Year 2016, Volume 7, Issue 15, Pages 120 - 131 2016-07-22

A THEORETICAL RESEARCH OF WHISTLEBLOWING BEHAVIOR FOR EVALUATION IN CONTEXT OF PROSOCIAL BEHAVIORS
İFŞA DAVRANIŞININ PROSOSYAL DAVRANIŞLAR BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK TEORİK BİR İNCELEME

Eylem BAYRAKÇI [1] , Murat KAYALAR [2]

510 968

Whistleblowing is expressed that disclosure of organizational misconduct where he/she experience or observed of organization member to the within or outside persons or institutions which have authority and stopping strength of these misconducts. Prosocial behaviors are the behaviors of when organization member are performed of organizational role towards whom one interacts and making for their benefits. In this study, it is evaluated that whistleblowing behavior could accepted a prosocial behavior or not.

In the study, descriptions about whistleblowing and whistleblowers firstly take place. Finally, whistleblowing was evaluated in terms of prosocial behaviors.According to this, the most significant point for accepting whistleblowing as PB is motivation that starting to move whistleblower. Motivations caused to whistleblowing were determined as ethical and moral reasons, legal obligations, personal interest, altruism, state interest and organization interest. The other point at whistleblowing accepted as PB is result of whistleblowing. If the whistleblowing  caused a positive result for anyone's interest that interacting parts, it could be as PB.

İfşa, örgüt üyesinin örgütünde gözlemlediği veya kendisinin yaşadığı örgütsel usulsüzlükleri, bu usulsüzlükleri durdurma gücü ve yetkisine sahip olan örgüt içindeki veya örgüt dışındaki kişi veya kurumlara bildirilmesini ifade eder. Prososyal davranışlar (PD) ise örgüt üyesinin örgütsel rolünü gerçekleştirirken etkileşimde bulunduğu kesimlere yönelik ve onların çıkarı için yapılan davranışlardır. Bu çalışmada ifşa davranışının PD olarak kabul edilip edilemeyeceği değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Çalışmada öncelikle ifşa ve ifşacı ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir. PD ile ilgili açıklamalar daha sonra yer almaktadır. Son olarak ise ifşa PD açısından değerlendirilmiştir. Buna göre, ifşanın PD olarak kabul edilmesinde en önemli nokta ifşacıyı harekete geçiren güdüdür. İfşaya neden olan güdüler; etik ve ahlaki nedenler, yasal zorunluluklar, kişisel çıkar, özgecilik, devlet çıkarı ve örgüt çıkarı olarak belirlenmiştir. İfşanın PD olarak kabul edilmesinde diğer nokta ise ifşanın sonucudur. İfşa, etkileşimde bulunulan kesimlerden herhangi birinin çıkarı için olumlu bir sonuca neden olmuşsa ifşa PD olarak kabul edilebilecektir.

Subjects Management
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: Eylem BAYRAKÇI
Author: Eylem BAYRAKÇI

Orcid: Murat KAYALAR
Author: Murat KAYALAR

Bibtex @ { vizyoner252111, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-9552}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2016}, volume = {7}, pages = {120 - 131}, doi = {10.21076/vizyoner.252111}, title = {İFŞA DAVRANIŞININ PROSOSYAL DAVRANIŞLAR BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK TEORİK BİR İNCELEME}, key = {cite}, author = {BAYRAKÇI, Eylem and KAYALAR, Murat} }
APA BAYRAKÇI, E , KAYALAR, M . (2016). İFŞA DAVRANIŞININ PROSOSYAL DAVRANIŞLAR BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK TEORİK BİR İNCELEME. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 7 (15), 120-131. DOI: 10.21076/vizyoner.252111
MLA BAYRAKÇI, E , KAYALAR, M . "İFŞA DAVRANIŞININ PROSOSYAL DAVRANIŞLAR BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK TEORİK BİR İNCELEME". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 7 (2016): 120-131 <http://dergipark.org.tr/vizyoner/issue/23672/252111>
Chicago BAYRAKÇI, E , KAYALAR, M . "İFŞA DAVRANIŞININ PROSOSYAL DAVRANIŞLAR BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK TEORİK BİR İNCELEME". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 7 (2016): 120-131
RIS TY - JOUR T1 - İFŞA DAVRANIŞININ PROSOSYAL DAVRANIŞLAR BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK TEORİK BİR İNCELEME AU - Eylem BAYRAKÇI , Murat KAYALAR Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.21076/vizyoner.252111 DO - 10.21076/vizyoner.252111 T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 120 EP - 131 VL - 7 IS - 15 SN - -1308-9552 M3 - doi: 10.21076/vizyoner.252111 UR - https://doi.org/10.21076/vizyoner.252111 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel University Visionary Journal İFŞA DAVRANIŞININ PROSOSYAL DAVRANIŞLAR BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK TEORİK BİR İNCELEME %A Eylem BAYRAKÇI , Murat KAYALAR %T İFŞA DAVRANIŞININ PROSOSYAL DAVRANIŞLAR BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK TEORİK BİR İNCELEME %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi %P -1308-9552 %V 7 %N 15 %R doi: 10.21076/vizyoner.252111 %U 10.21076/vizyoner.252111
ISNAD BAYRAKÇI, Eylem , KAYALAR, Murat . "İFŞA DAVRANIŞININ PROSOSYAL DAVRANIŞLAR BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK TEORİK BİR İNCELEME". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 7 / 15 (July 2016): 120-131. https://doi.org/10.21076/vizyoner.252111