Year 2016, Volume 7, Issue 15, Pages 70 - 82 2016-07-22

EVALUATION OF MANAGEMENT EFFICIENCIES OF TECHNOLOGY DEVELOPMENT ZONES MANAGING COMPANY USING DATA ENVELOPMENT ANALYSIS
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ ŞİRKETLERİNİN YÖNETİM ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Ayşegül BAYKUL [1] , Onur SUNGUR [2] , Murat Ali DULUPÇU [3]

336 1688

In this study, the aim is to evaluate the managemet efficiency of the companies which is responsible for the management and the operation of the region within the scope of Technology Development Zones Law numbered 4691. In this direction, managemet efficiency of  39 managing companies were evaluated by means of 2014 datas with data envelopment analysis.. For measuring the efficiency,  3 inputs and 4 outputs were.  According to the results of the study, 13 technoparks were found technical efficient,  23 technoparks were found pure technical efficient and 12 technoparks were found scale efficient.

Bu çalışmada 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) Kanunu kapsamında bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu şirketin yönetim etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda 2014 yılı verileri ile 39 teknopark yönetici şirketinin yönetim etkinliği temel Veri Zarflama Analizi (VZA) ile değerlendirilmiştir. Etkinlik ölçümünde üç girdi (Kapasite geliştirme faaliyet sayısı, Toplam işbirliği sayısı, Anahtar personel sayısı) ve dört çıktı (Akademik spin-off sayısı, Firma sayısı, Yabancı firma sayısı, Toplam istihdam) kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda CCR modeline göre 10 teknopark teknik etkin, 23 teknopark saf teknik etkin ve 12 teknopark ölçek etkin bulunmuştur.

Subjects Management
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: Ayşegül BAYKUL
Author: Ayşegül BAYKUL

Orcid: Onur SUNGUR
Author: Onur SUNGUR

Orcid: Murat Ali DULUPÇU
Author: Murat Ali DULUPÇU

APA BAYKUL, A , SUNGUR, O , DULUPÇU, M . (2016). TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ ŞİRKETLERİNİN YÖNETİM ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 7 (15), 70-82. DOI: 10.21076/vizyoner.252107