Year 2015, Volume 6, Issue 13, Pages 44 - 49 2016-08-05

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN KAVRAMSAL TEMELLERİ
CONCEPTUAL BASIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Mevlüt KARABIÇAK [1] , Müge Burcu ÖZDEMİR [2]

339 2936

Bu çalışmada, dünyanın geleceğini korumak amacıyla, kalkınmada sürdürülebilirlik kavramı, genel bir çerçeve içerisinde ele alınmıştır. Sürdürülebilir kalkınma, tarihsel süreci içerisinde incelenmiştir. Konu ile ilgili yapılan çalışmalar ve etkinliklere değinilmiştir. Çalışma ile hedeflenen, kavramın ekonomi ve çevre politikaları için yol gösterici niteliğini vurgulamaktır. Bu anlamda, “çevreye rağmen kalkınma” anlayışından çok “çevre ile birlikte kalkınma” anlayışı içerisinde literatüre katkı sağlamak hedeflenmiştir.
In this study, the concept of sustainable development which makes up a principle to awake a high consciousness in human being will be addressed in a general framework. This study aims to put out conceptual foundations of sustainable development and to create an awareness. In this sense, "despite the environmental development" approach rather than "development with environmental" approach will also been serviced.
 • Bayraktutan, Yusuf ve Uçak Sefer (2011) Ekolojik İktisat Ve Kalkınmanın Sürdürülebilirliği, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi / Journal of Academic Researches and Studies, Cilt 3 - Sayı 4
 • CSB,,http://www.csb.gov.tr/gm/tau/index.php?Sayfa=haberlerdetay&Id=520 (Erişim: 4 Şubat 2015)
 • Demir, Ahmet (1995) Atık Kâğıdın Geri Dönüşümü Ve Ülke Ekonomisine Net Katkıları, Ekoloji ve Çevre Dergisi, Nisan Mayıs Haziran, sayı 15
 • Drexhage, John and Murphy, Deborah (2010) Sustainable Development: From Brundtland to Rio 2012, , International Institute for Sustainable Development (IISD), United Nations Headquarters, New York
 • Dulupçu, Murat Ali (2000), Sürdürülebilir Kalkınma Politikasına Yönelik Gelişmeler, Dış Ticaret Dergisi, Sayı: 20: 46-70.
 • Hamilton, Kirk (2002). Accounting for Sustainability, Environment Department The World Bank, http://www.oecd.org/dataoecd/18/53/2713847.doc Erişim:12 Kasım 2014)
 • Han, Ergül ve Kaya, Ayten Ayşe (2012) Kalkınma Ekonomisi, Teori ve Politika, Nobel Yayınevi, Ankara
 • http://www.obi.bilkent.edu.tr/ekookul/pdf/geridonusum(Erişim 29 Aralık 2014)
 • Irkıçatal Oğuz, Betül Yenilenebilir Enerji Kaynakları, www.epdk.org.tr, (Erişim: 28 Ekim 2014)
 • Karabıçak, Mevlüt, Armağan, Ramazan (2004), “Çevre Sorunlarının Ortaya Çıkış Süreci, Çevre Yönetiminin Temelleri ve Ekonomik Etkileri”, SDÜ İİBF Dergisi, C.9, S.2.
 • Karakaya, Etem ve Özçağ Mustafa (2004) Sürdürülebilir Kalkınma ve İklim Değişikliği: Uygulanabilecek İktisadi http://scholar.google.com.tr/citations?view_op=view_citation&hl=tr&user=10a9TikAAAAJ&citation_f or_view=10a9TikAAAAJ:u-x6o8ySG0sC (Erişim: 3 Aralık 2014) Analizi,
 • Kaypak, Şafak (2011) Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 13 (20): 19-33
 • Kılıç, Selim (2012) Sürdürülebilir Kalkınma Anlayışının Ekonomik Boyutuna Ekolojik Bir Yaklaşım, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi No:47
 • Mawhinney, Mark (2002) Sustainable Development, Understanding the Green Debates; Blackwell Science Yayınları, University of Northumbria at Newcastle
 • MFA,http://www.mfa.gov.tr/dunya-surdurulebilir-kalkinma-zirvesi_johannesburg_-26-agustos---4-eylul- 2002_.tr.mfa)(Erişim: 20 Ekim 2014)
 • MFA,http://www.mfa.gov.tr/uluslararasi-cevre-konulari.tr.mfa(Erişim: 21 Şubat 2015)
 • UNCSD,http://www.uncsd2012.org/rio20/index.html (Erişim: 14 Ocak 2015)
 • UNDP, http://www.undp.org.tr/Gozlem3.aspx?WebSayfaNo=3510 (Erişim: 16 Ocak 2015)
 • UNEP,http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=78&ArticleID=1163(Erişim: 28 Eylül 2014)
 • UNESCO,http://www.unesco.org/education/nfsunesco/pdf/RIO_E.PDF (Erişim: 3 Ocak 2015)
 • Yücel, Fatih (2003) Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasında Çevre Korumanın Ve Ekonomik Kalkınmanın Karşıtlığı Ve Birlikteliği, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 11, sayı 11
Other ID JA57DF83DE
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Mevlüt KARABIÇAK
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ

Author: Müge Burcu ÖZDEMİR
Institution: ?

Bibtex @ { vizyoner246278, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-9552}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2016}, volume = {6}, pages = {44 - 49}, doi = {}, title = {SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN KAVRAMSAL TEMELLERİ}, key = {cite}, author = {KARABIÇAK, Mevlüt and ÖZDEMİR, Müge Burcu} }
APA KARABIÇAK, M , ÖZDEMİR, M . (2016). SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN KAVRAMSAL TEMELLERİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 6 (13), 44-49. Retrieved from http://dergipark.org.tr/vizyoner/issue/23038/246278
MLA KARABIÇAK, M , ÖZDEMİR, M . "SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN KAVRAMSAL TEMELLERİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 6 (2016): 44-49 <http://dergipark.org.tr/vizyoner/issue/23038/246278>
Chicago KARABIÇAK, M , ÖZDEMİR, M . "SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN KAVRAMSAL TEMELLERİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 6 (2016): 44-49
RIS TY - JOUR T1 - SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN KAVRAMSAL TEMELLERİ AU - Mevlüt KARABIÇAK , Müge Burcu ÖZDEMİR Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 44 EP - 49 VL - 6 IS - 13 SN - -1308-9552 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel University Visionary Journal SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN KAVRAMSAL TEMELLERİ %A Mevlüt KARABIÇAK , Müge Burcu ÖZDEMİR %T SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN KAVRAMSAL TEMELLERİ %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi %P -1308-9552 %V 6 %N 13 %R %U
ISNAD KARABIÇAK, Mevlüt , ÖZDEMİR, Müge Burcu . "SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN KAVRAMSAL TEMELLERİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 6 / 13 (August 2016): 44-49.