Gençlik Merkezleri Faaliyetlerine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi: Güvenirlik Ve Geçerlik Çalışması

Ömer ATAÇ [1] , Reşat SADIK [2] , Nurgül TEZCAN KARDAŞ [3]

39 92

Bu çalışmada, gençlerin gençlik merkezleri faaliyetlerine yönelik tutumlarını ölçmek için geçerli ve güvenilir bir tutum ölçeği geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma temel araştırma niteliğinde olup, ölçek geliştirme sürecinde geniş bir literatür taraması yapılmış ve 62 maddelik madde havuzu oluşturulmuştur. Oluşturulan ölçek taslağı; spor bilimleri eğitimi ve spor yöneticiliği alanlarında uzman kişilerin görüşleri doğrultusunda gözden geçirilmiş ve madde sayısı 44‟e düşürülmüştür. Ölçek maddelerinin sıralanması ve ölçeğin bilgisayar ortamında düzenlenmesi sonucunda veri toplama aracı 5'li likert tipi olarak hazır hale getirilmiştir. Ölçeğin test edilmesi amacı ile araştırma kriterlerine uygun, Kocaeli‟de yaşayan 330 gönüllü gence ulaşılmış ve ölçek uygulanmıştır. Elde edilen verilerden yola çıkılarak yapılan Açımlayıcı Faktör Analizi sonucunda 18 maddeden oluşan ve 2 faktörlü bir ölçek ortaya çıkmıştır. Güvenirlik analizleri için Cronbach Alpha testi kullanılmıştır. Ölçeğin alpha değerleri; “katılım” boyutunda 93, “gönüllülük” boyutunda” .85 ve ölçeğin tamamında ise.93 olarak bulunmuştur. Test tekrar test güvenirliğini belirlemek için yapılan analiz sonucunda ölçeğin iki uygulamada da tutarlı olduğu görülmüştür (r=.81). Ölçek toplam varyansın%59.48‟ini açıklamaktadır. Bu sonuçlara göre geliştirilen „„Gençlik Merkezleri Faaliyetlerine Yönelik Tutum Ölçeği‟‟nin (GMFYTÖ) 2 faktörlü geçerli, güvenilir ve kullanışlı bir ölçek olduğu belirlenmiştir.

Gençlik Merkezleri, Gençlik Merkezleri Faaliyetleri, Gönüllülük, Katılım
  • Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Büyüköztürk,Ş. (2016). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Davis, L.L. (1992). Instrument review: Getting the most from a panel of experts. Applied Nursing Research 1992; 5:194-197. Gozdzik ,O. Z. (2008). Have your say: Manual on the revised European charter on the participation of young people in local and regional life. Strasbourg, France: Council of Europe Publishing.. Gür, B., Dalmış, İ., Kırmızıdağ, N., Çelik, Z. ve Boz, N. (2012). Türkiye‟nin gençlik profili. Ankara: Pelin Ofset. İnceoğlu, M. (2004). Tutum, algı, iletişim. Ankara: Elips Kitap. İnceoğlu, M. (2010). Tutum Algı İletişim (Beşinci Baskı). İstanbul: İyi İşler Yayıncılık ve Matbaacılık, 20-29 Kağıtçıbaşı, Ç. (2005). Yeni insan ve insanlar. İstanbul: Evrim Yayınevi. Kline, S. (1994). An easy guide to Factor analysis. New York, USA. Özdamar, K.(1999). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi.Eskişehir: 1. Kaan Kitabevi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982). T.C. Resmi Gazete,09 Kasım 1982, Sayı: 17863. Yurttagüler, L. (2006). Gönüllülük ve Katılım: Gönüllülerle İşbirliği. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Ömer ATAÇ

Author: Reşat SADIK

Author: Nurgül TEZCAN KARDAŞ

Dates

Publication Date: November 22, 2018

Bibtex @research article { usaksosbil487029, journal = {Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1308-738X}, eissn = {2651-4672}, address = {Uşak Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {92 - 97}, doi = {}, title = {Gençlik Merkezleri Faaliyetlerine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi: Güvenirlik Ve Geçerlik Çalışması}, key = {cite}, author = {ATAÇ, Ömer and SADIK, Reşat and TEZCAN KARDAŞ, Nurgül} }
APA ATAÇ, Ö , SADIK, R , TEZCAN KARDAŞ, N . (2018). Gençlik Merkezleri Faaliyetlerine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi: Güvenirlik Ve Geçerlik Çalışması. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (C-IASOS Özel Sayısı), 92-97. Retrieved from http://dergipark.org.tr/usaksosbil/issue/40559/487029
MLA ATAÇ, Ö , SADIK, R , TEZCAN KARDAŞ, N . "Gençlik Merkezleri Faaliyetlerine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi: Güvenirlik Ve Geçerlik Çalışması". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2018): 92-97 <http://dergipark.org.tr/usaksosbil/issue/40559/487029>
Chicago ATAÇ, Ö , SADIK, R , TEZCAN KARDAŞ, N . "Gençlik Merkezleri Faaliyetlerine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi: Güvenirlik Ve Geçerlik Çalışması". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2018): 92-97
RIS TY - JOUR T1 - Gençlik Merkezleri Faaliyetlerine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi: Güvenirlik Ve Geçerlik Çalışması AU - Ömer ATAÇ , Reşat SADIK , Nurgül TEZCAN KARDAŞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 92 EP - 97 VL - 11 IS - C-IASOS Özel Sayısı SN - 1308-738X-2651-4672 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Gençlik Merkezleri Faaliyetlerine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi: Güvenirlik Ve Geçerlik Çalışması %A Ömer ATAÇ , Reşat SADIK , Nurgül TEZCAN KARDAŞ %T Gençlik Merkezleri Faaliyetlerine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi: Güvenirlik Ve Geçerlik Çalışması %D 2018 %J Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1308-738X-2651-4672 %V 11 %N C-IASOS Özel Sayısı %R %U
ISNAD ATAÇ, Ömer , SADIK, Reşat , TEZCAN KARDAŞ, Nurgül . "Gençlik Merkezleri Faaliyetlerine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi: Güvenirlik Ve Geçerlik Çalışması". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 / C-IASOS Özel Sayısı (November 2018): 92-97.
AMA ATAÇ Ö , SADIK R , TEZCAN KARDAŞ N . Gençlik Merkezleri Faaliyetlerine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi: Güvenirlik Ve Geçerlik Çalışması. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 11(C-IASOS Özel Sayısı): 92-97.
Vancouver ATAÇ Ö , SADIK R , TEZCAN KARDAŞ N . Gençlik Merkezleri Faaliyetlerine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi: Güvenirlik Ve Geçerlik Çalışması. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 11(C-IASOS Özel Sayısı): 97-92.