Aim

1. Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi (UTAD), uluslararası hakemli bir dergi olup yılda iki kez yayımlanır. Gerekli durumlarda özel ya da ek sayılar da yayımlanabilir.

2. Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen yazıların önceden başka bir yerde yayımlanmamış olması ve sisteme eklendiği tarihte bir başka yayın organının yayın değerlendirme sürecinde bulunmaması gerekir.


Scope

Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi, bir tarih dergisi olarak kurulmuş olmakla birlikte sosyal bilimlerin her alanından tarih ile ilgili yazılar yayımlayan bir dergidir. Bu çerçevede özgün bilimsel makaleler, çeviriler, çeviri-yazılar, röportajlar, kitap, makale, sempozyum, panel ve sair bilimsel etkinlik tanıtma çalışmaları ile nekroloji metinleri yayımlar. Ayrıca, sunulduğu yer, toplantı ve tarihin kaydedilmesi ve başka bir yerde yayımlanmamış olması şartıyla sempozyum bildirileri de yayımlanabilir. Ancak bu yayın etkinliğinden kaynaklanması muhtemel herhangi bir sorunun sorumluluğu yazara aittir.