Year 2017, Volume , Issue 18, Pages 157 - 166 2017-01-01

HALKA ARZ OLAN FİRMALARIN HİSSE SENEDİ FİYATLARININ BELİRLENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Bünyamin ER [1] , Yusuf GÜNEYSU [2] , Tolga ERGÜN [3]

356 1198

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 1993-2015 döneminde halka arz edilen firmaların hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan indirgenmiş nakit akımı (İNA) ve piyasa çarpanları (benzer firma yaklaşımı) yöntemlerini karşılaştırmalı olarak incelemektir. Çalışmada, ilk halka arzdaki fiyat tahmin hatalarındaki değişim ve dağılımları belirlemek amacıyla Jelic ve diğerleri (1998) tarafından hazırlanan tahmin gerçekleşme diyagramından faydalanılmış, ayrıca halka arz fiyatının belirlenmesinde kullanılan yöntemlere göre hesaplanan fiyatlar arasında bir fark olup olmadığı istatistiki olarak test edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, benzer firma yaklaşımı (BFY) ve İNA yöntemi kullanılarak hesaplanan hisse senedi fiyatları tahmin gerçekleşme diyagramlarına göre nokta yoğunluğunun en fazla üçüncü bölgede olduğu tespit edilmiştir. Her iki yönteme göre tespit edilen halka arz fiyatları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Yani her iki yönteme göre belirlenen fiyatların birbirine benzer olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: İlk halka arz, İndirgenmiş nakit akımı, Benzer firma yaklaşımı.

  • Berkman, H., Bradbury, M. E., ve Ferguson, Jason. (2000). The Accuracy of Price-Earnings and Discounted Cash Flow Methods of IPO Equity Valuation. Journal of International Financial Management and Accounting, 11(2), 71-83.
  • Cheng, C.S. A., ve McNamara, R. (2000). The Valuation Accuracy of the Price-Earnings and Price-Book Benchmark Valuation Methods. Review of Quantitative Finance and Accounting, 15, 349-370.
  • Deloof, M., De Maeseneire, W., ve Inghelbrecht, K. (2002). The Valuation of IPOs by Investment Banks and the Stock Market: Empirical Evidence. EFMA 2002 London Meetings; EFA 2002 Berlin Meetings Discussion Paper.
  • Dittmann, I., ve Weiner, C. (2005). Selecting Comparables for the Valuation of European Firms. SFB 649 Discussion Papers No: SFB649DP2005-002, 1-25.
  • Er, B. (2012). The Accuracy of Price-Earnings Ratio and Discounted Cash Flow Methods in Predicting the Offer Price of IPO Stocks. International Research Journal of Finance and Economics, 97, 23-33.
  • Firth, M., Li, Y., ve Wang, S. S. (2008). Valuing IPOs Using Price-Earnings Multiples Disclosed by IPO Firms in an Emerging Capital Market. Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, 11(3), 429-463.
  • Jelic, R., Saadouni, B., ve Briston, R. (1998). The Accuracy of Earnings Forecast in IPO Prospectuses on the Kuala Lumpur Stock Exchange 1984-1995. Accounting and Business Research, 29, 57-72.
  • Kalaycı, Ş. (2014). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. 6. Baskı, Ankara: Asil Yayın Dağıtım Limited Şirketi.
  • Küçükkocaoğlu, G., ve Alagöz, A. (2009). İMKB’de Uygulanan Halka Arz Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(2), 65-86.
  • SPK (2016), İhraç ve Halka Arz Verileri. http://www.spk.gov.tr. (Erişim: 17.04.2016).
Journal Section Articles
Authors

Author: Bünyamin ER

Author: Yusuf GÜNEYSU

Author: Tolga ERGÜN

Dates

Publication Date: January 1, 2017

Bibtex @ { ulikidince279895, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {Kenan ÇELİK}, year = {2017}, volume = {}, pages = {157 - 166}, doi = {}, title = {HALKA ARZ OLAN FİRMALARIN HİSSE SENEDİ FİYATLARININ BELİRLENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ}, key = {cite}, author = {ER, Bünyamin and GÜNEYSU, Yusuf and ERGÜN, Tolga} }
APA ER, B , GÜNEYSU, Y , ERGÜN, T . (2017). HALKA ARZ OLAN FİRMALARIN HİSSE SENEDİ FİYATLARININ BELİRLENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (18), 157-166. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ulikidince/issue/26590/279895
MLA ER, B , GÜNEYSU, Y , ERGÜN, T . "HALKA ARZ OLAN FİRMALARIN HİSSE SENEDİ FİYATLARININ BELİRLENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2017): 157-166 <http://dergipark.org.tr/ulikidince/issue/26590/279895>
Chicago ER, B , GÜNEYSU, Y , ERGÜN, T . "HALKA ARZ OLAN FİRMALARIN HİSSE SENEDİ FİYATLARININ BELİRLENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2017): 157-166
RIS TY - JOUR T1 - HALKA ARZ OLAN FİRMALARIN HİSSE SENEDİ FİYATLARININ BELİRLENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ AU - Bünyamin ER , Yusuf GÜNEYSU , Tolga ERGÜN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 157 EP - 166 VL - IS - 18 SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Economics and Administrative Studies HALKA ARZ OLAN FİRMALARIN HİSSE SENEDİ FİYATLARININ BELİRLENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ %A Bünyamin ER , Yusuf GÜNEYSU , Tolga ERGÜN %T HALKA ARZ OLAN FİRMALARIN HİSSE SENEDİ FİYATLARININ BELİRLENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ %D 2017 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N 18 %R %U
ISNAD ER, Bünyamin , GÜNEYSU, Yusuf , ERGÜN, Tolga . "HALKA ARZ OLAN FİRMALARIN HİSSE SENEDİ FİYATLARININ BELİRLENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / 18 (January 2017): 157-166.
AMA ER B , GÜNEYSU Y , ERGÜN T . HALKA ARZ OLAN FİRMALARIN HİSSE SENEDİ FİYATLARININ BELİRLENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. IJEAS. 2017; (18): 157-166.
Vancouver ER B , GÜNEYSU Y , ERGÜN T . HALKA ARZ OLAN FİRMALARIN HİSSE SENEDİ FİYATLARININ BELİRLENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2017; (18): 166-157.