Year 2016, Volume 7, Issue 15, Pages 1 - 19 2016-07-22

A RESEARCH ON THE INSTITUTIONAL CAPABILITY, DISASTER ORIENTATION AND DISASTER MANAGEMENT PERFORMANCE OF HUMANITARIAN AID ORGANIZATIONS IN TURKEY
TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN İNSANİ YARDIM ÖRGÜTLERİNİN KURUMSAL YETENEK, AFET ODAKLILIK VE AFET YÖNETİM PERFORMANSI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Ramazan KAYNAK [1] , Mahmut EREL [2]

438 1063

This study aims to assess the direct impacts of humanitarian organizations institutional capabilities on disaster-oriented competencies, to assess the direct impact of the disaster-oriented competencies on disaster management performance, and thus to develop a model to investigate the antecedents of disaster management performance. The data used in this research were carried out in a sample of 294 professionals working at the 14 humanitarian aid organizations in Turkey. The results exposed that institutional capabilities and disaster-oriented competencies were positively related, further disaster-oriented competencies were also positively related with the antecedents of disaster management performance. Inter-organizational cooperation was perceived as one of the most important factor in a comprehensive disaster management and the success of the management was found to be linked to this key factor. In addition considering the disaster conditions, the results of the present study showed that logistics service was a vital activity for the duration of catastrophes.

Bu çalışmada, insani yardım örgütlerin sahip olduğu kurumsal yeteneklerin afet odaklı yetkinlikler üzerindeki doğrudan etkisini değerlendirmek, afet odaklı yetkinliklerin afet yönetim performansı üzerindeki etkisini tespit etmek ve böylece afet yönetim performansının alt yapısının incelenebileceği bir model geliştirmek amaçlanmıştır. Veriler, Türkiye’de afet yardım alanlarında faaliyet gösteren 14 kamu ve sivil toplum kuruluşlarında çalışan 294 kişiden toplanmıştır. Analiz bulguları, kurumsal yeteneklerin afet odaklı yetkinlikler üzerinde olumlu bir etkisinin olduğunu, afet odaklı yetkinliklerin de afet yönetim performansını olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Kapsamlı bir afet yönetim mekanizmasında en önemli faktörlerden birinin kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon olduğu ve yönetimin başarısının ağırlıklı olarak bu anahtar faktöre bağlı olduğu görülmüştür. Ayrıca afet koşulları dikkate alındığında; mevcut araştırma ile afet yönetiminde lojistik hizmet etkinliğinin hayati öneme sahip olduğu sonucuna da ulaşılmıştır.

Subjects Management
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: Ramazan KAYNAK
Author: Ramazan KAYNAK

Orcid: Mahmut EREL
Author: Mahmut EREL

Bibtex @ { vizyoner252103, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-9552}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2016}, volume = {7}, pages = {1 - 19}, doi = {10.21076/vizyoner.252103}, title = {TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN İNSANİ YARDIM ÖRGÜTLERİNİN KURUMSAL YETENEK, AFET ODAKLILIK VE AFET YÖNETİM PERFORMANSI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {KAYNAK, Ramazan and EREL, Mahmut} }
APA KAYNAK, R , EREL, M . (2016). TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN İNSANİ YARDIM ÖRGÜTLERİNİN KURUMSAL YETENEK, AFET ODAKLILIK VE AFET YÖNETİM PERFORMANSI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 7 (15), 1-19. DOI: 10.21076/vizyoner.252103
MLA KAYNAK, R , EREL, M . "TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN İNSANİ YARDIM ÖRGÜTLERİNİN KURUMSAL YETENEK, AFET ODAKLILIK VE AFET YÖNETİM PERFORMANSI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 7 (2016): 1-19 <http://dergipark.org.tr/vizyoner/issue/23672/252103>
Chicago KAYNAK, R , EREL, M . "TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN İNSANİ YARDIM ÖRGÜTLERİNİN KURUMSAL YETENEK, AFET ODAKLILIK VE AFET YÖNETİM PERFORMANSI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 7 (2016): 1-19
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN İNSANİ YARDIM ÖRGÜTLERİNİN KURUMSAL YETENEK, AFET ODAKLILIK VE AFET YÖNETİM PERFORMANSI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Ramazan KAYNAK , Mahmut EREL Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.21076/vizyoner.252103 DO - 10.21076/vizyoner.252103 T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 19 VL - 7 IS - 15 SN - -1308-9552 M3 - doi: 10.21076/vizyoner.252103 UR - https://doi.org/10.21076/vizyoner.252103 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel University Visionary Journal TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN İNSANİ YARDIM ÖRGÜTLERİNİN KURUMSAL YETENEK, AFET ODAKLILIK VE AFET YÖNETİM PERFORMANSI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Ramazan KAYNAK , Mahmut EREL %T TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN İNSANİ YARDIM ÖRGÜTLERİNİN KURUMSAL YETENEK, AFET ODAKLILIK VE AFET YÖNETİM PERFORMANSI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi %P -1308-9552 %V 7 %N 15 %R doi: 10.21076/vizyoner.252103 %U 10.21076/vizyoner.252103
ISNAD KAYNAK, Ramazan , EREL, Mahmut . "TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN İNSANİ YARDIM ÖRGÜTLERİNİN KURUMSAL YETENEK, AFET ODAKLILIK VE AFET YÖNETİM PERFORMANSI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 7 / 15 (July 2016): 1-19. https://doi.org/10.21076/vizyoner.252103