Year 2019, Volume , Issue 22, Pages 193 - 208 2019-01-01

KEY AUDIT MATTERS WITHIN THE FRAMEWORK OF ISA 701: AN ANALYSIS ON AUDIT REPORTS OF COMPANIES LISTED IN BIST MANUFACTURING INDUSTRY
BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI (BDS) 701 ÇERÇEVESİNDE KİLİT DENETİM KONULARI: BORSA İSTANBUL’DAKİ İŞLETMELERİN DENETİM RAPORLARI ÜZERİNE BİR ANALİZ

İdris VARICI [1] , Fevziye Kalıpçı ÇAĞIRAN [2]

69 310

Accounting scandals, which emerge despecially with financial crises, revealed the more information and more transparent audit reports demands of users of financial statements. In this sense, The Public Oversight Authority published ISA 701 in 2017 in the Official Gazette in paralel to ISA 701 issued by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). The issues determined in communication with the senior management and which are important in the audit where the Professional judgement of the auditor are effective are called as key audit matters (KAM) and key audit matters are selected among these issues. In this study, the independent auditor's reports for the year 2017 of the companies operating in the manufacturing industry registered in Borsa İstanbul were analyzed for their content.Within the scope of the analysis; after the researches on which KAM are concentrated in the sector, determination criteria of KAMs; numbers of KAMs, thet ypes of KAM ssubmission, the sub-sector, the page numbers of audit reports, independent audit firm and the type of opinion are analyzed with detail. According to results of analysis of variance, there was no significant difference in the number of KAM of the companies in terms of sub-sectors and the types of independent auditor opinion. Furthermore, it was found that there were significant differences in the number of key audit matters in terms of independent audit companies.

Özellikle finansal krizlerle birlikte ortaya çıkan muhasebe skandalları, finansal tablo kullanıcılarının daha fazla bilgi içeren ve daha şeffaf denetim raporları taleplerini ortaya çıkarmıştır. Bu anlamda Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu’nun (IAASB) yayınladığı ISA 701’e paralel olarak, Türkiye’de Kamu Gözetim Kurumu BDS 701 Kilit Denetim Konularının Denetim Raporunda Bildirilmesi Standardını 2017 yılında Resmi Gazete’de yayımlamıştır. Üst yönetimle iletişim halinde belirlenen ve denetçinin mesleki muhakemesinin etkin olduğu denetimde önem arz eden konulara kilit denetim konuları (KDK) denilmekte ve bu konular arasından kilit denetim konuları seçilmektedir. Bu çalışmada Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren imalat sektörüne ait işletmelerin 2017 yılı denetim raporları içerik bakımından analiz edilmiştir. Analiz kapsamında; sektörde hangi KDK’larda yoğunlaşma olduğu, KDK belirleme ölçütleri araştırıldıktan sonra, KDK sayıları, KDK sunulma şekilleri, alt sektör, denetim raporu sayfa sayısı, denetim kuruluşu ve görüş türü bakımından farklılıklar ayrıntısı ile analiz edilmiştir.  

  • Bédard, J, Besacier, N. G. ve Schatt, A. (2015). Analysis of the Consequences of the Disclosure of Key Audit Matters in the Audit Report. Erişim Adresi http://www.hec.unil.ch/documents/seminars/dcc/1946.pdf Ciesielski, J. T. ve Weirich, T. R. (2012). A New Audit Report. The CPA Journal, Şubat, 11-14.Cordoş, G. ve Fülöp, M. (2015). Understanding Audit Reporting Changes: Introduction of Key Audit Matters. Accounting and Management Information Systems, 14(1), 128-152.Doğan, A. (2018). Bağımsız Denetimde Yeni Bir Yaklaşım: Kilit Denetim Konuları. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20(1), 65-89. Gray, G. L., Turner, J. L., Coram, P. J. ve Mock, T. J., (2011). Perceptions and Misperceptions Regarding the Unqualified Auditor’s Report by Financial Statement Preparers, Users, and Auditors. Accounting Horizons, 25(4), 659–684.KAP (2018). Erişim Adresi www.kap.gov.trKGK (2017). BDS 700 Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama. Erişim Adresi http://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BDS/bdsyeni25.12.2017/BDS%20700-Yeni.pdfKGK (2017). BDS 701 Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi. Erişim Adresi www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BDS/BDS%20701.pdf KGK (2017). BDS 705 Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi. http://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BDS/bdsyeni25.12.2017/BDS%2070-Site.pdfLevy, H. B. (2018). The Audit Report Returns to Its Roots, An Historical Perspective on Critical Audit Matters. The CPA Journal, Şubat, 66-68.Şirin, M. (2018). Yeni Denetçi Raporları. Erişim Adresi https://slideplayer.biz.tr/slide/8861495/ Yanık, S. ve Karataş, M. (2017). Denetim Raporlarının Geleceği: Yeni Düzenlemeler ve Ülke Uygulamaları. Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ocak, 1-25.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: İdris VARICI
Institution: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Country: Turkey


Author: Fevziye Kalıpçı ÇAĞIRAN (Primary Author)
Institution: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 1, 2019

Bibtex @research article { ulikidince467673, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {Kenan ÇELİK}, year = {2019}, volume = {}, pages = {193 - 208}, doi = {10.18092/ulikidince.467673}, title = {BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI (BDS) 701 ÇERÇEVESİNDE KİLİT DENETİM KONULARI: BORSA İSTANBUL’DAKİ İŞLETMELERİN DENETİM RAPORLARI ÜZERİNE BİR ANALİZ}, key = {cite}, author = {VARICI, İdris and ÇAĞIRAN, Fevziye Kalıpçı} }
APA VARICI, İ , ÇAĞIRAN, F . (2019). BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI (BDS) 701 ÇERÇEVESİNDE KİLİT DENETİM KONULARI: BORSA İSTANBUL’DAKİ İŞLETMELERİN DENETİM RAPORLARI ÜZERİNE BİR ANALİZ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (22), 193-208. DOI: 10.18092/ulikidince.467673
MLA VARICI, İ , ÇAĞIRAN, F . "BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI (BDS) 701 ÇERÇEVESİNDE KİLİT DENETİM KONULARI: BORSA İSTANBUL’DAKİ İŞLETMELERİN DENETİM RAPORLARI ÜZERİNE BİR ANALİZ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2019): 193-208 <http://dergipark.org.tr/ulikidince/issue/38199/467673>
Chicago VARICI, İ , ÇAĞIRAN, F . "BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI (BDS) 701 ÇERÇEVESİNDE KİLİT DENETİM KONULARI: BORSA İSTANBUL’DAKİ İŞLETMELERİN DENETİM RAPORLARI ÜZERİNE BİR ANALİZ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2019): 193-208
RIS TY - JOUR T1 - BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI (BDS) 701 ÇERÇEVESİNDE KİLİT DENETİM KONULARI: BORSA İSTANBUL’DAKİ İŞLETMELERİN DENETİM RAPORLARI ÜZERİNE BİR ANALİZ AU - İdris VARICI , Fevziye Kalıpçı ÇAĞIRAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.467673 DO - 10.18092/ulikidince.467673 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 193 EP - 208 VL - IS - 22 SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.467673 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.467673 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Economics and Administrative Studies BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI (BDS) 701 ÇERÇEVESİNDE KİLİT DENETİM KONULARI: BORSA İSTANBUL’DAKİ İŞLETMELERİN DENETİM RAPORLARI ÜZERİNE BİR ANALİZ %A İdris VARICI , Fevziye Kalıpçı ÇAĞIRAN %T BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI (BDS) 701 ÇERÇEVESİNDE KİLİT DENETİM KONULARI: BORSA İSTANBUL’DAKİ İŞLETMELERİN DENETİM RAPORLARI ÜZERİNE BİR ANALİZ %D 2019 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N 22 %R doi: 10.18092/ulikidince.467673 %U 10.18092/ulikidince.467673
ISNAD VARICI, İdris , ÇAĞIRAN, Fevziye Kalıpçı . "BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI (BDS) 701 ÇERÇEVESİNDE KİLİT DENETİM KONULARI: BORSA İSTANBUL’DAKİ İŞLETMELERİN DENETİM RAPORLARI ÜZERİNE BİR ANALİZ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / 22 (January 2019): 193-208. https://doi.org/10.18092/ulikidince.467673
AMA VARICI İ , ÇAĞIRAN F . BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI (BDS) 701 ÇERÇEVESİNDE KİLİT DENETİM KONULARI: BORSA İSTANBUL’DAKİ İŞLETMELERİN DENETİM RAPORLARI ÜZERİNE BİR ANALİZ. IJEAS. 2019; (22): 193-208.
Vancouver VARICI İ , ÇAĞIRAN F . BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI (BDS) 701 ÇERÇEVESİNDE KİLİT DENETİM KONULARI: BORSA İSTANBUL’DAKİ İŞLETMELERİN DENETİM RAPORLARI ÜZERİNE BİR ANALİZ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2019; (22): 208-193.