Year 2018, Volume 23, Issue 1, Pages 441 - 450 2018-04-27

İNŞAAT FİRMALARININ KARŞILAŞTIKLARI POTANSİYEL RİSKLERİN PROJE BAŞARISINA ETKİSİ
The Impact of Construction Firms' Potential Risks on Project Success

Olcay GENÇ [1] , Ercan ERDİS [2] , Emel ORAL [3]

147 343

Risk; bir tehlikenin gerçekten meydana gelme olasılığı ve bu tehlikenin sonuçları olarak tanımlanabilir. Riske; riski tutma, riskin azaltılması, riskin aktarılması, ve riskin önlenmesi şeklinde dört temel tepki gösterilir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yapılan inşaat işlerinde firma risklerini, firmaların bu risklere karşı tutumlarını ve bu risklerin proje başarısına etkisini saptamaktır. Çalışma kapsamında, iki bölümden oluşan web tabanlı bir anket hazırlanmış ve meslek odaları vasıtasıyla Türkiye’nin çeşitli ilerinde kamu ve özel sektörde çalışan inşaat mühendislerine ulaştırılmıştır. Araştırmanın örnek uzayı 163 adet inşaat mühendisidir. Risklerin meydana gelme olasılıkları ve bu risklerin projeye etki oranları soruları 5’li Likert ölçeğine göre hazırlanıp analiz edilmiş olup, risklere karşı firmaların tutumunda frekans-yüzde analizi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda; doğal afet/eylem/kaza risklerinin meydana gelme olasılığı az düzeyde, proje-tasarım aşamasındaki riskler, inşaat aşaması - organizasyon riskleri ve dış - çevresel risklerinin meydana gelme olasılıkları ise orta düzeyde çıkmıştır. Risklerin proje başarısına etkisi sonuçlarına göre; doğal afet/eylem/kaza riskleri, dış - çevresel riskler ve inşaat aşaması - organizasyon riskleri orta düzeyde çıkarken, proje-tasarım aşamasındaki riskler ise yüksek düzeyde çıkmıştır. Firmaların risklere karşı tutum sonuçlarına göre ise;  inşaat işlerindeki risklere karşı firmaların genel olarak riskin azaltılması tutumunu tercih ettikleri görülmüştür.

Risk can be defined as the possibility of a threat to occur and its results. Retaining the risk, reducing the risk, transferring the risk and avoiding the risk are main reactions to the risks. The aim of this study is identification of firm risks, firms’ attitudes and, the impacts of risks on project success, that is defined by the achievement of the expected quality, cost and duration during the completion of the project in Turkish construction industry.  To achieve this purpose, a web-based questionnaire consisting of two parts has been prepared and delivered to civil engineers who work in Turkish public and private sectors through Chambers of Civil Engineers. The sample of the study consists 163 civil engineers. Cronbach's Alpha values were used  to determine  the reliability of the survey results. The questions prepared to determine the impact ratios of the risks to the project success were prepared and analyzed by using 5-point Likert Scale. Frequency-percentage analysis was used to analyse the firms' attitudes against risks. In conclusion; it is determined  that; the probability of occurrence of the natural/accidental/occupy disaster risks are considered as low, the probability of occurrence of the design phase, construction phase and organization risks, and external-environmental risks are considered as moderate level by Turkish firms. According to results related to  the impact of these risks on project success while external-environmental risks, natural/accidental/occupy disaster risks and construction phase – organization risks are considered  as moderate  while project – design phase risks are considered as high level. According to the results related to the firms’ attitudes to these risks, it is observed that firms generally choose reducing the risk as a reaction to risk.  

 • Akçakanat, Ö. (2012) Kurumsal Risk Yönetimi ve Kurumsal Risk Yönetim Süreci, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 4/7, 30-46.
 • Bademci, V. (2006) Tartışmayı Sonlandırmak: Cronbach'ın Alfa Katsayısı, İki Degerli (0,1] Ölçümlenmiş Maddeler İle Kullanılabilir, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13
 • Birgönül, M. T. ve Dikmen, I. (1996) İnşaat Projelerinin Risk Yönetimi, İMO Teknik Dergi, 97, 1305-1326
 • Birgönül, T. ve Özdoğan, İ.D., (1997) İnşaat Projelerinin Risk Yönetimi, Türkiye Mühendislik Haberleri, 387: 49-54.
 • Dikmen, İ. ve Birgönül, T. (2006) An Analytic Hierarchy Process Based Model for Risk and Opportunity Assessment of International Construction Projects, Canadian Journal of Civil Engineering, 33(1), 58-68. doi:10.1139/l05-087.
 • Cavlı, E.E. (2010) İnşaat Sektörünün Risk Tutumu, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Çelik, G. (2013) Türk İnşaat Sektörü Çalışanlarının Kişilik Özelliklerinin, Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini Etkisi, Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Demirci, M., Oral, E. ve Erdiş, E. (2004) İnşaat Firmalarında Teklif Fiyatı Belirleme Stratejileri, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi, 27, 4-7.
 • Genç, O., Erdiş, E. ve Oral, E. (2016) İnşaat İşlerinde Yüklenici Riskleri ve Risk Tutumları, 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), Adana/Turkey, 1191-1195.
 • Kaya, Ö. (2010) Türk İnşaat Sektöründe Risk Analizi ve Yönetiminin Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kuşan, H., Aytekin, O., Özdemir, İ. (2016) İnşaat Projelerinde Risklerin Bulanık Mantık Modeli ile Değerlendirilmesi, Engineering Sciences (NWSAENS), 11(1), 1-14. doi:10.12739/NW.
 • Mhetre, K., Konnur, B.A., Landage, A.B. (2016) Risk Management in Construction Industry, International Journal of Engineering Research, 5:1,153-155. doi: 10.17950/ijer/v5i1/035.
 • Şener, B. (2012) İnşaat Şirketlerinde Riskin Algılanması ve Risk Azaltıcı Tedbirler, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Türker, V. (2012) Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Erişim Adresi: http://www.volkanturker.com.tr/bayders/iky-bay_09_aras-tasarimi-1.pdf, (Erişim Tarihi:01.03.2018)
 • Uğur, L. O. (2006) İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi, Türkiye Müteahhitler Birliği, 1-153.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Olcay GENÇ
Institution: İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Ercan ERDİS
Institution: İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Emel ORAL
Institution: CUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 27, 2018

Bibtex @research article { uumfd298125, journal = {Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering}, issn = {2148-4147}, eissn = {2148-4155}, address = {Bursa Uludağ University}, year = {2018}, volume = {23}, pages = {441 - 450}, doi = {10.17482/uumfd.298125}, title = {İNŞAAT FİRMALARININ KARŞILAŞTIKLARI POTANSİYEL RİSKLERİN PROJE BAŞARISINA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {GENÇ, Olcay and ERDİS, Ercan and ORAL, Emel} }
APA GENÇ, O , ERDİS, E , ORAL, E . (2018). İNŞAAT FİRMALARININ KARŞILAŞTIKLARI POTANSİYEL RİSKLERİN PROJE BAŞARISINA ETKİSİ. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, 23 (1), 441-450. DOI: 10.17482/uumfd.298125
MLA GENÇ, O , ERDİS, E , ORAL, E . "İNŞAAT FİRMALARININ KARŞILAŞTIKLARI POTANSİYEL RİSKLERİN PROJE BAŞARISINA ETKİSİ". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 23 (2018): 441-450 <http://dergipark.org.tr/uumfd/issue/36268/298125>
Chicago GENÇ, O , ERDİS, E , ORAL, E . "İNŞAAT FİRMALARININ KARŞILAŞTIKLARI POTANSİYEL RİSKLERİN PROJE BAŞARISINA ETKİSİ". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 23 (2018): 441-450
RIS TY - JOUR T1 - İNŞAAT FİRMALARININ KARŞILAŞTIKLARI POTANSİYEL RİSKLERİN PROJE BAŞARISINA ETKİSİ AU - Olcay GENÇ , Ercan ERDİS , Emel ORAL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17482/uumfd.298125 DO - 10.17482/uumfd.298125 T2 - Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering JF - Journal JO - JOR SP - 441 EP - 450 VL - 23 IS - 1 SN - 2148-4147-2148-4155 M3 - doi: 10.17482/uumfd.298125 UR - https://doi.org/10.17482/uumfd.298125 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering İNŞAAT FİRMALARININ KARŞILAŞTIKLARI POTANSİYEL RİSKLERİN PROJE BAŞARISINA ETKİSİ %A Olcay GENÇ , Ercan ERDİS , Emel ORAL %T İNŞAAT FİRMALARININ KARŞILAŞTIKLARI POTANSİYEL RİSKLERİN PROJE BAŞARISINA ETKİSİ %D 2018 %J Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering %P 2148-4147-2148-4155 %V 23 %N 1 %R doi: 10.17482/uumfd.298125 %U 10.17482/uumfd.298125
ISNAD GENÇ, Olcay , ERDİS, Ercan , ORAL, Emel . "İNŞAAT FİRMALARININ KARŞILAŞTIKLARI POTANSİYEL RİSKLERİN PROJE BAŞARISINA ETKİSİ". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 23 / 1 (April 2018): 441-450. https://doi.org/10.17482/uumfd.298125
AMA GENÇ O , ERDİS E , ORAL E . İNŞAAT FİRMALARININ KARŞILAŞTIKLARI POTANSİYEL RİSKLERİN PROJE BAŞARISINA ETKİSİ. JFE. 2018; 23(1): 441-450.
Vancouver GENÇ O , ERDİS E , ORAL E . İNŞAAT FİRMALARININ KARŞILAŞTIKLARI POTANSİYEL RİSKLERİN PROJE BAŞARISINA ETKİSİ. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering. 2018; 23(1): 450-441.