Satış Geliştirme Çabalarının Tüketiciler Açısından Değerlendirilmesi

Ahmet UYAR [1]

85 144

Bu çalışma satış geliştirme çabalarının tüketiciler açısından değerlendirilmesi konusunu incelemektedir. Bu amaç doğrultusunda satış geliştirme yöntemleri açıklanmış ve tüketiciler üzerine bir anket çalışması yapılmıştır. Anket yöntemiyle toplanan veriler frekans, yüzde dağılımları hesaplanmış, korelasyon ve ki kare testleri uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre satış geliştirme çabalarının tüketicilerin satın alma davranışları üzerinde önemli etkileri vardır. Özellikle promosyonlar gelir durumu düşük tüketicileri daha fazla etkilemektedir. Demografik faktörler satış geliştirme yöntemine yaklaşımları farklılaştırmaktadır. Kısa sürede satışı artıran promosyonlar marka imajına ve ürüne zarar verebileceği için doğru kurgulanmalı, pazarlama iletişiminin en temel elemanlarından biri olarak ele alınmalıdır.

Satış Geliştirme, Tüketici Karar Süreci
  • Avcıkurt, C. (2005). Turizmde Tanıtma ve Satış Geliştirme, Değişim Yayınları, İstanbul. Baltacı, M. ve Ay, H. M. (2017). “Seyahat Acentalarının Satış Geliştirme Faaliyetlerine Verdikleri Önem ve Yeterlilik Düzeyi”, Çatalhöyük Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 2, 99‐107. Blattberg, R., C. and Briesch R., A. (2010). Sales Promotions. Oxford Handbook of Pricing Management, Chapter: Sales Promotions, Publisher: Oxford University Press. İngiltere. Blythe, J. (2001), Pazarlama İlkeleri, Bilim Teknik Yayınevi. Ankara. Bulut, Y.(2007). Tüketicilerin Satış Geliştirme Faaliyetlerine İlişkin Tutum Ve Yarar Algılamaları, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doktora Tezi. İstanbul. Çağlar, İ., ve Sabiha K. (2001). Pazarlama, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. Guiltinan J., P., Paul G. W., and Madden T. J. (1997). Marketing Management: Strategies and Programs, McGraw Hill Companies, Inc. New York City. Gülçubuk, A. (2007). “Tüketicilere Yönelik Satış Geliştirmenin Artan Önemi, Uygulanabilirliği Ve İzlenecek Stratejilerin İşletmeler Açısından Değerlendirilmesi”, Ege Akademik Bakış, Cilt: 7, Sayı: 1, 57-77. Engel, J. F., Martin R. W., Thomas C. K., ve Bonnie B R. (2000). Promotional Strategy: An Integrated Marketing Communication Approach, Cincinnati, OH: Pinnaflex Educational Resources, Ninth Edition, Inc. London. Kafa, N. (2010). Seyahat Acentalarında Satış Geliştirme Faaliyetleri: İstanbul‟da A Grubu Acentalara Yönelik Bir Uygulama, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir. Kara, M. ve Kuru, D. (2013). “Satış Geliştirme Faaliyetlerinin Satın Alma Kararına Etkisi: Hizmet Sektöründe Bir Uygulama”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 6, 149-190. Kotler, P. (2009). A dan Z‟ye Pazarlama. MediaCat Yayınları. İstanbul. Kuduz, N. ve Aytuğ, S. (2017). “Satış Geliştirme Tekniklerinin Hazcı (Hedonık) Tüketim Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Araştırma”, International Journal of Advanced Research, 5(6), 1347-1370. Nakarmi, A. (2018). Effect of Sales Promotion On Consumer Behavior. Seınäjokı University of Applied Sciences. Bachelor Thesis. Finland. Pride W. M, and Ferrel, O.C. (2000). Marketing Concepts and Strategies, Houthton Mifflin Company, Boston. Shamsi, M., S. ve Khan, A., M. (2017). “Sales Promotion Techniques and Consumer Behavior: A Case Study of Readymade Garments”, Conference: International Conference on „Research and Business Sustainability‟ ICRBS. https://www.researchgate.net /publication/322317310_Sales_Promotion_ Techniques _ and_ Consumer_ Behavior _ A_Case_Study_of_Readymade_Garments. Srinivasan, S. S. ve Anderson R. E. (1998). “Concepts and Strategy Guidelines for Designing Value Enhancing Sales Promotions”, Journal of Product & Brand Management, pp.410-420. Odabaşı, Y. ve Oyman, M. (2002). Pazarlama İletişim Yönetimi, Kapital Medya Hizmetleri A.Ş., İstanbul. Özdamar, K. (1999). SPSS ile Biyoistatistik. Kaan Kitabevi. Eskişehir. Öztürk, A., Göral, R., ve Cici, E., N. (2013). “Satış Geliştirme Faaliyetlerinin Genç Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarına Etkisi: Selçuk Üniversitesi Öğrencilerinin Gsm Markaları Tercihleri Üzerine Bir Araştırma”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt 5, No 2, 1-10. Yalpa G. B. (2004). Satış Geliştirme Faaliyetlerinin Satın Alımlar Üzerine Etkisi: İçecek Ürünleri Üzerine Bir Uygulama, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Adana. Tenekecioğlu, B. (2005). Pazarlama Yönetimi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yayınları. Eskişehir. Wells, W, Burnett, J. and Moriarty, S. (2000), Advertising: Principles and Pratice, Prentice Hall, New Jersey.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Ahmet UYAR

Dates

Publication Date: November 22, 2018

Bibtex @research article { usaksosbil487000, journal = {Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1308-738X}, eissn = {2651-4672}, address = {Uşak Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {22 - 35}, doi = {}, title = {Satış Geliştirme Çabalarının Tüketiciler Açısından Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {UYAR, Ahmet} }
APA UYAR, A . (2018). Satış Geliştirme Çabalarının Tüketiciler Açısından Değerlendirilmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (C-IASOS Özel Sayısı), 22-35. Retrieved from http://dergipark.org.tr/usaksosbil/issue/40559/487000
MLA UYAR, A . "Satış Geliştirme Çabalarının Tüketiciler Açısından Değerlendirilmesi". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2018): 22-35 <http://dergipark.org.tr/usaksosbil/issue/40559/487000>
Chicago UYAR, A . "Satış Geliştirme Çabalarının Tüketiciler Açısından Değerlendirilmesi". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2018): 22-35
RIS TY - JOUR T1 - Satış Geliştirme Çabalarının Tüketiciler Açısından Değerlendirilmesi AU - Ahmet UYAR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 22 EP - 35 VL - 11 IS - C-IASOS Özel Sayısı SN - 1308-738X-2651-4672 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Satış Geliştirme Çabalarının Tüketiciler Açısından Değerlendirilmesi %A Ahmet UYAR %T Satış Geliştirme Çabalarının Tüketiciler Açısından Değerlendirilmesi %D 2018 %J Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1308-738X-2651-4672 %V 11 %N C-IASOS Özel Sayısı %R %U
ISNAD UYAR, Ahmet . "Satış Geliştirme Çabalarının Tüketiciler Açısından Değerlendirilmesi". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 / C-IASOS Özel Sayısı (November 2018): 22-35.
AMA UYAR A . Satış Geliştirme Çabalarının Tüketiciler Açısından Değerlendirilmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 11(C-IASOS Özel Sayısı): 22-35.
Vancouver UYAR A . Satış Geliştirme Çabalarının Tüketiciler Açısından Değerlendirilmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 11(C-IASOS Özel Sayısı): 35-22.