Müzik ve Sahne Sanatları Dergisi
Cover Image
Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Akdeniz University |

1.325

6.988

e-Uluslararası Müzik ve Sahne Sanatları Dergisi, müzik ve sahne sanatları alanına katkıda bulunacak özgün araştırma makalelerini içeren uluslararası ve hakemli bir dergidir. Yılda bir sayı olarak yayınlanmakta olup, dergimiz yayın kurulu, gerekli gördüğü durumlarda ve/veya özel sayı çıkartmaktadır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

e-Uluslararası Müzik ve Sahne Sanatları Dergisi’nde; Müzik, Müzikoloji, Halk Dansları, Bale, Tiyatro, Opera alanlarında ve tüm  bu alanları karşılayan alt branşlarda yazılar yayınlanır. Dergiye ulaşan yazıların yazım kurallarına ve belirtilen diğer ilkelere uygun olması gerekir. Buna uymayan yazılar editör veya yayın kurulu tarafından çevrilerek yazar ya da yazarlara iade edilir.

 

Müzik ve Sahne Sanatları Dergisi

Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Akdeniz University |
Cover Image

1.325

6.988

e-Uluslararası Müzik ve Sahne Sanatları Dergisi, müzik ve sahne sanatları alanına katkıda bulunacak özgün araştırma makalelerini içeren uluslararası ve hakemli bir dergidir. Yılda bir sayı olarak yayınlanmakta olup, dergimiz yayın kurulu, gerekli gördüğü durumlarda ve/veya özel sayı çıkartmaktadır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

e-Uluslararası Müzik ve Sahne Sanatları Dergisi’nde; Müzik, Müzikoloji, Halk Dansları, Bale, Tiyatro, Opera alanlarında ve tüm  bu alanları karşılayan alt branşlarda yazılar yayınlanır. Dergiye ulaşan yazıların yazım kurallarına ve belirtilen diğer ilkelere uygun olması gerekir. Buna uymayan yazılar editör veya yayın kurulu tarafından çevrilerek yazar ya da yazarlara iade edilir.

 

                  www.konservatuvar.akdeniz.edu.tr