Year 2018, Volume , Issue , Pages 77 - 88 2018-01-16

FİRMA FİNANSAL BAŞARISIZLIK ÖNGÖRÜSÜ İÇİN BİR LOJİSTİK REGRESYON MODELİ

Tuba YAKICI AYAN [1] , Nurdan DEĞİRMENCİ [2]

203 830

Firmaların finansal başarısızlık risklerinin mümkün olduğunca erkenden öngörülebilmesi, bu riskin azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılabilmesi için hayati öneme sahiptir. Böylece hem firmanın kendisinin hem de paydaşlarının karar ve davranışları çok daha rasyonel olabilecektir. Finansal başarısızlık öngörüsü için yapılan çalışmalarda birçok göstergenin yanı sıra finansal oranlar da önemli yer tutmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul Sınai Endeksinde faaliyet gösteren firmaların finansal başarısızlıklarının göstergesi olabilecek oranları belirlemek ve bu oranlar yardımıyla başarısızlığı öngörebilmek için çeşitli lojistik regresyon modelleri geliştirmektir. Bu amaçla çalışmada Borsa İstanbul Sınai Endeksinde faaliyet gösteren toplam 143 firmanın 2013-2016 yılları arası finansal oranlarına dair veriler kullanılmıştır. Analizler sonucunda, finansal başarısızlığın 2 veya 3 yıl önceden tahmin edilmesi için sadece finansal oranların yeterli olamayacağı ortaya çıkmıştır. Bunun aksine finansal başarısızlık 1 yıl önceden yüksek isabetle öngörülebilmektedir. Bu amaçla geliştirilen lojistik regresyon modelinde cari oran, dönen varlık devir hızı, esas faaliyet kar marjı ve öz sermaye karlılığı anlamlı bulunan açıklayıcı değişkenlerdir.

Finansal başarısızlık, finansal oranlar
 • Aktaş, Ramazan (1997). Mali Başarısızlık (İşletme Riski) Tahmin Modelleri (2.Baskı). Ankara: Türkiye Iş Bankası Kültür Yayınları.
 • Aktaş, R., Doğanay, M. ve Yıldız B. (2003). Finansal Başarısızlığın Öngörülmesi: İstatistiksel Yöntem-ler ve Yapay Sinir Ağı Karşılaştırması, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 58(4), 1-24.
 • Al-Khatib, H. B. ve Al-Horani, A. (2012). Predicting Financial Distress of Public Companies Listed in Amman Stock Exchange, European Scientific Journal, 8(15), 1-17. Altaş D. ve Giray, S. (2005). Mali Başarısızlığın Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlerle Belirlenmesi: Tekstil Sektörü Örneği, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2005(2), 13-28.
 • Altman, E.I. (1968). Financial Ratios, Discriminant Analysis and Prediction of Corporate Failure, Jo-urnal of Finance, 23(4), 589-609.
 • Beaver, W.H. (1966). Financial Ratios as Predictors of Failure, Empirical Research in Accounting: Selected Studies, Journal of Accounting Research, 5, 71-111.
 • Beaver, W.H. (1968). Market Prices, Financial Ratios, and the Prediction of Failure, Journal of Ac-counting Research, 6(2),179-192.
 • Chen, J., Marshall, B.R., Zhang, J . ve Ganesh, S. (2006). Financial Distress Prediction in China, Re-view of Pacific Basin Financial Markets and Policies, 9(2), 317-336.
 • Dewi, A. ve Hadri, M (2017). Financial Distress Prediction in Indonesia Companies: Finding an Al-ternative Model, Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences, 1(61), 29-38.
 • Ege, İ. ve Bayrakdaroğlu, A. (2009). BIST Şirketlerinin Hisse Senedi Getiri Başarılarının Lojistik Reg-resyon Tekniği ile Analizi, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 5(10), 139–158.
 • Kaygın, Y. C., Tazegül, A. ve Yazarkan, H. (2016). İşletmelerin Finansal Başarılı ve Başarısız Olma Du-rumlarının Veri Madenciliği ve Lojistik Regresyon Analizi İle Tahmin Edilebilirliği, Ege Aka-demik Bakış, 16(1), 147-159.
 • Kılıç, Y. ve Seyrek, İ.H. (2012). Finansal Başarısızlık Tahmininde Yapay Sinir Ağlarının Kullanılması: İmalat Sektöründe Bir Uygulama. ISAF 2012, 1st International Symposium on Accounting and Finance (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3438181).
 • Lakshan, A.M.I ve Wijekoon, W.M.H.N. (2013). The Use of Financial Ratios in Predicting Corporate Failure in Sri Lanka, GSTF Journal on Business Review (GBR), 2 (4), 37-43.
 • Low, S-W., Nor, F.M. ve Yatim, P. (2001). Predicting Corporate Financial Distress Using the Logit Model: The Case of Malaysia, Asian Academy of Management Journal, 6(1), 49-61.
 • Ohlson, J.A. (1980). Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy, Journal of Ac-counting Research, 18(1), 109-131.
 • Tabachnick, G. B. ve Fidell, S. L.(1996). Using Multivariate Statistics, HarperCollins College Publis-hers.
 • Tamari, M. (1966). Financial Ratios as a Means of Forecasting Bankruptcy, Management Internatio-nal Review, 6(4), 15-21.
 • Tang, T.C. ve Chi, L.C. (2005). Neural Networks Analysis in Business Failure Prediction of Chinese Importers: A Between-Countries Approach, Expert Systems with Applications, 29, 244-255.
 • Ural, K., Gürarda Ş. ve Önemli B. M. (2015). Lojistik Regresyon Modeli İle Finansal Başarısızlık Tahminlemesi: Borsa İstanbul’da Faaliyet Gösteren Gıda, İçki Ve Tütün Şirketlerinde Uygula-ma, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 67, 85-100.
 • Weitzel, W. ve Jonsson, E. (1989). Dicline in Organizations: A Literature Integration and Extension, Administarative Science Quarterly, 34 (1), 91-109.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Tuba YAKICI AYAN

Author: Nurdan DEĞİRMENCİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 16, 2018

Bibtex @research article { ulikidince353407, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {Kenan ÇELİK}, year = {2018}, volume = {}, pages = {77 - 88}, doi = {10.18092/ulikidince.353407}, title = {FİRMA FİNANSAL BAŞARISIZLIK ÖNGÖRÜSÜ İÇİN BİR LOJİSTİK REGRESYON MODELİ}, key = {cite}, author = {YAKICI AYAN, Tuba and DEĞİRMENCİ, Nurdan} }
APA YAKICI AYAN, T , DEĞİRMENCİ, N . (2018). FİRMA FİNANSAL BAŞARISIZLIK ÖNGÖRÜSÜ İÇİN BİR LOJİSTİK REGRESYON MODELİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (), 77-88. DOI: 10.18092/ulikidince.353407
MLA YAKICI AYAN, T , DEĞİRMENCİ, N . "FİRMA FİNANSAL BAŞARISIZLIK ÖNGÖRÜSÜ İÇİN BİR LOJİSTİK REGRESYON MODELİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018): 77-88 <http://dergipark.org.tr/ulikidince/issue/34379/353407>
Chicago YAKICI AYAN, T , DEĞİRMENCİ, N . "FİRMA FİNANSAL BAŞARISIZLIK ÖNGÖRÜSÜ İÇİN BİR LOJİSTİK REGRESYON MODELİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018): 77-88
RIS TY - JOUR T1 - FİRMA FİNANSAL BAŞARISIZLIK ÖNGÖRÜSÜ İÇİN BİR LOJİSTİK REGRESYON MODELİ AU - Tuba YAKICI AYAN , Nurdan DEĞİRMENCİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.353407 DO - 10.18092/ulikidince.353407 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 77 EP - 88 VL - IS - SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.353407 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.353407 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Economics and Administrative Studies FİRMA FİNANSAL BAŞARISIZLIK ÖNGÖRÜSÜ İÇİN BİR LOJİSTİK REGRESYON MODELİ %A Tuba YAKICI AYAN , Nurdan DEĞİRMENCİ %T FİRMA FİNANSAL BAŞARISIZLIK ÖNGÖRÜSÜ İÇİN BİR LOJİSTİK REGRESYON MODELİ %D 2018 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N %R doi: 10.18092/ulikidince.353407 %U 10.18092/ulikidince.353407
ISNAD YAKICI AYAN, Tuba , DEĞİRMENCİ, Nurdan . "FİRMA FİNANSAL BAŞARISIZLIK ÖNGÖRÜSÜ İÇİN BİR LOJİSTİK REGRESYON MODELİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / (January 2018): 77-88. https://doi.org/10.18092/ulikidince.353407
AMA YAKICI AYAN T , DEĞİRMENCİ N . FİRMA FİNANSAL BAŞARISIZLIK ÖNGÖRÜSÜ İÇİN BİR LOJİSTİK REGRESYON MODELİ. IJEAS. 2018; 77-88.
Vancouver YAKICI AYAN T , DEĞİRMENCİ N . FİRMA FİNANSAL BAŞARISIZLIK ÖNGÖRÜSÜ İÇİN BİR LOJİSTİK REGRESYON MODELİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2018; 88-77.