Year 2017, Volume , Issue , Pages 443 - 454 2017-10-25

YATIRIMCI DUYARLILIĞININ PAY SENEDİ FİYATI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BIST’DE BİR UYGULAMA

Sibel FETTAHOĞLU [1]

246 359

Gelişmekte olan finansal pazarlarda yatırımcı, kararlarını alırken sosyal ve kültürel faktörlerden bir hayli etkilenmektedir. Pay senedine ilişkin fiyat değişimi salt muhasebe verilerinden elde edilen bilgilerle değil aynı zamanda yatırımcının rasyonel olmayan davranışlarının ölçülmesinde kullanılan yatırımcı duyarlılık endeksleri ile ölçülmektedir. Duyarlılık daha çok, menkul değer fiyatı üzerinde indirgeme oranı aracılığıyla etki yapar. Yüksek duyarlılık, yatırımcının gelecekte gelir büyümesi beklentileri hakkında daha iyimser olmaya yönelmesi anlamına gelir. Duyarlılığa göre belirlenen fiyat, pay başına kazanç değişkeninden daha fazla etkilenir. Pay senedinin iç değeri, işletme içi verilere dayalı olarak yani muhasebe verilerinden elde edilirken, pay senedinin pazar fiyatı arz ve talebe göre oluşur. Bu çalışmanın amacı, yatırımcı duyarlılığı ile muhasebe verilerinden sağlanan bilgilerin pay senedi fiyatı üzerindeki birleşik etkisini incelenmeye çalışmaktır. Analiz, Borsa İstanbul(BIST) Kocaeli Şehir Endeksi’nde 2009-2015 yılları arasında kesintisiz olarak yer alan 13 adet işletme üzerinde yapılmıştır. Çalışmada regresyon ve ANOVA analizleri kullanılmıştır.


Yatırımcı Duyarlılığı, Pay Senedi Fiyatı
 • Baker, M. ve Wurgler, J. (2007). Investor Sentiment in the Stock Market, Journal of Economic Perspectives, 21(2), 129-152.
 • Barberis, N. ve Huang M. (2001). Mental Accounting, Loss Aversion and Individual Stock Returns, Journal of Finance, 56, 1242-1292.
 • Brown, G ve Cliff M. (2005). Investor Sentiment and Asset Valuation, The Journal of Business, 78(2), 405-440.
 • Chen, K.(2011)., Investor Sentiment and the Valuation Relevance of Accounting Information, http://centerforpbbefr.rutgers.edu/2011PBFEAM/Download/AS/AS-06/2011PBFEAM-065.pdf (Erişim tarihi:10.02.2017)
 • Cornell, B., Landsman W.R. ve Stubben S.(2014). Accounting Information, Investor Sentiment and Market Pricing, SSRN Working Paper, No: 2447695, 1-29.
 • Feltham, G.A. ve Ohlson, J.A.(1999). Residual Earnings valuation with risk and stochastic interest rates, The Accounting Review, 74(2), 165-183.
 • Fettahoğlu, A.(2003). Menkul Değerler Yönetimi, İstanbul.
 • Fettahoğlu, A.(2016). Portföy Yönetimi, Umuttepe Yayınları, Kocaeli.
 • Fırat, D. ve Fettahoğlu S. (2011). Investors’ Purchasing Behavioural via a Behavioural Finance Approach, International Journal of Business and Management, 6(7), 153-163.
 • Glushkov,D., Sentiment Beta, gyanresearch.wdfiles.com/local--files/.../SSRN-id862444.pd.(Erişim tarihi: 01.02. 2017).
 • Hribar, P. ve Mclnnis J.(2012). Investor Sentiment and Anaysts’ Earnings Forecast Errors, Management Science, 58(2), 293-307.
 • Lee, C. , Shleifer, A. ve Thaler R.H.(1991). Investor Sentiment and the Closed-End Fund Puzzle, The Journal of Finance, 46(1), 75-109.
 • Li, Y.(2010). Does Investor Sentiment Affect Cross Sectional Stock Returns on the Chinese A Sahare Market?, Auckland University of Technology, Master Thesis.
 • Ohlson, J.A.(1995). Earnings, book values and dividends in equity valuation, Contemporary Accounting Research, 11(2), 661-687.
 • Olgaç, S. ve Temizel F.(2008). Yatırımcı Duyarlılığı Hisse Senedi Getirileri İlişkisi: Türkiye Örneği, TİSK Akademi, .225-239.
 • Schmeling, M.(2009). Investor Sentiment and Stock Returns: Some International Evidence, Journal of Empirical Finance, 16, 394-408.
 • Shefrin, H.(2008). Risk and Return in Behavioral SDF-Based Asset Pricing Models, Journal of Investment Management, 6(4), 4-22.
 • Zhu, B. ve Niu F.(2016). Investor Sentiment, Accounting Information and Stock Price: Evidence from China, Pasific-Basin Finance Journal, 38, 125-134.
 • www.kap.gov.tr
 • www.borsaistanbul.com
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Sibel FETTAHOĞLU
Institution: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: October 25, 2017

Bibtex @research article { ulikidince316832, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {Kenan ÇELİK}, year = {2017}, volume = {}, pages = {443 - 454}, doi = {10.18092/ulikidince.316832}, title = {YATIRIMCI DUYARLILIĞININ PAY SENEDİ FİYATI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BIST’DE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {FETTAHOĞLU, Sibel} }
APA FETTAHOĞLU, S . (2017). YATIRIMCI DUYARLILIĞININ PAY SENEDİ FİYATI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BIST’DE BİR UYGULAMA. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (), 443-454. DOI: 10.18092/ulikidince.316832
MLA FETTAHOĞLU, S . "YATIRIMCI DUYARLILIĞININ PAY SENEDİ FİYATI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BIST’DE BİR UYGULAMA". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2017): 443-454 <http://dergipark.org.tr/ulikidince/issue/29068/316832>
Chicago FETTAHOĞLU, S . "YATIRIMCI DUYARLILIĞININ PAY SENEDİ FİYATI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BIST’DE BİR UYGULAMA". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2017): 443-454
RIS TY - JOUR T1 - YATIRIMCI DUYARLILIĞININ PAY SENEDİ FİYATI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BIST’DE BİR UYGULAMA AU - Sibel FETTAHOĞLU Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.316832 DO - 10.18092/ulikidince.316832 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 443 EP - 454 VL - IS - SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.316832 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.316832 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 International Journal of Economics and Administrative Studies YATIRIMCI DUYARLILIĞININ PAY SENEDİ FİYATI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BIST’DE BİR UYGULAMA %A Sibel FETTAHOĞLU %T YATIRIMCI DUYARLILIĞININ PAY SENEDİ FİYATI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BIST’DE BİR UYGULAMA %D 2017 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N %R doi: 10.18092/ulikidince.316832 %U 10.18092/ulikidince.316832
ISNAD FETTAHOĞLU, Sibel . "YATIRIMCI DUYARLILIĞININ PAY SENEDİ FİYATI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BIST’DE BİR UYGULAMA". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / (October 2017): 443-454. https://doi.org/10.18092/ulikidince.316832
AMA FETTAHOĞLU S . YATIRIMCI DUYARLILIĞININ PAY SENEDİ FİYATI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BIST’DE BİR UYGULAMA. IJEAS. 2017; 443-454.
Vancouver FETTAHOĞLU S . YATIRIMCI DUYARLILIĞININ PAY SENEDİ FİYATI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BIST’DE BİR UYGULAMA. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2017; 454-443.