Year 2019, Volume , Issue 22, Pages 179 - 192 2019-01-01

TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİNDE GERÇEKLİĞİ BOZAN HÜKÜMLER VE GÜNCELLEME İHTİYACI
PROVISIONS THAT DISTORT FAIR VALUE IN UNIFORM ACCOUNTING SYSTEM AND THE NEED TO UPDATE

Engin DİNÇ [1] , Esra ATABAY [2]

54 232

Türkiye’de 26 yıldır yürürlükte olan Tekdüzen Muhasebe Sistemi, muhasebe uygulama ve eğitimine birçok katkılar sunmuştur. Ancak, mevcut tekdüzen muhasebe sisteminin gerçeğe uygunluk açısından birçok eksiği mevcuttur.  Bu da muhasebe aracılığı ile üretilen finansal bilginin gerçeklikten uzaklaşmasına neden olmaktadır. Bilginin çok değerli olduğu günümüzde, işletmelerin ihtiyaç duyduğu gerçekçi bilginin üretilebilmesi için tekdüzen muhasebe sisteminin yeniden güncellenmesi ve çağa uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı; muhasebenin gerçeğe uygun bilgi üretmesinin önünde engel olarak duran tekdüzen muhasebe sistemindeki hükümleri temel kavramlar, mali tablo sunum ve içeriği, hesap planı ve değerleme hükümleri açısından incelemek ve uygulamadaki yanlışlıkları tartışmaya açmaktır. 

The Uniform Accounting System, which has been in force for 26 years in Turkey, has contributed much to the accounting practice and training. However, there are many deficiencies in the existing uniform accounting system in terms of fair value. This translates into impaired authenticity of the information produced through accounting. Since information is, now, very valuable, it is necessary to re-update the uniform accounting system and adapt it to the age in order to produce the accurate information that businesses need. The purpose of this study is to discuss the provisions of uniform accounting system and its application errors that stand as a hindrance to the production of financial information in accordance with the needs and the accuracy.

  • Akdoğan, N. ve Sevilengül, O. (2007). Türkiye Muhasebe Standartları Uyumlu Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması (13.Baskı). İstanbul: SMMM Odası Yayını (Yayın No: 83)
  • Brookner, L. and Ernest, H. (1960). Technical Assistance in Accounting in Turkey. The Accounting Review, 35(1), 33-36
  • Koç, Y. (1972). Tekdüzen Muhasebe Sistemi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 27(3) 971-990.
  • Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği, Sıra No 1 (1992), T.C. Resmi Gazete, 21447 (M), 26.12.1992
  • Uçma, T. (2012). Türkiye’deki Muhasebe Sisteminin Gelişiminin Kurumsal Teori Çerçevesinde Açıklanması. MUFTAV Dergisi, Ocak 2012, 145-178.
  • Ulusan, H. (2009). Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve Türkiye Muhasebe – Finansal Raporlama Standartları’na Göre Varlık ve Borçları Değerleme Esasları: Bir Karşılaştırma(II). Muhasebe ve Finansman Dergisi, 43, 244-252
  • TURMOB, http://turmob.org.tr/ebulten/mevzuatsirkuleri/2018/19-2018.pdf
  • Vergi Usul Kanunu (1961), T.C. Resmi Gazete, 10703, 10.01.1961
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-4701-6996
Author: Engin DİNÇ (Primary Author)
Institution: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6855-7521
Author: Esra ATABAY
Institution: Trabzon Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 1, 2019

Bibtex @other { ulikidince458936, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {Kenan ÇELİK}, year = {2019}, volume = {}, pages = {179 - 192}, doi = {10.18092/ulikidince.458936}, title = {TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİNDE GERÇEKLİĞİ BOZAN HÜKÜMLER VE GÜNCELLEME İHTİYACI}, key = {cite}, author = {DİNÇ, Engin and ATABAY, Esra} }
APA DİNÇ, E , ATABAY, E . (2019). TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİNDE GERÇEKLİĞİ BOZAN HÜKÜMLER VE GÜNCELLEME İHTİYACI. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (22), 179-192. DOI: 10.18092/ulikidince.458936
MLA DİNÇ, E , ATABAY, E . "TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİNDE GERÇEKLİĞİ BOZAN HÜKÜMLER VE GÜNCELLEME İHTİYACI". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2019): 179-192 <http://dergipark.org.tr/ulikidince/issue/38199/458936>
Chicago DİNÇ, E , ATABAY, E . "TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİNDE GERÇEKLİĞİ BOZAN HÜKÜMLER VE GÜNCELLEME İHTİYACI". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2019): 179-192
RIS TY - JOUR T1 - TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİNDE GERÇEKLİĞİ BOZAN HÜKÜMLER VE GÜNCELLEME İHTİYACI AU - Engin DİNÇ , Esra ATABAY Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.458936 DO - 10.18092/ulikidince.458936 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 179 EP - 192 VL - IS - 22 SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.458936 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.458936 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Economics and Administrative Studies TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİNDE GERÇEKLİĞİ BOZAN HÜKÜMLER VE GÜNCELLEME İHTİYACI %A Engin DİNÇ , Esra ATABAY %T TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİNDE GERÇEKLİĞİ BOZAN HÜKÜMLER VE GÜNCELLEME İHTİYACI %D 2019 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N 22 %R doi: 10.18092/ulikidince.458936 %U 10.18092/ulikidince.458936
ISNAD DİNÇ, Engin , ATABAY, Esra . "TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİNDE GERÇEKLİĞİ BOZAN HÜKÜMLER VE GÜNCELLEME İHTİYACI". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / 22 (January 2019): 179-192. https://doi.org/10.18092/ulikidince.458936
AMA DİNÇ E , ATABAY E . TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİNDE GERÇEKLİĞİ BOZAN HÜKÜMLER VE GÜNCELLEME İHTİYACI. IJEAS. 2019; (22): 179-192.
Vancouver DİNÇ E , ATABAY E . TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİNDE GERÇEKLİĞİ BOZAN HÜKÜMLER VE GÜNCELLEME İHTİYACI. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2019; (22): 192-179.