Year 2014, Volume 5, Issue 11, Pages 167 - 177 2016-08-05

ADIM ÜNİVERSİTELERİ’NİN HALKLA İLİŞKİLER BİRİMLERİNİN MEVCUT DURUM ANALİZİ
THE CURRENT SITUATION ANALYSIS OF THE PUBLIC RELATIONS UNITS OF ADIM UNIVERSITIES

Münire Çiftçi [1] , Zeynep Gazali Tanışman [2]

175 1484

Halkla ilişkiler iletişim çağı olarak adlandırılan günümüzde önemli bir yönetim fonksiyonudur. Pozitif yönlü tanıma ve tanıtma aracı olarak kullanılan halkla ilişkiler, özel ve kamu sektöründe yer alan örgütler için olmazsa olmaz bir kavramdır. Bu eksende bütün örgütlerde rastlanılan halkla ilişkilerin profesyonel mantıkla yönetilmediği bir gerçektir Üniversiteler arası güç birliği olarak tanımlanan “Adım Üniversiteleri Halkla İlişkiler Birim Toplantısı” sonuçları ve bu birim yönetici görüşlerini yansıtan bu araştırma, bu üniversitelerin halkla ilişkiler birimlerinin mevcut profilini ortaya koymaktadır. Araştırmada nitel bir araştırma olan yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu bağlamda elde edilen veriler çözümlenerek bulgulara ulaşılmıştır. Bu bulgulara göre bu üniversitelerin halkla ilişkiler birimlerinin etkin kullanıldığı fakat profesyonel olarak çalışmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Public relations is an important management function in these days which is so called the age of communication. This concept is a must for the organizations involved with private and public sector which is used as a tool for positive recognition and promotion. In this regard, it is the fact that not all organizations’ public relations are being managed with rationally. relations departments of these universities. In this study, structured interview method is used which is a qualitative research technique. In this context, the resulting data were analyzed and conclusions are reached. According to these findings, public relations departments of these universities are being used effectively, but not managed professionally
 • ÇAKMAK, A. F., KİLCİ, S. (2011). “Kamu Yönetiminde Halkla İlişkilerin Yeri Ve Önemi” Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İsletme Anabilim Dalı.Kamu-İş; 11(4), 219-270,
 • GÜLTEKİN, B. (2012), Üniversitelerde Halkla İlişkiler ve Etkinlik Yönetimi Modelleri. Ankara:Nobel Yayınevi.
 • HAZAR, M. (2009). Bir Aygıt Olarak Halkla İlişkiler Ve Araçları. Konya: Eğitim Akademi Yayınları.
 • IŞIK, M., YÜKSEK, A. B. (2007). Tüm Yönleriyle Halkla İlişkiler Ve Tanıtım.Konya:Eğitim Kitabevi Yayınlar
 • KARADENİZ, M. (2009). “Pazarlama Yönetiminde Halkla İlişkilerde Kullanılan Kavram Ve Tanımlamalar”.Journal of Naval Science and Engineering, 5 (1), 1-16.
 • KARAKOÇ, N. (1996), “Üniversitelerde Halkla İlişkiler Örgütü ve Yapı Önerisi”. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Yayınları.
 • KÜÇÜK, M. (2013), “Görüşme Kavramı ve iletişim Tekniği”, (Editör. Aytül A. Özdemir ve Yavuz Tuna). Görüşme Tekniği, Anadolu Üniv.Yayın.Eskişehir. 2-27.
 • KÜLEKÇİ, Ebru. (2013). “4+4+4 Eğitim Sistemi Kapsamında Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi”.Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching, 2 (2), 369-377.
 • LEDİNGHAM. J. A. BRUNİNG S. D.(1998), “Relationship Management in Public Relations: Dimensions of an Organization-Public Relationship”.Public Relations Review, 24 (l), 55-65.
 • MEGEP. (2006). Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri, Meslekî Eğitim Ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi.Ankara: MEB Yayınları.
 • ÖZDEMİR, A.A. (2013), “Görüşme Kavramının İncelenmesi: Sosyal Hizmetlerdeki Yeri ve Önemi”, (Editör. Aytül A. Özdemir ve Yavuz Tuna). Görüşme Tekniği, Anadolu Üniv.Yayın.Eskişehir. 28-48).
 • ÖZER, M. A. (2009). Halkla İlişkiler Dersleri. Ankara: Adalet Yayınevi.
 • ÖZKAN, Abdullah. (2009) Halkla İlişkiler Yönetimi, İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları.
 • TİKVEŞ, Ö. (2005), Halkla ilişkiler & Reklamcılık: Temel İlkelerUygulamadan Örnekler. İstanbul: Beta Basım Yayım.
 • TORTOP, Nuri. (2009). Halkla İlişkiler. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • YILMAZ, S. (2011).“İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin “Birlikte Çalışma”ya İlişkin Algıları”. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,12 (1),1-14.
Other ID JA57FK99NM
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Münire Çiftçi

Author: Zeynep Gazali Tanışman

Bibtex @ { vizyoner246032, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-9552}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {167 - 177}, doi = {}, title = {ADIM ÜNİVERSİTELERİ’NİN HALKLA İLİŞKİLER BİRİMLERİNİN MEVCUT DURUM ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Çiftçi, Münire and Tanışman, Zeynep Gazali} }
APA Çiftçi, M , Tanışman, Z . (2016). ADIM ÜNİVERSİTELERİ’NİN HALKLA İLİŞKİLER BİRİMLERİNİN MEVCUT DURUM ANALİZİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 5 (11), 167-177. Retrieved from http://dergipark.org.tr/vizyoner/issue/23005/246032
MLA Çiftçi, M , Tanışman, Z . "ADIM ÜNİVERSİTELERİ’NİN HALKLA İLİŞKİLER BİRİMLERİNİN MEVCUT DURUM ANALİZİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 5 (2016): 167-177 <http://dergipark.org.tr/vizyoner/issue/23005/246032>
Chicago Çiftçi, M , Tanışman, Z . "ADIM ÜNİVERSİTELERİ’NİN HALKLA İLİŞKİLER BİRİMLERİNİN MEVCUT DURUM ANALİZİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 5 (2016): 167-177
RIS TY - JOUR T1 - ADIM ÜNİVERSİTELERİ’NİN HALKLA İLİŞKİLER BİRİMLERİNİN MEVCUT DURUM ANALİZİ AU - Münire Çiftçi , Zeynep Gazali Tanışman Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 167 EP - 177 VL - 5 IS - 11 SN - -1308-9552 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel University Visionary Journal ADIM ÜNİVERSİTELERİ’NİN HALKLA İLİŞKİLER BİRİMLERİNİN MEVCUT DURUM ANALİZİ %A Münire Çiftçi , Zeynep Gazali Tanışman %T ADIM ÜNİVERSİTELERİ’NİN HALKLA İLİŞKİLER BİRİMLERİNİN MEVCUT DURUM ANALİZİ %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi %P -1308-9552 %V 5 %N 11 %R %U
ISNAD Çiftçi, Münire , Tanışman, Zeynep Gazali . "ADIM ÜNİVERSİTELERİ’NİN HALKLA İLİŞKİLER BİRİMLERİNİN MEVCUT DURUM ANALİZİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 5 / 11 (August 2016): 167-177.