Accepted Submissions

  • Relationship among Some Colostral Immune Parameters and Hepcidin in Neonatal Calves
    Ekin Emre ERKILIÇ, Hidayet Metin ERDOĞAN May 9, 2019
  • Tıbbi sülük (Hirudo verbana)’den izole edilen Aeromonas spp. suşlarının antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi ve Çoklu Antibiyotik Direnç (ÇAD) indeks sonuçları
    Jale Korun, Aycan Ulutaş, Mehmet Gökoğlu May 12, 2019
  • Canine Masticator Myositis in a Rottweiler Breed Dog
    Bahadır Karan, Murat Karabağlı, Kürşat Özer May 15, 2019