Year 2016, Volume 7, Issue 16, Pages 16 - 34 2016-11-12

SOCIAL MEDIA OF DAILY LIFE, DAILY LIFE OF SOCIAL MEDYA: AN APPLIED STUDY FROM RELATIONAL AND INTERACTIONAL PERSPECTIVE
GÜNDELİK YAŞAMIN SOSYAL MEDYASI, SOSYAL MEDYANIN GÜNDELİK YAŞAMI: İLİŞKİSEL VE ETKİLEŞİMSEL PERSPEKTİFTEN UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA

Ümit ARKLAN [1] , Mustafa AKDAĞ [2]

400 1054

Daily life in information society of present-day and social media as an applications of new generation have relational nature that concured in different directions and interrelated with each other. The nature of daily life and social media makes it worth researching and questioning in different aspects. The study written with this pre-acceptance aims to reveal relationship with daily life and social media from quantitative data on field study. According to conclusions in the study, on the basis of general scanning model, as issues, daily life and social media affecting and building agenda of each other. Generally, social media creates positive impact and complements or strengthens on daily life relation/interaction. Similarly, daily life creates positive impact on social media relation/interaction too. The impact has a complementary character in mostly, while empowering in partly on social media relation/interaction.


Günümüz bilgi toplumunda gündelik yaşam ve yeni nesil internet uygulamalarından olan sosyal medya çok farklı yönlerden kesişen, birbirleriyle iç içelik arz eden bir ilişkisel doğaya sahiptir. Gündelik yaşam ve sosyal medya bağıntısının sahip olduğu bu doğa, onu çeşitli yönleri itibariyle araştırmaya, sorgulamaya değer kılmaktadır. Bu ön kabulden hareketle kaleme alınan çalışma, gündelik yaşamla sosyal medya arasındaki ilişki ve etkileşim durumunu alan araştırmasından elde edilen nicel veriler doğrultusunda ortaya koyma amacı taşımaktadır. Genel tarama modeli esas alınarak yapılandırılan araştırmada ulaşılan sonuçlara göre, gündelik yaşam ve sosyal medya konu itibariyle birbirini etkilemekte, birbirlerinin gündeminin oluşmasına etkide bulunmaktadır. Sosyal medyanın gündelik yaşamdaki ilişkiye/etkileşime genel anlamda olumlu bir etkisi olmakta, gündelik yaşamdaki ilişkiyi/etkileşimi genel itibariyle tamamlamakta ya da güçlendirmektedir. Aynı şekilde gündelik yaşamın da sosyal medyadaki ilişkiye/etkileşime etkisi olumlu yönde olmakta, bu etki ise çoğunlukla sosyal medya ortamındaki ilişkiyi/etkileşimi tamamlayıcı, kısmen de söz konusu ilişkiyi/etkileşimi güçlendirici bir karakter taşımaktadır.Subjects Management
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Ümit ARKLAN
Institution: SULEYMAN DEMIREL UNIV

Author: Mustafa AKDAĞ
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @ { vizyoner265465, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-9552}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2016}, volume = {7}, pages = {16 - 34}, doi = {10.21076/vizyoner.265465}, title = {GÜNDELİK YAŞAMIN SOSYAL MEDYASI, SOSYAL MEDYANIN GÜNDELİK YAŞAMI: İLİŞKİSEL VE ETKİLEŞİMSEL PERSPEKTİFTEN UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA}, key = {cite}, author = {ARKLAN, Ümit and AKDAĞ, Mustafa} }
APA ARKLAN, Ü , AKDAĞ, M . (2016). GÜNDELİK YAŞAMIN SOSYAL MEDYASI, SOSYAL MEDYANIN GÜNDELİK YAŞAMI: İLİŞKİSEL VE ETKİLEŞİMSEL PERSPEKTİFTEN UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 7 (16), 16-34. DOI: 10.21076/vizyoner.265465
MLA ARKLAN, Ü , AKDAĞ, M . "GÜNDELİK YAŞAMIN SOSYAL MEDYASI, SOSYAL MEDYANIN GÜNDELİK YAŞAMI: İLİŞKİSEL VE ETKİLEŞİMSEL PERSPEKTİFTEN UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 7 (2016): 16-34 <http://dergipark.org.tr/vizyoner/issue/25140/265465>
Chicago ARKLAN, Ü , AKDAĞ, M . "GÜNDELİK YAŞAMIN SOSYAL MEDYASI, SOSYAL MEDYANIN GÜNDELİK YAŞAMI: İLİŞKİSEL VE ETKİLEŞİMSEL PERSPEKTİFTEN UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 7 (2016): 16-34
RIS TY - JOUR T1 - GÜNDELİK YAŞAMIN SOSYAL MEDYASI, SOSYAL MEDYANIN GÜNDELİK YAŞAMI: İLİŞKİSEL VE ETKİLEŞİMSEL PERSPEKTİFTEN UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA AU - Ümit ARKLAN , Mustafa AKDAĞ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.21076/vizyoner.265465 DO - 10.21076/vizyoner.265465 T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 16 EP - 34 VL - 7 IS - 16 SN - -1308-9552 M3 - doi: 10.21076/vizyoner.265465 UR - https://doi.org/10.21076/vizyoner.265465 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel University Visionary Journal GÜNDELİK YAŞAMIN SOSYAL MEDYASI, SOSYAL MEDYANIN GÜNDELİK YAŞAMI: İLİŞKİSEL VE ETKİLEŞİMSEL PERSPEKTİFTEN UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA %A Ümit ARKLAN , Mustafa AKDAĞ %T GÜNDELİK YAŞAMIN SOSYAL MEDYASI, SOSYAL MEDYANIN GÜNDELİK YAŞAMI: İLİŞKİSEL VE ETKİLEŞİMSEL PERSPEKTİFTEN UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi %P -1308-9552 %V 7 %N 16 %R doi: 10.21076/vizyoner.265465 %U 10.21076/vizyoner.265465
ISNAD ARKLAN, Ümit , AKDAĞ, Mustafa . "GÜNDELİK YAŞAMIN SOSYAL MEDYASI, SOSYAL MEDYANIN GÜNDELİK YAŞAMI: İLİŞKİSEL VE ETKİLEŞİMSEL PERSPEKTİFTEN UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 7 / 16 (November 2016): 16-34. https://doi.org/10.21076/vizyoner.265465