968. VAIL, Jeff, A Theory of Power, iUniverse Inc., New York 2004.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Anes Hassan HAMEED

Bibtex @research article { uksad504123, journal = {Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-1269}, address = {Mehmet Seyfettin EROL}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {219 - 248}, doi = {}, title = {Uluslararası İlişkilerde Güç Tanımının Sorunları}, key = {cite}, author = {HAMEED, Anes Hassan} }
APA HAMEED, A . (2018). Uluslararası İlişkilerde Güç Tanımının Sorunları. Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 219-248. Retrieved from http://dergipark.org.tr/uksad/issue/41747/504123
MLA HAMEED, A . "Uluslararası İlişkilerde Güç Tanımının Sorunları". Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi 2 (2018): 219-248 <http://dergipark.org.tr/uksad/issue/41747/504123>
Chicago HAMEED, A . "Uluslararası İlişkilerde Güç Tanımının Sorunları". Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi 2 (2018): 219-248
RIS TY - JOUR T1 - Uluslararası İlişkilerde Güç Tanımının Sorunları AU - Anes Hassan HAMEED Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 219 EP - 248 VL - 2 IS - 2 SN - -2587-1269 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Crises and Political Research Uluslararası İlişkilerde Güç Tanımının Sorunları %A Anes Hassan HAMEED %T Uluslararası İlişkilerde Güç Tanımının Sorunları %D 2018 %J Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi %P -2587-1269 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD HAMEED, Anes Hassan . "Uluslararası İlişkilerde Güç Tanımının Sorunları". Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi 2 / 2 (December 2018): 219-248.