Year 2017, Volume 5, Issue 2, Pages 80 - 104 2018-01-03

1990 SONRASI MOĞOLİSTAN VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İLİŞKİLERİ

Kaan DİYARBAKIRLIOĞLU [1] , Tuğçem KARAMAN [2]

139 295

Özet

Moğolistan 1990 sonrası dış politika ilişkilerinde Amerika Birleşik Devletleri üzerine odaklanmıştır. Özellikle siyasi ilişkilerin gelişimi ve ekonomik desteğin arttırılması; Moğolistan’ın demokratikleşmesini ve modernleşmesini sağlamıştır. Çalışmada, Moğolistan’ın küçük devletler yaklaşımı konusundaki tutumu ve etkileri incelenmiş; siyasi ve ekonomik ilişkilerin önemi vurgulanmıştır. Bu bağlamda araştırmanın amacı, Moğolistan’ın dış politikasında ABD’nin siyasi ve ekonomik öneminin incelenmesidir.


Abstract

In the post-1990 foreign policy, Mongolia has focused on relations with the US. Especially the development of political relations and the increase of economic support; It has provided Mongolia's democratization and the modernization. The effects of Mongolia's attitude toward the Small States Approach were examined and the importance of political and economic relations was emphasized. In this context, the aim of the study is the examination of the US’s political and economic importance of Mongolia's foreign policy.

Moğolistan, ABD, Üçüncü Komşu Politikası
 • 1. PEDI, R.G. (2016), Theory of International Relations: Small States in the International System, Doktora Tezi, s. 64
 • 2. TOJE, Asle (2010), The Tragedy of Small Power Politics: The Europian Union Under Multipolarity, The Norwegian Atlantic Comittee, 4-2010, s.14
 • 3. MACKINDER, H.J. (1942), Democratic İdeals and Reality, National Defense University Yayınları, Washington, s.78
 • 4. ATWOOD, Christopher P. (2004) ; “Encyclopedia of Mongolia and the Mongol Empire” , Facts On File Yayınları, New York, s.377
 • 5. https://history.state.gov/countries/mongolia , Erişim Tarihi: 21.03.2017
 • 6. SANDERS, Alan J.K. ( 2003) ; Historical Dictionary of Mongolia, İkinci Baskı, Scarecrow Yayınları, Boston, s. 1 ( Kronoloji)
 • 7. https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2779.htm , Erişim Tarihi: 25.03.2017
 • 8. DASHTSEREN, Buyantyn (1997), “International Position of Mongolia: Historical Overview”, The Mongolian Journal of International Affairs, Sayı:4, s. 53
 • 9. CAMPI, Alicia (2005), “Mongolia in Northeast Asia- The New Realities”, The Mongolian Journal of International Affairs, No:12 s. 51
 • 10. MILIATE, Brandon Joseph (2011), Small Power: Mongolia’s Democratization and Foreign Policy Objectives, Yüksek Lisans Tezi, University of Southern California s. 19
 • 11. LAWRENCE, Susan V (2011), Mongolia: Issues for Congress, Congressional Research Service Yayınları, s. 15
 • 12. PRESS G., BARNATHAN (2012), “ The Leader Can’t Lead When The Followers Won’t Follow”, Editörler: WILLIAMS K. P. , LOBELL S.E. , JESSE N.G, Beyond Great Powers and Hegemons, Stanford University Yayınları, California, s.12-13
 • 13. https://www.un.int/mongolia/mongolia/mongolia-and-united-nations-0 , Erişim Tarihi: 11.05.2017
 • 14. http://www.community-democracies.org/values/warsaw-declaration/ , Erişim Tarihi:12.05.2017
 • 15. http://www.community-democracies.org/mongolia-pledges-usd-150-000-for-community-of-democracies/ , Erişim Tarihi:12.05.2017
 • 16. http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_85297.htm , NATO Resmi İnternet Sitesi, Erişim Tarihi:26.04.2017
 • 17. JARGALSAIKHAN, Mendee (2012), “Finally A New Era in NATO-Mongolia Relations”, Voices From Central Asia, Sayı:1, Haziran 2012, s.4
 • 18. “Joint Statement Between the United States and Mongolia” Resmi Metni, 15 Temmuz 2004, Washington DC
 • 19. 2007 Declaration of Principles for Closer Cooperation Between the United States of America and Mongolia, http://mongolianembassy.us/?attachment_id=1552#.WNpzqG_yjDc , Erişim Tarihi:28.03.2017
 • 20. Uluslararası Kadın Liderliği Forumu Resmi Konuşması, http://www.cfr.org/women/clintons-remarks-international-womens-leadership-forum-july-2012/p28686 , Erişim Tarihi:3.05.2017
 • 21. “In the Senate of the United States Resolution” Resmi Belgesi, https://mongolia.usembassy.gov/root/media/pdf/mdm11426.pdf , Erişim Tarihi:3.05.2017
 • 22. BREZINSKI, Z. (1997), Büyük Satranç Tahtası, İnkılap Kitapevi, İstanbul, s.63
 • 23. BREZINSKI, Z. (1997), Büyük Satranç Tahtası, İnkılap Kitapevi, İstanbul, s.21
 • 24. BREZINSKI, Z. (2012), Stratejik Vizyon: Amerika ve Küresel Güç Buhranı, Timaş Yayınları, İstanbul, s.23
 • 25. CIA Resmi İnternet Sitesi; https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mg.html , Erişim Tarihi:27.12.2016
 • 26. YİĞİT, Süreyya (2013), “Mongolia’s Path to Economic Prosperity and Political Liberalisation”, Ortadoğu Analiz, Eylül 2013, Cilt: 5, Sayı:57, s. 11
 • 27. https://mongolia.usembassy.gov/20th_anniversary_usaid/mongolia2.html , ABD Resmi Arşivi, Erişim Tarihi:5.05.2017
 • 28. http://mongolianembassy.us/trade-and-investment/#.WReR7fnyjDc , Erişim Tarihi:14.05.2017
 • 29. https://ustr.gov/countries-regions/china-mongolia-taiwan/mongolia , Erişim Tarihi:13.05.2017
 • 30. USAID Country Profile Report 2017, https://scms.usaid.gov/sites/default/files/documents/1861/Mongolia_Country_Profile_0.pdf ,Erişim Tarihi: 9.05.2017
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Kaan DİYARBAKIRLIOĞLU

Author: Tuğçem KARAMAN

Dates

Publication Date: January 3, 2018

Bibtex @research article { yalovabaccd374448, journal = {Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-544X}, address = {Yalova University}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {80 - 104}, doi = {10.16954/yalovabaccd.374448}, title = {1990 SONRASI MOĞOLİSTAN VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İLİŞKİLERİ}, key = {cite}, author = {DİYARBAKIRLIOĞLU, Kaan and KARAMAN, Tuğçem} }
APA DİYARBAKIRLIOĞLU, K , KARAMAN, T . (2018). 1990 SONRASI MOĞOLİSTAN VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İLİŞKİLERİ. Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi, 5 (2), 80-104. DOI: 10.16954/yalovabaccd.374448
MLA DİYARBAKIRLIOĞLU, K , KARAMAN, T . "1990 SONRASI MOĞOLİSTAN VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İLİŞKİLERİ". Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi 5 (2018): 80-104 <http://dergipark.org.tr/yalovabaccd/issue/33816/374448>
Chicago DİYARBAKIRLIOĞLU, K , KARAMAN, T . "1990 SONRASI MOĞOLİSTAN VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İLİŞKİLERİ". Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi 5 (2018): 80-104
RIS TY - JOUR T1 - 1990 SONRASI MOĞOLİSTAN VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İLİŞKİLERİ AU - Kaan DİYARBAKIRLIOĞLU , Tuğçem KARAMAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.16954/yalovabaccd.374448 DO - 10.16954/yalovabaccd.374448 T2 - Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 80 EP - 104 VL - 5 IS - 2 SN - -2147-544X M3 - doi: 10.16954/yalovabaccd.374448 UR - https://doi.org/10.16954/yalovabaccd.374448 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi 1990 SONRASI MOĞOLİSTAN VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İLİŞKİLERİ %A Kaan DİYARBAKIRLIOĞLU , Tuğçem KARAMAN %T 1990 SONRASI MOĞOLİSTAN VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İLİŞKİLERİ %D 2018 %J Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi %P -2147-544X %V 5 %N 2 %R doi: 10.16954/yalovabaccd.374448 %U 10.16954/yalovabaccd.374448
ISNAD DİYARBAKIRLIOĞLU, Kaan , KARAMAN, Tuğçem . "1990 SONRASI MOĞOLİSTAN VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İLİŞKİLERİ". Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi 5 / 2 (January 2018): 80-104. https://doi.org/10.16954/yalovabaccd.374448
AMA DİYARBAKIRLIOĞLU K , KARAMAN T . 1990 SONRASI MOĞOLİSTAN VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İLİŞKİLERİ. Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi. 2018; 5(2): 80-104.
Vancouver DİYARBAKIRLIOĞLU K , KARAMAN T . 1990 SONRASI MOĞOLİSTAN VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İLİŞKİLERİ. Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi. 2018; 5(2): 104-80.