Year 2018, Volume , Issue , Pages 447 - 458 2018-01-18

TOTAL EFFICIENT MAINTANENCE APPLICATION IN IRON AND STEEL SECTOR
DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜNDE TOPLAM VERİMLİ BAKIM UYGULAMASI

Taner ERSÖZ [1] , Elif ÖZTÜRK [2] , Ezgi GÜREL [3]

285 835

The manufacturing companies are aware that the basic issues brought by the new production system depend on the equipment used in the production environment and therefore it is important that these equipments be used in the most efficient way. For this reason, they have been used in the past and have started to move towards Total Productive Maintenance (TPM) activities, which aim to prevent the malfunctions that may occur in the equipment from being removed from the maintenance activities before they are repaired. TPM is an understanding of zero failure and zero loss through the efficient use of all machines and equipment that are provided for production and service in the framework of Total Quality Management philosophy. In this thesis study, it is aimed to increase the efficiency and productivity by TPM application which is made in a steel pipe company chosen as pilot line. For this application, OEE analysis method is used. In addition, a follow-up system was established to calculate OEE values. Improvement studies have been carried out to reduce downtime. 

Üretim yapan firmalar, yeni üretim sisteminin getirdiği temel konuların üretim ortamında kullanılan ekipmanlara bağlı olduğunu bu nedenle bu ekipmanların en verimli şekilde kullanılması gerektiğinin önemini anlamışlardır. Bu nedenle geçmişte kullanılan tamir ve bakım faaliyetlerinden uzaklaşarak ekipmanlarda oluşabilecek arıza ve tamirleri oluşmadan engellemeyi hedefleyen Toplam Verimli Bakım (Total Productive Maintenance-TPM) faaliyetlerine yönelmeye başlamışlardır. Toplam Verimli Bakım (TPM), Toplam Kalite Yönetimi felsefesi çerçevesinde üretimin ve hizmetin sağlandığı her türlü makinenin ve ekipmanın verimli kullanılması ile sıfır arıza ve sıfır kaybı hedefleyen bir anlayıştır. Bu çalışmada, bir demir çelik firmasında pilot hattı olarak seçilen bir ocakta yapılan TPM uygulaması ile etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması hedeflenmiştir. Bu uygulama için OEE (Overall Equipment Effectiveness) analizi yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca OEE değerlerini hesaplayan bir takip sistematiği kurulmuştur. Arıza sürelerini azaltmak için iyileştirme çalışmaları yürütülmüştür.

  • Alparslan D. (2005). Toplam Üretken Bakım Yönetimi ve ETİ Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ deki Uygulama. Yüksek Lisans Tezi (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
  • Biltaş. (2017). Erişim Adresi http://www.biltas.com.tr/cimento-demir-celik/
  • Geniş U.O. (2007). Bir Üretim İşletmesinde Toplam verimli bakım Uygulaması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.
  • İşaşır İ.E. (2006). Toplam verimli bakım ve Bir Firma Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
  • Okur A.S. (1997). Yalın Üretim. 2000’li Yıllara Doğru Türkiye Sanayi İçin Yapılanma Model. Söz Yayınları. İstanbul.
  • Patra K., Tripathy J. K., Choudhary Dr. B. K. (2005). Implementing the Office Total Productive Maintenance Program. Emerald Library Review. Vol.54. No.7. pp.415-424.
  • Seçkin F. (2007). Yalın Üretim Teknikleri ve KOBİ’lerde Uygulanabilirliğinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). BAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
  • Sun H., Yam R., and Wai-Keung N. (2003). The Implementation and Evaluation of Total Productive Maintenance (TPM)-An Action Case Study in a Hong Kong Manufacturing Company, International Journal of Advance Manufacturing Technology, 22, 224–228.
  • Taşçı M. (2010). Kalite Geliştirmede Kullanılan Yalın Üretim Tekniklerinin Karşılaştırılması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
  • Tsang A. H. C., and Chan P. K. (2000). TPM Implementation in China: A Case Study, International Journal of Quality and Reliability Management, 17(2), 144-157. Yükselen C. (2014). Erişim Adresi https://yalindanisman.com/yalin-nedir/yalin-dusunce-nedir/
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Taner ERSÖZ
Institution: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ, AKTÜERYA VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Elif ÖZTÜRK
Institution: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Ezgi GÜREL
Institution: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 18, 2018

Bibtex @research article { ulikidince351392, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {Kenan ÇELİK}, year = {2018}, volume = {}, pages = {447 - 458}, doi = {10.18092/ulikidince.351392}, title = {DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜNDE TOPLAM VERİMLİ BAKIM UYGULAMASI}, key = {cite}, author = {ERSÖZ, Taner and ÖZTÜRK, Elif and GÜREL, Ezgi} }
APA ERSÖZ, T , ÖZTÜRK, E , GÜREL, E . (2018). DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜNDE TOPLAM VERİMLİ BAKIM UYGULAMASI. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (), 447-458. DOI: 10.18092/ulikidince.351392
MLA ERSÖZ, T , ÖZTÜRK, E , GÜREL, E . "DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜNDE TOPLAM VERİMLİ BAKIM UYGULAMASI". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018): 447-458 <http://dergipark.org.tr/ulikidince/issue/34379/351392>
Chicago ERSÖZ, T , ÖZTÜRK, E , GÜREL, E . "DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜNDE TOPLAM VERİMLİ BAKIM UYGULAMASI". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018): 447-458
RIS TY - JOUR T1 - DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜNDE TOPLAM VERİMLİ BAKIM UYGULAMASI AU - Taner ERSÖZ , Elif ÖZTÜRK , Ezgi GÜREL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.351392 DO - 10.18092/ulikidince.351392 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 447 EP - 458 VL - IS - SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.351392 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.351392 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Economics and Administrative Studies DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜNDE TOPLAM VERİMLİ BAKIM UYGULAMASI %A Taner ERSÖZ , Elif ÖZTÜRK , Ezgi GÜREL %T DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜNDE TOPLAM VERİMLİ BAKIM UYGULAMASI %D 2018 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N %R doi: 10.18092/ulikidince.351392 %U 10.18092/ulikidince.351392
ISNAD ERSÖZ, Taner , ÖZTÜRK, Elif , GÜREL, Ezgi . "DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜNDE TOPLAM VERİMLİ BAKIM UYGULAMASI". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / (January 2018): 447-458. https://doi.org/10.18092/ulikidince.351392
AMA ERSÖZ T , ÖZTÜRK E , GÜREL E . DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜNDE TOPLAM VERİMLİ BAKIM UYGULAMASI. IJEAS. 2018; 447-458.
Vancouver ERSÖZ T , ÖZTÜRK E , GÜREL E . DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜNDE TOPLAM VERİMLİ BAKIM UYGULAMASI. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2018; 458-447.