Year 2018, Volume 2, Issue 4, Pages 373 - 379 2018-12-24

The Investigation of the Relationship between Tinnitus and Depression
Tinnitus ile Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Fatih Bal [1]

247 431

The aim of this study was to investigate the relationship between tinnitus and depression. The sample of the study consisted of randomly selected individuals aged between 18 and 60 years who were admitted to public hospitals in İstanbul. Depression level of the participants was measured by the Beck Depression Scale, and the level of tinnitus was measured by the Tinnitus Rating Index. The findings were analyzed according to Chi-Square, Pearson Moments Multiplication Correlation Coefficient and ANOVA. According to the results obtained in the research; there was a moderate correlation between tinnitus and depression. According to t-test results, the rate of tinnitus is higher in individuals with depression. According to the results of ANOVA, no significant difference was observed in tinnitus variable according to the demographic characteristics of the participants. 

Bu çalışmanın amacı tinnitus ile depresyon arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın örneklemi rastgele seçilmiş 18-60 yaş arası İstanbul ilinde bulunan kamu hastanelerine başvuran tinnitus tanısı alan bireylerden oluşmaktadır. Katılımcıların depresyon düzeyi, Beck Depresyon Ölçeği ile tinnistus düzeyi ise Tinnitus Derecelendirme indeksi ile ölçülmüştür. Elde edilen bulgular Ki-Kare, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı Analizi, Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way Anova) doğrultusunda analiz edilip, anlamlı düzeyde farklılık olup olmadığı sınanarak bulgular sıralanmıştır. Araştırma da elde edilen sonuçlara göre; tinnitus ile depresyon arasında olumlu yönde orta düzeyde bir ilişki olduğu görülmüştür. Yapılan t- testi sonucuna göre depresyonu olan tinnituslu bireylerde tinnitus oranı daha yüksektir. Yapılan Tek Faktörlü Varyans analizi sonuçlarına göre katılımcıların demokrafik özelliklerine göre tinnitus değişkenine ilişkin anlamlı fark görülmemiştir.

 • Bakır, S. (2018). Kulak çınlaması (Tinnitus). KBB ders notları. http://www.jcam.com.tr.
 • Baran, H., Gökdoğan, O., Çakabay, T. (2016). Tinnitus Handikap Envanteri ile Beck Depresyon ve Anksiyete Envanterlerinin karşılaştırılması. KBB Uygulamaları. 4(1), 7-11.
 • Dağlı, M., Karabulut, H., İriz, A., Eryılmaz, A. (2007). Tinnitus hastalarının Tinnitus Derece Endeksi ile değerlendirilmesi. KBB ve BBC Dergisi, 15(1), 12-17.
 • Dobie, R. (1997). Tinnitus and depression. International Tinnitus Journal. 3(1), 33-34.
 • Derin, S., Halil, H., Acar, E., Şahan, M., Şahan, L. (2015). Tinnitus ve suisit: Olgu sunumu. ADU Tıp Fak Dergisi, 16(1), 30-1.
 • Folmer, R.L. (2002). Long-term reductions in tinnitus severity. BMC Ear, Nose and Throat Disorders, 2(1), 1-9.
 • Gündüz, M., Karabulut, H. (2015). Odyolojide temel kavramlar ve yaklaşımlar. Ankara: Nobel Tıp Kitapevleri.
 • Harrison, L. (2010). A'dan Z' ye depresyon tedavisi. İstanbul: Neden Kitap.
 • Hinton, D.E., Chhean., D, Pich, V., Hofmann, S.G. & Barlow, D.H. (2006). Tinnitus among Cambodian refugees: Relationship to PTSD severity. J Trauma Stress, 19(4), 541-546.
 • Langguth, B., Landgrebe, M., Kleinjung, T., Sand, G.P., & Hajak, G. (2011). Tinnitus and depression. The World Journal of Biological Psychiatry, 12(7), 489-500.
 • Rüstem, A. (1999). Depresyon el kitabı. Konya: Roche.
 • Tan, O. (2011). Depresyon. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Tanrıöver, Ö., Doğan, M., Tezvaran, Z., ve Ceyhan, A.K. (2011). Birinci basamakta tinnitus ile başvuran hastaya yaklaşım. Türk Aile Hek Dergisi, 15(1), 24-28.
 • Tatar, A., Saltukoğlu, G. (2010). CES-Depresyon Ölçeği'nin doğrulayıcı faktör analizi ve madde cevap kuramı kullanımı ile Türkçe'ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 20(3), 213-227.
 • Tyler, R.S. (2008). Tinnitus tedavisi. Klinik protokoller. (H. Özkul. Çev.). İstanbul: Nobel Tıp Kitap.
 • Vanneste, S., Plazier, M., Van Der Loo, E., Van de Heyning, P., Congedo, M., & De Ridder, D. (2010). The neural correlates of tinnitus-related distress. Neuroimage, 52(2), 470-480.
Primary Language tr
Subjects Psychology
Journal Section Volume:2, Issue:4 December
Authors

Orcid: 0000-0002-9974-2033
Author: Fatih Bal (Primary Author)
Institution: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 24, 2018

Bibtex @research article { ybpd491351, journal = {Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi}, issn = {2587-1536}, eissn = {2587-1536}, address = {Muhammed YILDIZ}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {373 - 379}, doi = {10.31461/ybpd.491351}, title = {Tinnitus ile Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Bal, Fatih} }
APA Bal, F . (2018). Tinnitus ile Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 2 (4), 373-379. DOI: 10.31461/ybpd.491351
MLA Bal, F . "Tinnitus ile Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi 2 (2018): 373-379 <http://dergipark.org.tr/ybpd/issue/37772/491351>
Chicago Bal, F . "Tinnitus ile Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi 2 (2018): 373-379
RIS TY - JOUR T1 - Tinnitus ile Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AU - Fatih Bal Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31461/ybpd.491351 DO - 10.31461/ybpd.491351 T2 - Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 373 EP - 379 VL - 2 IS - 4 SN - 2587-1536-2587-1536 M3 - doi: 10.31461/ybpd.491351 UR - https://doi.org/10.31461/ybpd.491351 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Life Skills Journal of Psychology Tinnitus ile Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %A Fatih Bal %T Tinnitus ile Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %D 2018 %J Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi %P 2587-1536-2587-1536 %V 2 %N 4 %R doi: 10.31461/ybpd.491351 %U 10.31461/ybpd.491351
ISNAD Bal, Fatih . "Tinnitus ile Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi 2 / 4 (December 2018): 373-379. https://doi.org/10.31461/ybpd.491351
AMA Bal F . Tinnitus ile Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi. 2018; 2(4): 373-379.
Vancouver Bal F . Tinnitus ile Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi. 2018; 2(4): 379-373.