Year 2017, Volume , Issue , Pages 293 - 310 2017-09-16

PARİS SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA TANINMIŞ MARKALARIN SINAİ MÜLKİYET KANUNU’NA GÖRE KORUNMASI

Esin GÜRBÜZ GÜNGÖR [1]

160 1926

Uluslararası ticaretin gelişmesinin ve küreselleşmesinin sonucu olarak, tanınmış markaların yalnızca tescil edildiği ülkede değil uluslararası düzeyde özel olarak korunması için uluslararası düzenlemeler yapılması ve yeknesak kurallar getirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu konudaki ilk düzenleme, Türkiye'nin de üye olduğu Sınai Hakların Korunmasına Dair Paris Sözleşmesi’nin 1. mükerrer 6. maddesidir ve sonradan kabul edilen diğer anlaşmalarla korumanın kapsamı genişletilmiştir. Paris Sözleşmesi, üye ülkelerin birinde tescil edilen tanınmış markaların diğer üye ülkelerde de tescile bağlı olmaksızın korunmasını amaçlamıştır. Anlaşma, tanınmış markanın karışıklığa meydan verebilecek şekilde aynısının, taklidinin veya tercümesinin aynı veya benzer ürünler için başkası tarafından tescilini doğrudan doğruya veya ilgilinin isteği üzerine ret veya hükümsüz kılma ve kullanımını yasaklama konusunda üye ülkeleri yükümlü kılmıştır. Ayrıca 1995 tarihli Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS Anlaşması) ile tanınmış hizmet markaları da koruma kapsamına alınmış ve tanınmış markaların aynı veya benzerinin belli koşullarda farklı mal veya hizmetlerde tesciline karşı da korunmasını sağlanmıştır.  10.01.2017’de yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu’yla birlikte, Paris Sözleşmesi bağlamında tanınmış markaların korunmasına ilişkin yeni düzenlemeler kabul edilmiştir. Yeni kanunla birlikte Paris Sözleşmesi’nin 1. mükerrer 6. maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilecektir. İtiraz süresi iki aya indirilmiştir. Kanunda tanınmış markaların kötüniyetli tesciline ve markanın hükümsüzlüğüne ilişkin düzenlemeler de yer almaktadır.

Tanınmış Markalar, Sınai Mülkiyet Kanunu, Sınai Hakların Korunmasına Dair Paris Sözleşmesi
 • Arkan, S. (1997). Marka Hukuku, Cilt 1, Ankara.
 • Arkan, S. (2011). Ticari İşletme Hukuku, 15. Baskı, Ankara.
 • Bodenhausen, G.H.C. (2007). Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm 1967, WIPO. Erişim Adresi: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf
 • Council Regulation (EC) (2016). No 207/2009 of 26 February 2009 on the European Union Trade Mark, 23.03.2016, 02009R0207, 1-105. Erişim Adresi: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1461325727753&uri=CELEX:02009R0207-20160323
 • Çolak, U. (2004). Paris Sözleşmesi 6bis Maddesi Kapsamında Tanınmış Markalar, Bu Tanınmışlığın Nasıl Belirleneceği Sorunu ve WIPO Kriterleri, FMR, C. IV, 2004/2, 23-70.
 • Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to Approximate the Laws of the Member States relating to Trade Marks, OJ of the EU, 23.12.2015, L 336/1-26. Erişim Adresi: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1456314058991&uri=CELEX:32015L2436
 • Dirikkan, H. (2003). Tanınmış Markanın Korunması, Ankara.
 • Ertem, B. (2010). TRIPS 16/2 ve Paris Sözleşmesi 1.Mükerrer 6. Maddesi Anlamında Tanınmış Marka, FMR, S. 2010/1, C. 10, 59-61.
 • European Union Intellectual Property Office (EUIPO) Guidelines for Examination of European Union Trade Marks Part C Opposition Section 5 Trade Marks with Reputation Article 8(5) EUTMR, 01.08.2016, 1-69. https://euipo.europa.eu/ohimportal/trade-mark-guidelines
 • Eyüboğlu, S. (2001). Tanınmış Marka, FMR, 2001/2, C. I, 109-120.
 • Grinberg, M. (2003). The Joint Recommendation Ptotecting Wellknown Marks and the Forgotten Goodwill, Chicago-Kent Journal of Intellectual Property, Vol. 5, Issue 1, 1-11. Erişim Adresi: http://scholarship.kentlaw.iit.edu/ckjip/vol5/iss1/1/
 • Kayıhan, Ş. (2003). Yargıtay Kararları Işığında Tanınmış Markalar, AÜEHFD, C.VII, S. 1-2, 423- 448.
 • Kenaroğlu, Y. (2015). 556 Sayılı KHK Madde 7/i Hükmünün Anayasa Mahkemesi’nce İptali Süreci ve Olası Sonuçları, FMR, 2015/1, C.3, 51-61.
 • Özdemir, K. (2008). Tanınmış Marka Kavramı ve Ulusal Uluslararası Uygulamaları, TPE Uzmanlık Tezi, Ankara. Erişim Adresi: http://www.teknolojitransferi.gov.tr
 • Poroy/ Yasaman (2006). Ticari İşletme Hukuku, 11. Bası, İstanbul.
 • Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı, (2006). Erişim Adresi: http://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0699.pdf
 • Tekinalp, Ü. (1997). Yeni Marka Hukukunda Tescil İlkesi ve Tescilsiz İşaretlerin Hukuki Durumu, Kenan Tunçomağ’a Armağan, İstanbul, 467-480.
 • Tekinalp, Ü. (2002). Fikri Mülkiyet Hukuku, 2. Baskı, İstanbul.
 • Türk Patent Enstitüsü (2011). Marka İnceleme Kılavuzu. Erişim Adresi: http://www.turkpatent.gov.tr/TurkPatent/commonContent/Specific
 • World Intellectual Property Organization (2000), Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, Geneva. Erişim Adresi: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf
 • Yargıtay Kararları Dergisi (1989). C.XV, Mayıs, S.5.
 • Yasaman, H. (2004). Marka Hukuku 556 sayılı KHK Şerhi, Cilt 1, İstanbul.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Esin GÜRBÜZ GÜNGÖR
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: September 16, 2017

Bibtex @research article { ulikidince325643, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {Kenan ÇELİK}, year = {2017}, volume = {}, pages = {293 - 310}, doi = {10.18092/ulikidince.325643}, title = {PARİS SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA TANINMIŞ MARKALARIN SINAİ MÜLKİYET KANUNU’NA GÖRE KORUNMASI}, key = {cite}, author = {GÜRBÜZ GÜNGÖR, Esin} }
APA GÜRBÜZ GÜNGÖR, E . (2017). PARİS SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA TANINMIŞ MARKALARIN SINAİ MÜLKİYET KANUNU’NA GÖRE KORUNMASI. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (), 293-310. DOI: 10.18092/ulikidince.325643
MLA GÜRBÜZ GÜNGÖR, E . "PARİS SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA TANINMIŞ MARKALARIN SINAİ MÜLKİYET KANUNU’NA GÖRE KORUNMASI". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2017): 293-310 <http://dergipark.org.tr/ulikidince/issue/29068/325643>
Chicago GÜRBÜZ GÜNGÖR, E . "PARİS SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA TANINMIŞ MARKALARIN SINAİ MÜLKİYET KANUNU’NA GÖRE KORUNMASI". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2017): 293-310
RIS TY - JOUR T1 - PARİS SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA TANINMIŞ MARKALARIN SINAİ MÜLKİYET KANUNU’NA GÖRE KORUNMASI AU - Esin GÜRBÜZ GÜNGÖR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.325643 DO - 10.18092/ulikidince.325643 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 293 EP - 310 VL - IS - SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.325643 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.325643 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 International Journal of Economics and Administrative Studies PARİS SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA TANINMIŞ MARKALARIN SINAİ MÜLKİYET KANUNU’NA GÖRE KORUNMASI %A Esin GÜRBÜZ GÜNGÖR %T PARİS SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA TANINMIŞ MARKALARIN SINAİ MÜLKİYET KANUNU’NA GÖRE KORUNMASI %D 2017 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N %R doi: 10.18092/ulikidince.325643 %U 10.18092/ulikidince.325643
ISNAD GÜRBÜZ GÜNGÖR, Esin . "PARİS SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA TANINMIŞ MARKALARIN SINAİ MÜLKİYET KANUNU’NA GÖRE KORUNMASI". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / (September 2017): 293-310. https://doi.org/10.18092/ulikidince.325643
AMA GÜRBÜZ GÜNGÖR E . PARİS SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA TANINMIŞ MARKALARIN SINAİ MÜLKİYET KANUNU’NA GÖRE KORUNMASI. IJEAS. 2017; 293-310.
Vancouver GÜRBÜZ GÜNGÖR E . PARİS SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA TANINMIŞ MARKALARIN SINAİ MÜLKİYET KANUNU’NA GÖRE KORUNMASI. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2017; 310-293.