Year 2018, Volume , Issue , Pages 633 - 648 2018-01-20

ECONOMIC IMPACT OF CUKUROVA UNIVERSITY ON ADANA
ECONOMIC IMPACT OF CUKUROVA UNIVERSITY ON ADANA

Can Mavruk [1] , Ersin KIRAL [2] , Gülsen KIRAL [3]

191 358

Bu çalışma Çukurova Üniversitesinin 2015-2016 dönemi için yerel ekonomik ve istihdam katkısını Keynesyen çarpan yöntemi ile hesaplamaktadır. Bu amaçla, üniversitenin bütçe harcamaları verisi, ulusal istatistiksel veri kaynakları ve anket verileri kullanılmıştır. Üniversitenin ekonomik katkısı talep yanlı harcama ile ölçülmüştür. Keynesyen gelir çarpanı 1,23 bulunmuştur. Ekonomik katkıyı hesaplamada önemli bir faktör olan marjinal tüketim eğilimi, E-views istatistik paket programında sıradan en küçük kareler yöntemi kullanılarak 0,61 hesaplanmıştır. Bu makale, toplam yerel gelir ve istihdamı hesaplamakla üniversitesinin bulunduğu yerel bölge için ekonomik önemini ve üniversitenin yerel ekonomiye katkıda önemli bir güç olduğunu göstermektedir. Toplam doğrudan ve toplam dolaylı katkı sırasıyla ₺284 ve ₺689 milyon hesaplanmıştır. ₺227 milyon ek gelir ve 6874 ek istihdam kapasitesine sahip olan üniversitenin toplam yerel katkısı 1,2 milyar hesaplanmıştır. 

This study calculates local economic and employment impact of Cukurova University for 2015-2016 fiscal year using Keynesian multiplier method. For that, university budget expenditures data, national statistical data resources and survey data were used. Economic impact of the university is measured by demand side expenditure. Keynesian income multiplier was calculated to be 1,23. Marginal propensity to consume, a key factor in estimating economic impact, was estimated to be 0,61 using ordinary least squares method in E-views. This paper shows economic importance of the University to locality by estimating total local income and employment, and that the University makes a significant contribution to local economy. Total direct and total indirect impact are estimated to be 284 and 689 million respectively. Total local impact of the University was estimated to be 1,2 billion with an additional income of 227 million and additional employment of 6874.  

 • Armstrong, H.W. 1993. The Local Income and Employment Impact of Lancester University, Urban Studies, 30(10):1653-1688.
 • Armstrong, H. and Taylor, J. 2000. Regional economics and policy (3rd edition) Oxford: Blackwell.
 • Bonner E.R. (1968). The economic impact of a university on its local community, Journal of the American Institute of Planners, 34: 339-343.
 • Booth G.G. and J.E. Jarret. (1976). The identification and estimation of a university’s economic impacts, Journal of Higher Education, 47: 565-576.
 • Brownrigg, M. 1973. The Regional Income Multipliers; An Attempt to Complete the Model, Scottish Journal of Political Economy, 18: 281-297.
 • Caffrey J. and H.H. Isaacs (1971), Estimating the impact of a college or university on the local economy, American council on education, Washington D.C. 31-35
 • Ceyhan, M.S. and Güney, G. (2011). Bartın Üniversitesi’nin Bartın İli’nin ekonomik gelişimine 20 yıllık projeksiyonda katkılarının değerlendirilmesi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2), 183-207.
 • Cooke P. and R. Huggins (1997). The economic impact of Cardiff University: innovation, learning and job generation, Kluwer Academic Publishers, 325-337.
 • Cukurova University 2014-2018 Strategic Plan. (2014). http://sgdb.cu.edu.tr/tr/Belgeler/PlanProgramveRaporlar/CU20142018SP.pdf
 • Cukurova University 2016 Activity Report. (2016). http://sgdb.cu.edu.tr/tr/Belgeler/PlanProgramveRaporlar/CU2016FR.pdf
 • Dilek, Ö., Kızıltan A. and Bayrak, A.Z. (2016). Demografik Özellikler ile Gelir-Harcama İlişkisi, Recep Tayyip Üniversitesi, Balkan Journal of Social Sciences, International Congress of Management Economy And Policy, 656-668.
 • Dorsett, R.A., Weiler, W.C. 1982. The Impact of Instiution’s Federal Research Grants on the Economy of Its States, Journal of Higher Education, 53: 419-428.
 • Erkekoğlu, H. (2000). Bölge üniversitelerinin yerel ekonomiye katkıları: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi örneği, Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 16, 203– 210.
 • Garrido-Yserte, R. and Gallo-Rivera, M. T. (2010). The impact of the university upon local economy: Three methods to estimate demand-side effects, Ann Reg Sci, 44, 39.
 • Görkemli, H.N. (2009). Selçuk Üniversitesi’nin Konya kent ekonomisine etkileri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, 169-186.
 • Hansen, W. L. Weisbrod, B.A. 1969. Benefits, Costs and Finance of Higher Education Institutions, Markham Publications, Chicago: 177-193.
 • Johansen, T. and Arano, K. (2011). The economic impact of Fort Hays State University on the State of Kansas: Fiscal year 2010.
 • https://www.fhsu.edu/uploadedFiles/executive/docking/reports/FHSU%202010%20Economic%20Impact%20Final%20Report.pdf
 • Lantz, V. A., Brander, J.R.G., Yigezu, Y. A. (2002). The economic impact of the University of New Brunswick: Estimations and comparisons with other Canadian Universities, Research report prepared for the University of New Brunswick.
 • Martin, F. (1998). The economic impact of Canadian university R&D, Research Policy, 27(7), 677-687.
 • Moore G.A. (1979). Local income generation and regional income redistribution in a system of public Higher Education, Journal of Higher Education, 50: 334-348.
 • Ohme, A.M. (2003). The economic impact of a University on its community and state: Examining trends four years later, Institutional Research for University of Delaware, http://www1.udel.edu/IR/presentations/EconImpact.doc.
 • Şen, A. (2011). Local income and employment impact of universities: The case of Izmir University of Economics, Journal of Applied Economics and Business Research, 1, 25-42.
 • Siegfried, J. J. and Sanderson, A.R. and McHenry, P. (2007). The economic impact of colleges and universities, Economics of Education Review, 26, 546-58.
 • Sürmeli, F. (2008). Anadolu Üniversitesinin Eskişehir’e etkileri ve şehrin üniversiteyi algılayışı, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 073623 No. Project Report.
 • Tavoletti, E. (2007). The local and regional economic role of the universities: The case of the University of Cardiff, Transition Studies Review, 14(3), 507-522.
 • Tuğçu, C.T. (2004). Üniversitelerin yerel ekonomik faaliyet hacmine katkıları: Nevşehir örneği.
 • T.R. Ministry of Development. (2016). http://www.mod.gov.tr/Lists/MainEconomicalIndicators/Attachments/1446/25-kurlar.xlsx
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Can Mavruk
Institution: Niğde Üniveristesi
Country: Turkey


Author: Ersin KIRAL
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Gülsen KIRAL
Institution: Çukurova Üniverisitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 20, 2018

Bibtex @research article { ulikidince347634, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {Kenan ÇELİK}, year = {2018}, volume = {}, pages = {633 - 648}, doi = {10.18092/ulikidince.347634}, title = {ECONOMIC IMPACT OF CUKUROVA UNIVERSITY ON ADANA}, key = {cite}, author = {Mavruk, Can and KIRAL, Ersin and KIRAL, Gülsen} }
APA Mavruk, C , KIRAL, E , KIRAL, G . (2018). ECONOMIC IMPACT OF CUKUROVA UNIVERSITY ON ADANA. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (), 633-648. DOI: 10.18092/ulikidince.347634
MLA Mavruk, C , KIRAL, E , KIRAL, G . "ECONOMIC IMPACT OF CUKUROVA UNIVERSITY ON ADANA". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018): 633-648 <http://dergipark.org.tr/ulikidince/issue/34379/347634>
Chicago Mavruk, C , KIRAL, E , KIRAL, G . "ECONOMIC IMPACT OF CUKUROVA UNIVERSITY ON ADANA". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018): 633-648
RIS TY - JOUR T1 - ECONOMIC IMPACT OF CUKUROVA UNIVERSITY ON ADANA AU - Can Mavruk , Ersin KIRAL , Gülsen KIRAL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.347634 DO - 10.18092/ulikidince.347634 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 633 EP - 648 VL - IS - SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.347634 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.347634 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Economics and Administrative Studies ECONOMIC IMPACT OF CUKUROVA UNIVERSITY ON ADANA %A Can Mavruk , Ersin KIRAL , Gülsen KIRAL %T ECONOMIC IMPACT OF CUKUROVA UNIVERSITY ON ADANA %D 2018 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N %R doi: 10.18092/ulikidince.347634 %U 10.18092/ulikidince.347634
ISNAD Mavruk, Can , KIRAL, Ersin , KIRAL, Gülsen . "ECONOMIC IMPACT OF CUKUROVA UNIVERSITY ON ADANA". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / (January 2018): 633-648. https://doi.org/10.18092/ulikidince.347634
AMA Mavruk C , KIRAL E , KIRAL G . ECONOMIC IMPACT OF CUKUROVA UNIVERSITY ON ADANA. IJEAS. 2018; 633-648.
Vancouver Mavruk C , KIRAL E , KIRAL G . ECONOMIC IMPACT OF CUKUROVA UNIVERSITY ON ADANA. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2018; 648-633.