Year 2018, Volume , Issue , Pages 789 - 802 2018-01-20

KIŞ TURİZM MERKEZİ SEÇİMİ İÇİN KRİTER AĞIRLIKLARININ BULANIK AHP KULLANILARAK BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF CRITERIA WEIGHTS FOR THE WINTER TOURISM CENTER SELECTION USING FUZZY AHP

Alparslan OĞUZ [1]

182 808

Türkiye’de kış turizm merkezlerine olan talep son yıllarda artmış ve buna bağlı olarak birçok kış turizm merkezi faaliyete geçmiştir. Kış turizm merkezlerinin sayısının fazla olması tercih edecek kişilerin seçimini zorlaştırmaktadır. Bu çalışmada kış turizm merkezi seçimi açısından kişilerin kararını etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve en uygun alternatifin belirlenerek alternatiflerin sıralanması amaçlanmaktadır. Literatür ve uzmanlar yardımıyla oluşturulan hiyerarşide 5 kiriter ve bu kriterlere bağlı 19 alt kriter bulunmaktadır. Kriterlerin ağırlıkları Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. Bu yöntem ile dilsel ifadeler sayısal ifadelere dönüştürülebilmektedir. Elde edilen sonuçlara göre,fiyat kiriteri en büyük ağırlığa sahip kriter olarak bulunmuştur. Alt kriterlerde ise genel ağırlığa bakarak konaklama uzaklığının en büyük ağırlığa sahip olduğu bulunmuştur. Son olarak çalışma ile ilgi bazı kısıtlardan bahsedilmiş ve gelecekte yapılacak çalışmalar içinönerilerde bulunulmuştur.

The demand for winter tourism centers in Turkey has increased in recent years and therefore, many winter tourism centers have become operational. Having numerous of winter tourism centers makes difficult the choice of those who prefer it . In this study, it is aimed to determine the factors affecting the decision of the person in terms of winter tourism center selection and rank the alternatives by determining the most suiable alternative. In the hierarchy formed by the help of literature and experts, there are 5 criteria and 19 subcriteria related to these criteria. The weights of the criteria has calculated using the Fuzzy Analytical Hierarchy Process method. Using this method, linguistic expressions can be converted into numerical expressions. According to the results obtained, the price criterion was found to be the criterion with the greatest weight. In the sub-criteria, it is found that the distance of accommodation has the greatest weight considering the general weight. Finally, some proposals have been made for some limitations of the study and for future studies.

  • Referans1: Manap, G. (2006). Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı İle Turizm Merkezi Seçimi. Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 157-170. Referans2: Baldemir, E., & Akyurt Kurnaz, H. (2013). İlçelerin Turizm Potansiyellerinin Analitik Hiyerarşi Yöntemi İle Sıralanması: Muğla Örneği. Sosyal Ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, (30), 51-67.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Alparslan OĞUZ (Primary Author)
Institution: ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 20, 2018

Bibtex @conference paper { ulikidince363823, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {Kenan ÇELİK}, year = {2018}, volume = {}, pages = {789 - 802}, doi = {10.18092/ulikidince.363823}, title = {KIŞ TURİZM MERKEZİ SEÇİMİ İÇİN KRİTER AĞIRLIKLARININ BULANIK AHP KULLANILARAK BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {OĞUZ, Alparslan} }
APA OĞUZ, A . (2018). KIŞ TURİZM MERKEZİ SEÇİMİ İÇİN KRİTER AĞIRLIKLARININ BULANIK AHP KULLANILARAK BELİRLENMESİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (), 789-802. DOI: 10.18092/ulikidince.363823
MLA OĞUZ, A . "KIŞ TURİZM MERKEZİ SEÇİMİ İÇİN KRİTER AĞIRLIKLARININ BULANIK AHP KULLANILARAK BELİRLENMESİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018): 789-802 <http://dergipark.org.tr/ulikidince/issue/34379/363823>
Chicago OĞUZ, A . "KIŞ TURİZM MERKEZİ SEÇİMİ İÇİN KRİTER AĞIRLIKLARININ BULANIK AHP KULLANILARAK BELİRLENMESİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018): 789-802
RIS TY - JOUR T1 - KIŞ TURİZM MERKEZİ SEÇİMİ İÇİN KRİTER AĞIRLIKLARININ BULANIK AHP KULLANILARAK BELİRLENMESİ AU - Alparslan OĞUZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.363823 DO - 10.18092/ulikidince.363823 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 789 EP - 802 VL - IS - SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.363823 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.363823 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Economics and Administrative Studies KIŞ TURİZM MERKEZİ SEÇİMİ İÇİN KRİTER AĞIRLIKLARININ BULANIK AHP KULLANILARAK BELİRLENMESİ %A Alparslan OĞUZ %T KIŞ TURİZM MERKEZİ SEÇİMİ İÇİN KRİTER AĞIRLIKLARININ BULANIK AHP KULLANILARAK BELİRLENMESİ %D 2018 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N %R doi: 10.18092/ulikidince.363823 %U 10.18092/ulikidince.363823
ISNAD OĞUZ, Alparslan . "KIŞ TURİZM MERKEZİ SEÇİMİ İÇİN KRİTER AĞIRLIKLARININ BULANIK AHP KULLANILARAK BELİRLENMESİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / (January 2018): 789-802. https://doi.org/10.18092/ulikidince.363823
AMA OĞUZ A . KIŞ TURİZM MERKEZİ SEÇİMİ İÇİN KRİTER AĞIRLIKLARININ BULANIK AHP KULLANILARAK BELİRLENMESİ. IJEAS. 2018; 789-802.
Vancouver OĞUZ A . KIŞ TURİZM MERKEZİ SEÇİMİ İÇİN KRİTER AĞIRLIKLARININ BULANIK AHP KULLANILARAK BELİRLENMESİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2018; 802-789.