Year 2017, Volume , Issue , Pages 37 - 50 2017-09-15

İŞLETMELERİN FİNANSMAN SAĞLAMA ARACI OLARAK TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Hasan KARAKILIÇ [1]

340 960

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ),  genellikle bir ülkede iktisadi kalkınmanın en önemli unsurları arasında sayılmaktadırlar. Bunlar aynı zamanda hem istihdam yaratma hem de ekonomik refahın daha etkin dağılımı açısından önemli bir işlev görmektedirler. Benzer şekilde, KOBİ’ler etkin bir rekabet ortamının sağlanması amacına da hizmet eden ekonomik birimlerdir. Hatta bunlar uygulamada “rekabet politikasının yeni favorileri” olarak da adlandırılmaktadırlar.  Bununla birlikte, KOBİ’lerin serbest piyasa ekonomisinde diğer büyük işletmeler ile rekabet edebilmeleri, finansal açıdan da güçlü bir konumda olmalarına bağlıdır. Bu ancak onların ihtiyaç duydukları anda kredi gibi finansal kaynaklara çabuk, kolay ve etkin bir şekilde ulaşabilmeleri ile mümkündür. Bu nedenle birçok ülke uygulamasında KOBİ’lerin finansal sorunlarının çözümüne yönelik spesifik yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu, başta KOBİ’ler olmak üzere, genel anlamda işletmelerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması suretiyle rekabet güçlerinin artırılması amacıyla hazırlanmıştır.

Ticari işletme, işletme, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, rehin
 • Arkan, S. (2011). Ticari İşletme Hukuku, On Beşinci Baskı, Ankara.
 • Güleş, B. ve Doğu, H.M. (2016). 6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Kapsamında Ku-rulan Taşınır Rehni Sözleşmesinin Şekli, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 11(147-148), 53-73.
 • Karakılıç, H. (2014). Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun Üzerine Bir Değerlendirme, Legal Hukuk Dergisi (LHD), 12(141), 63-85. Kendigelen, A. (2011). Türk Ticaret Kanunu, Değişiklikler, Yenilikler, İlk Tespitler, İstanbul.
 • KOSGEB C o u n try Report (2012). Enhancing The C o m p e titiv e n e s s of SM Es In Turkey, Erişim Adresi: http://www2.comcec.org/UserFiles/File/%C3%BClkeraporlar%C4%B1/28_isedak_%C3%BClke_rap/T%C3%BCrkiye.pdf,
 • Makaracı - Başak, A. (2014). Taşınır Rehni Sözleşmesi, İstanbul.
 • Oğuzman, M. K., vd. (2012). Eşya Hukuku, 15. Bası, İstanbul.
 • Poroy, R. ve Yasaman, H. (2012). Ticari İşletme Hukuku, 14. Baskı, İstanbul.
 • Reisoğlu, S. (1977). Ticari İşletme Rehni ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar, Ankara.
 • Rekabet Kurumu (2014). Reabet Hukuku ve KOBİ’ler, 2014 Rekabet Raporu, Ankara.
 • Resmi Gazete, 01.11.2005, Sayı: 25983 (Mükerrer).
 • Resmi Gazete, 10. 01. 2017, Sayı: 29944.
 • Resmi Gazete, 13.12. 2012, Sayı: 28496.
 • Resmi Gazete, 25. 4. 2006, Sayı: 26148.
 • Resmi Gazete, 28.10.2016, Sayı: 29871.
 • Serozan, R. (2014).Eşya Hukuku I, 3.Bası, İstanbul.
 • Şit - İmamoğlu, B. (2017), Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Üzerine Bir İnceleme, Ankara.
 • TARES Taşınır Rehin Sicili, Erişim Adresi: https://www.tares.org.tr/nbsweb-tasinirRehinSorgu-app/public/main.xhtml Türkiye İstatistik Kurumu Haber Bülteni (2015), Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri, Erişim Adresi: http://www.tuik.gov.tr/HbPrint.do?id=21864
 • Ülgen H. vd. (2015), Ticari İşletme Hukuku, İstanbul.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Hasan KARAKILIÇ
Institution: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: September 15, 2017

Bibtex @research article { ulikidince320408, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {Kenan ÇELİK}, year = {2017}, volume = {}, pages = {37 - 50}, doi = {10.18092/ulikidince.320408}, title = {İŞLETMELERİN FİNANSMAN SAĞLAMA ARACI OLARAK TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {KARAKILIÇ, Hasan} }
APA KARAKILIÇ, H . (2017). İŞLETMELERİN FİNANSMAN SAĞLAMA ARACI OLARAK TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (), 37-50. DOI: 10.18092/ulikidince.320408
MLA KARAKILIÇ, H . "İŞLETMELERİN FİNANSMAN SAĞLAMA ARACI OLARAK TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2017): 37-50 <http://dergipark.org.tr/ulikidince/issue/29068/320408>
Chicago KARAKILIÇ, H . "İŞLETMELERİN FİNANSMAN SAĞLAMA ARACI OLARAK TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2017): 37-50
RIS TY - JOUR T1 - İŞLETMELERİN FİNANSMAN SAĞLAMA ARACI OLARAK TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AU - Hasan KARAKILIÇ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.320408 DO - 10.18092/ulikidince.320408 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 50 VL - IS - SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.320408 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.320408 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 International Journal of Economics and Administrative Studies İŞLETMELERİN FİNANSMAN SAĞLAMA ARACI OLARAK TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %A Hasan KARAKILIÇ %T İŞLETMELERİN FİNANSMAN SAĞLAMA ARACI OLARAK TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %D 2017 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N %R doi: 10.18092/ulikidince.320408 %U 10.18092/ulikidince.320408
ISNAD KARAKILIÇ, Hasan . "İŞLETMELERİN FİNANSMAN SAĞLAMA ARACI OLARAK TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / (September 2017): 37-50. https://doi.org/10.18092/ulikidince.320408
AMA KARAKILIÇ H . İŞLETMELERİN FİNANSMAN SAĞLAMA ARACI OLARAK TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. IJEAS. 2017; 37-50.
Vancouver KARAKILIÇ H . İŞLETMELERİN FİNANSMAN SAĞLAMA ARACI OLARAK TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2017; 50-37.