Year 2017, Volume 8, Issue 17, Pages 13 - 33 2017-03-13

IN EUROPE SOCIAL MUNICIPALITY APPROACH AND TURKEY
AVRUPA'DA SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI VE TÜRKİYE

Ceyda ŞATAF [1] , Bilgehan MERMER [2]

976 1530

It has become impossible for the central government to meet the social needs of the societies with globalization process in the world. Therefore, municipalities now have a mission of "social municipality". Social municipal services are defined as services provided by the central government, municipalities serving local communities in the direction of their financial forces. In this study, when social municipal understanding is examined in the context of examples of some countries in Europe, social responsibilities are mostly solved in France. In the UK, social benefits or services are only offered to the people who need it most. In Germany, benefits or benefits are only available to those who are found or found in the labor market. In Sweden, without exception, all individuals in the community benefit without exception. Applications that can be described as social municipalities in Turkey have been passed on to life after the 1970s and have increased since the 1990s. It appears that the level of service that can be described as social municipalism is low, not in a coverage that includes all disadvantaged segments. The study aims to contribute to the work of some European countries and other efforts to determine Turkey's social municipal understanding.

Dünyadaki küreselleşme süreciyle toplumların karşılanması gereken sosyal ihtiyaçları sadece merkezi yönetim tarafından karşılanması artık imkansız bir hale gelmiştir. Bundan dolayı günümüzde belediyelerin üstlenmiş oldukları bir de “sosyal belediyecilik” misyonu vardır.  Sosyal belediyecilik, merkezi idarenin yapmış olduğu hizmetleri, belediyelerin, kendi mali güçleri doğrultusunda yerel halka hizmet sunması olarak ifade edilmektedir. Bu çalışmada sosyal belediyecilik anlayışı Avrupa'daki bazı ülke örnekleri bağlamında incelendiğinde Fransa’da, sosyal sorumluluklar daha çok aile temelli olarak çözümlenir. İngiltere’de sosyal yardımlar ya da hizmetler sadece en fazla ihtiyacı olan bireylere sunulmaktadır. Almanya’da yardım ya da faydalar sadece emek piyasasında bulunan ya da bulunmuş kişilere sunulur. İsveç’te ise, hizmetlerden herhangi bir şart aranmaksızın, istisnasız toplumdaki tüm bireyler faydalanır. Türkiye’de sosyal belediyecilik olarak nitelendirilebilecek uygulamalar, 1970’lerden sonra hayata geçirilmeye başlamış ve 1990’lardan sonra artışa geçmiştir. Sosyal belediyecilik olarak nitelendirilebilecek hizmet düzeyinin düşük olduğu, tüm dezavantajlı kesimleri içeren bir kapsayıcılıkta olmadığı görülmektedir. Çalışma, Avrupa'daki bazı ülkelerin ve Türkiye'nin sosyal belediyecilik anlayışının belirlenmesine yönelik diğer çalışmalara katkı sağlamayı hedeflemektedir.

  • A.Çam, Çiğdem. (2013). Yerelleşme ve Yerel İktidar Edirne Alan Araştırması. Beta Yayınları
  • Akcakaya, Murat. (2003). Fransa'da Yerel Yönetimler ve Halkın Karar Alma Süreçlerine Katılımı. Gazi Üniversitesi İİBF Degisi 153-174: file:///C:/Users/vatan/Downloads/326-641-1-SM.pdf Erişim Tarihi: 19.06.2016
  • Akdoğan, Yalçın. (2002). Ulusal Soruna Yerel Çözüm: Sosyal Belediyecilik. Eminönü Bülteni, Şubat Sayısı.
  • Akdoğan, Yalçın. (2002). Ulusal Soruna Yerel Çözüm: Sosyal Belediyecilik. Eminönü Bülteni, Şubat Sayısı.
  • Akdoğan, Yalçın., (2011),Kamu Maliyesi. Ankara: Gazi Kitabevi.
  • Arın, Tülay. (1994). Türkiye’de Sosyal Güvenlik Fonlarının Açıkları: Liberal Sosyal Güvenlik Rejiminin Çelişkileri ve İflası”, 10. Türkiye Maliye Sempozyumu, Kamu Kemimi Finansmanı. Adana: Çukurova Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü Yayını.
Subjects Management
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Ceyda ŞATAF
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, MALİYE (DR)
Country: Turkey


Author: Bilgehan MERMER
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, MALİYE BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Bibtex @research article { vizyoner285943, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-9552}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2017}, volume = {8}, pages = {13 - 33}, doi = {10.21076/vizyoner.285943}, title = {AVRUPA'DA SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI VE TÜRKİYE}, key = {cite}, author = {ŞATAF, Ceyda and MERMER, Bilgehan} }
APA ŞATAF, C , MERMER, B . (2017). AVRUPA'DA SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI VE TÜRKİYE. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 8 (17), 13-33. DOI: 10.21076/vizyoner.285943
MLA ŞATAF, C , MERMER, B . "AVRUPA'DA SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI VE TÜRKİYE". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 8 (2017): 13-33 <http://dergipark.org.tr/vizyoner/issue/27905/285943>
Chicago ŞATAF, C , MERMER, B . "AVRUPA'DA SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI VE TÜRKİYE". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 8 (2017): 13-33
RIS TY - JOUR T1 - AVRUPA'DA SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI VE TÜRKİYE AU - Ceyda ŞATAF , Bilgehan MERMER Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.21076/vizyoner.285943 DO - 10.21076/vizyoner.285943 T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 13 EP - 33 VL - 8 IS - 17 SN - -1308-9552 M3 - doi: 10.21076/vizyoner.285943 UR - https://doi.org/10.21076/vizyoner.285943 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel University Visionary Journal AVRUPA'DA SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI VE TÜRKİYE %A Ceyda ŞATAF , Bilgehan MERMER %T AVRUPA'DA SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI VE TÜRKİYE %D 2017 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi %P -1308-9552 %V 8 %N 17 %R doi: 10.21076/vizyoner.285943 %U 10.21076/vizyoner.285943
ISNAD ŞATAF, Ceyda , MERMER, Bilgehan . "AVRUPA'DA SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI VE TÜRKİYE". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 8 / 17 (March 2017): 13-33. https://doi.org/10.21076/vizyoner.285943