Year 2018, Volume , Issue , Pages 191 - 206 2018-01-16

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE OECD ÜLKELERİNİN ÇEVRE PERFORMANSININ İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF ENVIRONMENTAL PERFORMANCE OF OECD COUNTRIES BY DATA ENVELOPMENT ANALYSIS

Esra ÖZKAN AKSU [1] , Cevriye TEMEL GENCER [2]

204 673

Bir ülkenin çevre performansı sadece kendisi ile ilgili olmayan komşuları ve dünyanın kalanını da ilgilendiren ortak konudur. Dolayısıyla çevre kirliliği de sadece bir ülkenin problemi değildir ve her ülkeye kirliliğin önlenmesi bakımından benzer görevler düşmektedir. Yerel eylemler küresel çevre değişikliğine yol açmakta, ulusal politikalar ülke sınırlarının ötesinde etki göstermektedir ve kısa dönemli kararlar sıklıkla kalıcı sonuçlar doğurmaktadır. Çevre sağlığı insan refahının merkezinde yer aldığından, bu çalışmanın amacı,  çevre meselelerindeki küresel sinerjileri yansıtarak bu gerçekleri tasvir eden güncel Çevre Performans İndeksi verileri ile OECD ülkelerinin çevre performanslarını analiz etmek ve Türkiye’nin bu ülkeler arasındaki durumunu incelemektir. Analizde birden çok çıktı değişkenine yer verildiğinden, performans etkinliklerinin hesaplanmasında Veri Zarflama Analizi kullanılmıştır. Verinin etkinlik analizi için EMS 1.03 paket programı kullanılmış ve çıktı değişkenleri kontrol edilmek istendiğinden çıktı yönlü CCR modeli ele alınmıştır. Etkin olan ve olmayan ülkeler için analizler yapılarak önerilerde bulunulmuştur. Ayrıca çevre performans indeksleri ile etkinlik sonuçlarının karşılaştırılması sağlanmıştır.

The environmental performance of a country is a common issue that is not only related to itself, it also concerns country’s neighbors and the rest of the world too. Therefore, environmental pollution is not the problem of only one country too, and similar tasks fall to each country to prevent pollution. Local actions lead to global environmental change, national policies have an impact beyond the borders of the country, and short-term decisions often have lasting consequences. Because of environmental health is at the center of human prosperity, the aim of this study is to analyze the environmental performance of OECD countries and to examine the situation of Turkey among these countries, using the current Environmental Performance Index data that reflects global synergies in environmental issues and describes these truths. Since more than one output variables are included in the analysis, Data Envelopment Analysis has been used to calculate performance efficiencies. The EMS 1.03 package program has been used for efficiency analysis of data, and the output-oriented CCR model has been handled since output variables are wanted to be controlled. Analyses have been made for effective and ineffective countries and suggestions have been given. In addition, comparison of environmental performance indices and efficiency results has been provided.

 • Banker R.D., Charnes, A. and Cooper, W.W. (1984). Some Models for Estimating Technical and Sca-le Inefficiencies in Data Envelopment Analysis. Management Science, 30(9), 1078-1092.
 • Beltrán-Esteve, M. and Picazo-Tadeo, A.J. (2015). Assessing Environmental Performance Trends in the Transport Industry: Eco-Innovation or Catching-up? Energy Economics, 51, 570-580.
 • Charnes, A., Cooper, W.W. and Rhodes, E. (1978). Measuring the Efficiency of Decision Making Units. European Journal of Operations Research, 2(6), 429-444.
 • Çevre Performans İndeksi Raporu. (2016). Erişim Adresi http://epi.yale.edu/sites/default/files/2016EPI_Full_Report_opt.pdf
 • Çevre Performans İndeksi Verisi. (2016). Erişim Adresi http://epi.yale.edu/sites/default/files/2016_epi_framework_indicator_scores_friendly.xls
 • Halıcıoğlu, F. (2011). Modelling Life Expectancy in Turkey, Economic Modelling, 28(5), 2075-2082.
 • Joumard, I., André, C., Nicq, C. and Chatal, O. (2008). Health Status Determinants: Lifestyle, Envi-ronment, Health Care Resources and Efficiency, OECD Economics Department Working Papers, 627, OECD, Paris.
 • Jung, E.J., Kim, J.S. and Rhee, S.K. (2001). The Measurement of Corporate Environmental Perfor-mance and Its Application to the Analysis of Efficiency in Oil Industry. Journal of Cleaner Production, 9(6), 551-563.
 • Kortelainen, M. (2008). Dynamic Environmental Performance Analysis: A Malmquist Index Appro-ach. Ecological Economics, 64(4), 701-715.
 • Kutlar, A. ve Babacan, A. (2008). Türkiye’deki Kamu Üniversitelerinde CCR Etkinliği-Ölçek Etkinliği Analizi: DEA Tekniği Uygulaması. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 148-172.
 • Li, F., Liu, X., Hu, D., Wang, R., Yang, W., Li, D. and Zhao, D. (2009). Measurement Indicators and an Evaluation Approach for Assessing Urban Sustainable Development: A case Study for Chi-na’s Jining City, Landscape and Urban Planning, 90(3–4), 134-142.
 • Lundgren, T. and Zhou, W. (2017). Firm Performance and the Role of Environmental Management. Journal of Environmental Management, 203(1), 330-341.
 • Mastercard Worldwide ve Boğaziçi Üniversitesi. (2011). Türkiye’nin Şehirleri Sürdürülebilirlik Araştırması, İstanbul.
 • Meng, F.Y., Fan, L.W., Zhou, P. and Zhou, D.Q. (2013). Measuring Environmental Performance in China’s Industrial Sectors with Non-Radial DEA. Mathematical and Computer Modelling, 58(5–6), 1047-1056.
 • Önsoy, E. (2013). Veri Zarflama Analizi Kullanılarak Kargo Şirketlerinin Performanslarının Değer-lendirilmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Picazo-Tadeo, A.J., Castillo-Giménez, J. and Beltrán-Esteve, M. (2014). An Intertemporal Approach to Measuring Environmental Performance with Directional Distance Functions: Greenho-use Gas Emissions in the European Union. Ecological Economics, 100, 173-182.
 • Siong, H. C. and Hussein, M.Z.S.M. (2008). Modeling Urban Quality of Life With Data Envelopment Analysis Methods, Universiti Teknologi Malaysia, VOT78513, Malaysia.
 • Tektüfekçi, F. and Kutay, N. (2016). The Relationship Between EPI and GDP Growth: An Examina-tion on Developed and Emerging Countries. Journal of Modern Accounting and Auditing, 12(5), 268-276.
 • Tyteca, D. (1996). On the Measurement of the Environmental Performance of Firms— A Literature Review and a Productive Efficiency Perspective. Journal of Environmental Management, 46(3), 281-308.
 • Ulucan, A. (2002). ISO 500 Şirketlerinin Etkinliklerinin Ölçülmesinde Veri Zarflama Analizi Yaklaşı-mı: Farklı Girdi Çıktı Bileşenleri ve Ölçeğe Göre Getiri Yaklaşımları ile Değerlendirmeler, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 57(2), 185-202.
 • Yu, Y. and Wen, Z. (2010), Evaluating China’s Urban Environmental Sustainability with Data Enve-lopment Analysis, Ecological Economics, 69, 1748-1755.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Esra ÖZKAN AKSU
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Cevriye TEMEL GENCER
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { ulikidince353933, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {Kenan ÇELİK}, year = {2018}, volume = {}, pages = {191 - 206}, doi = {10.18092/ulikidince.353933}, title = {VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE OECD ÜLKELERİNİN ÇEVRE PERFORMANSININ İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {ÖZKAN AKSU, Esra and TEMEL GENCER, Cevriye} }
APA ÖZKAN AKSU, E , TEMEL GENCER, C . (2018). VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE OECD ÜLKELERİNİN ÇEVRE PERFORMANSININ İNCELENMESİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (), 191-206. DOI: 10.18092/ulikidince.353933
MLA ÖZKAN AKSU, E , TEMEL GENCER, C . "VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE OECD ÜLKELERİNİN ÇEVRE PERFORMANSININ İNCELENMESİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018): 191-206 <http://dergipark.org.tr/ulikidince/issue/34379/353933>
Chicago ÖZKAN AKSU, E , TEMEL GENCER, C . "VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE OECD ÜLKELERİNİN ÇEVRE PERFORMANSININ İNCELENMESİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018): 191-206
RIS TY - JOUR T1 - VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE OECD ÜLKELERİNİN ÇEVRE PERFORMANSININ İNCELENMESİ AU - Esra ÖZKAN AKSU , Cevriye TEMEL GENCER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.353933 DO - 10.18092/ulikidince.353933 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 191 EP - 206 VL - IS - SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.353933 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.353933 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Economics and Administrative Studies VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE OECD ÜLKELERİNİN ÇEVRE PERFORMANSININ İNCELENMESİ %A Esra ÖZKAN AKSU , Cevriye TEMEL GENCER %T VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE OECD ÜLKELERİNİN ÇEVRE PERFORMANSININ İNCELENMESİ %D 2018 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N %R doi: 10.18092/ulikidince.353933 %U 10.18092/ulikidince.353933
ISNAD ÖZKAN AKSU, Esra , TEMEL GENCER, Cevriye . "VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE OECD ÜLKELERİNİN ÇEVRE PERFORMANSININ İNCELENMESİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / (January 2018): 191-206. https://doi.org/10.18092/ulikidince.353933