Author Guidelines

Yazım İlkeleri

1. Yayımlanması amacıyla Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi’ne gönderilmiş olan özgün makalelerin başında en az 80, en fazla 150 kelimeden oluşan Türkçe Özet; İngilizce Abstract ve 3-5 kelimelik Türkçe Anahtar Kelimeler; İngilizce Keywords ile Türkçe ve İngilizce başlık yer almalıdır.

2. Makalelerde yapılan atıflar için yazarların tercihine uygun olarak ve metin içerisindeki bütünlük korunarak, CMSMLA ya da APA sistemlerinden biri kullanılabilir.

3. Metnin sonunda Kaynakça başlığı altında çalışmada kullanılan kaynakların bir listesi verilir. Çalışmada kullanılan referansların listelendiği bu kaynakça, yazar soyadı sıralamasına göre ve alfabetik olarak hazırlanır.

4.Yazılara üst-bilgi, alt-bilgi ve sayfa numarası verilmez.

5. İmla ve noktalama işaretleri için, metnin içeriği ile ilişki olan farklılıklar dışında TDK’nın yazım ve imla kılavuzu esas alınır.

6. Sisteme eklenecek yazıların sayfa düzeninin yazar tarafından ve şu değerlere uygun bir biçimde yapılmış olması gerekir:

Kağıt Boyutu: A4 Dikey

Üst Kenar Boşluk: 3 cm

Alt Kenar Boşluk: 3 cm

Sol Kenar Boşluk: 3 cm

Sağ Kenar Boşluk: 3 cm

Yazı Tipi: Palatino Linotype

Yazı Boyutu: Ana başlıkta koyu renkte (bold) 14 punto, başlıklarda koyu renkte (bold) 12 punto, alt başlıklarda koyu renkte (bold) 12 punto, metinde 12 punto, özetlerde 10 punto ve dipnotlarda 10 punto

Paragraf Aralığı: Önce 6 nk, sonra 0 nk; dipnotlarda, önce ve sonra 0 nk. 

Paragraf Girintisi: Metinde ilk satır 1,25 cm; dipnotlarda girinti yok

Satır Aralığı: Metinde ve dipnotlarda tek

7. Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi Yayın İlkeleri’ne herhangi bir açıdan uygunluk arz etmeyen yazılar değerlendirilmeye alınmaz.