Year 2019, Volume , Issue 22, Pages 235 - 250 2019-01-01

ENDÜSTRİ 4.0 BAKIŞ AÇISININ ÖĞRENCİLER GÖZÜNDEN TEKNOLOJİ KABUL MODELİ (TKM) İLE ÖLÇÜMÜ
THE PERSPECTIVE OF UNIVERSITY STUDENTS' THROUGH THE TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) TO INDUSTRY 4.0

Nur Kuban TORUN [1] , Esra CENGİZ [2]

131 436

Endüstri 4.0 ile gelen öğrenme ve eğitim etkinlikleri değişecektir. Bu çalışmada İ.İ.B.F. öğrencilerinin Endüstri 4.0 a bakış açıları teknoloji kabul modeli kapsamında belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma 2018 yılı Mart ayında İ.İ.B.F. öğrencilerine uygulanmış ve eksiksiz doldurulan 462 anket analize tâbi tutulmuştur. İ.İ.B.F. altındaki İşletme, Yönetim Bilişim Sistemleri İktisat, Maliye ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencilerine demografik bilgileri içeren sorularla birlikte, 15 ifade ve 4 boyuttan oluşan (Algılanan Fayda, Algılanan Kullanım Kolaylığı, Kullanıma Yönelik Niyet ve Kullanım Davranışı) Teknoloji Kabul Modeli (TKM) soruları sorulmuştur. Elde edilen veriler arasındaki farklılıklar t-testi ve ANOVA ile ölçülmüştür. Modelde yer alan değişkenler arasındaki etkilerin incelenmesi için yapısal eşitlik modeli (YEM) kurularak, AMOS ile analiz edilmiştir. T-testi neticesinde cinsiyetin farklılık yaratmadığı bulunmuştur. ANOVA testi sonucu bölümler arasında farklılıklar olduğu ortaya çıkmıştır. YEM ile birlikte algılanan kullanım kolaylığının algılanan fayda üzerinde, algılan kullanım kolaylığının kullanıma yönelik niyet üzerinde, algılanan faydanın kullanıma yönelik niyet üzerinde ve kullanıma yönelik niyetin kullanım davranışı üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Bu etkilerin etki katsayıları analiz neticesinde belirlenmiştir. Sonuç olarak öğrenciler açısından Endüstri 4.0’a yönelik pozitif bir algı bulunmaktadır.

The structure of education and learning activities will be changed by the fourth industry revolution named Industry 4.0. The scope of this research is to define the perspective of university students through the technology acceptance model (TAM) to the Industry 4.0. The research was applied in March 2018 and completed 462 questionnaires were analyzed. The survey has demographics questions and 15 statements that adapted from the scale of the technology acceptance model. The hypotheses were tested by T-test and ANOVA test and findings were noted. The TAM was tested by the structure equation model and findings were also noted. By the results, perceived ease of use has positively and direct effect on perceived usefulness. Also, perceived ease of use has positively and direct effect on intention to use. Moreover, perceived usefulness has positively and direct effect on Intention to use. Finally, the intention has positively and direct effect on usage behaviour. As a result, there is a growing perception to Industry 4.0 among university students. 

  • Ayvaz, T. (2017). İnternet Ve Sosyal Medya Kullanıcı İstatistikleri 2017. Erişim Adresi http://www.dijitalajanslar.com/internet-ve-sosyal-medya-kullanici-istatistikleri-2017/.Acatech-National Academy of Science and Engineering (2013). Recommendations for implementing the strategic initiative Industrie 4.0. Erişim Adresi http://www.acatech.de/fileadmin/user_upload/Baumstruktur_nach_Website/Acatech/ro ot/de/Material_fuer_Sonderseiten/Industrie_4.0/Final_report__Industrie_4.0_accessible.pdf>, 04.05.2017.Bildstein A. ve Seidelmann J., (2014). Industrie 4.0-Readiness: Migration zur Industrie 4.0-Fertigung. [Migration to industrial production 4.0] in: Bauernhansl, T; ten Hompel, M; Vogel-Heuer, B.(Eds.): Industrie 4.0 in Produktion’, Automatisierung und Logistik, Springer Vieweg, Wiesbaden.Branke, J., Farid, S. ve Shah, N. (2016). Industry 4.0-A Vision also for personalized medicine supply chains?. Cell and Gene Therapy Insights, 2(2), 263-270.Chiarello, F., Trivelli, L., Bonaccorsi, A. ve Fantoni, G. (2018). Extracting and mapping industry 4.0 technologies using wikipedia. Computers in Industry, 100, 244-257. https://doi.org/10.1016/j.compind.2018.04.006.Davis, F. D., (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of use, and User Acceptance of Information Technology. MIS Quarterly, S. 13 (3), 319-340. Gürdal, H. , Kılıçaslan, Y. ve ÇUHADAR, C. (2016). Bulut Tabanlı Bir Ders Yönetim Sistemi Yazılımının Geliştirilmesine Dayalı Olarak Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin Teknoloji Kabullerinin İncelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (2), 176-188.Hu, P.J.H, Clark, T.H.K. ve Ma, W.W. (2003). Examining Technology Acceptance by School Teachers: a Longitudinal Study. Information & Management, 41, 227- 241. Kocsi B. ve Oláh J., (2017). Potential connections of unique manufacturing and industry. LogForum, 13 (4), 389-400. Lasi H., Fettke P., Kemper H.G., Feld T. ve Hoffmann M., (2014). Industrie 4.0. Wirtschaftsinformatik, 56(4), 261-264.Öztemel, E. (2018). Eğitimde Yeni Yönelimlerin Değerlendirilmesi ve Eğitim 4.0. Üniversite Araştırma Dergisi, 1(1), 25-30.PWC, (2016). The 2018 Digital University: Staying relevant in the digital age. Erişim Adresi http://www.pwc.co.uk/assets/pdf/the-2018-digital-university-staying-relevant-in-thedigital-age.pdf. Puncreobutr R. (2016). Education 4.0: New Challenge of Learning. St. Theresa Journal of Humanities and Social Sciences, 2(2), 92.Schlechtendahl J., Keinert M., Kretschmer F., Lechler A. ve Verl. A. (2015). Making Existing Production Systems Industry 4.0-Ready Holistic Approach to the Integration of Existing Production Systems in Industry 4.0 Environments. Production Engineering, 9(1), 143–148. Taşkıran, A. (2017). Dijital Çağda Yükseköğretim. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(1), 96-109.Turan, B. (2011). Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanımının Teknoloji Kabul Modeli İle İncelenmesi ve Sınıf Öğretmenleri Üzerinde Bir Uygulama. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bilecik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilecik.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9115-5838
Author: Nur Kuban TORUN (Primary Author)
Institution: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Esra CENGİZ

Bibtex @research article { ulikidince444410, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {Kenan ÇELİK}, year = {2019}, volume = {}, pages = {235 - 250}, doi = {10.18092/ulikidince.444410}, title = {ENDÜSTRİ 4.0 BAKIŞ AÇISININ ÖĞRENCİLER GÖZÜNDEN TEKNOLOJİ KABUL MODELİ (TKM) İLE ÖLÇÜMÜ}, key = {cite}, author = {TORUN, Nur Kuban and CENGİZ, Esra} }
APA TORUN, N , CENGİZ, E . (2019). ENDÜSTRİ 4.0 BAKIŞ AÇISININ ÖĞRENCİLER GÖZÜNDEN TEKNOLOJİ KABUL MODELİ (TKM) İLE ÖLÇÜMÜ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (22), 235-250. DOI: 10.18092/ulikidince.444410
MLA TORUN, N , CENGİZ, E . "ENDÜSTRİ 4.0 BAKIŞ AÇISININ ÖĞRENCİLER GÖZÜNDEN TEKNOLOJİ KABUL MODELİ (TKM) İLE ÖLÇÜMÜ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2019): 235-250 <http://dergipark.org.tr/ulikidince/issue/38199/444410>
Chicago TORUN, N , CENGİZ, E . "ENDÜSTRİ 4.0 BAKIŞ AÇISININ ÖĞRENCİLER GÖZÜNDEN TEKNOLOJİ KABUL MODELİ (TKM) İLE ÖLÇÜMÜ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2019): 235-250
RIS TY - JOUR T1 - ENDÜSTRİ 4.0 BAKIŞ AÇISININ ÖĞRENCİLER GÖZÜNDEN TEKNOLOJİ KABUL MODELİ (TKM) İLE ÖLÇÜMÜ AU - Nur Kuban TORUN , Esra CENGİZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.444410 DO - 10.18092/ulikidince.444410 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 235 EP - 250 VL - IS - 22 SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.444410 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.444410 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Economics and Administrative Studies ENDÜSTRİ 4.0 BAKIŞ AÇISININ ÖĞRENCİLER GÖZÜNDEN TEKNOLOJİ KABUL MODELİ (TKM) İLE ÖLÇÜMÜ %A Nur Kuban TORUN , Esra CENGİZ %T ENDÜSTRİ 4.0 BAKIŞ AÇISININ ÖĞRENCİLER GÖZÜNDEN TEKNOLOJİ KABUL MODELİ (TKM) İLE ÖLÇÜMÜ %D 2019 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N 22 %R doi: 10.18092/ulikidince.444410 %U 10.18092/ulikidince.444410
ISNAD TORUN, Nur Kuban , CENGİZ, Esra . "ENDÜSTRİ 4.0 BAKIŞ AÇISININ ÖĞRENCİLER GÖZÜNDEN TEKNOLOJİ KABUL MODELİ (TKM) İLE ÖLÇÜMÜ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / 22 (January 2019): 235-250. https://doi.org/10.18092/ulikidince.444410