Year 2018, Volume , Issue 19, Pages 1 - 17 2018-01-22

Reading A Film Semeiologically: Milcho Manchevski And Before The Rain
Greimas’ın Göstergebilim Yöntemiyle Bir Filmi Okumak: Milcho Manchevski ve Yağmurdan Önce

Banu ÇAKMAK DUMAN [1]

299 1217

A creator of an artwork usually wants to bring the reader / viewer together around a specific meaning or feelings. Therefore, the artist

activates specific linguistic and visual elements. These elements are often indicators in the work of art. Because of the life and the artwork

which is about life, consist of indicators, a discipline has arised which analyses the indictors: semeiology. As soon as the reader /

viewer analyses indicators within the context of artwork, related to each other step by step, semeiologically, he/she can figure out the

intended meaning. The semeiotical reading model has been illustrated in this article about the film Yagmurdan Once by Milcho Manchevski

and it presents a form of an established ongoing relationship of reader/ viewer with works of art. Hence the film is analysed by

semeiotical method of Greimas.

Bir sanat yapıtında yaratıcı genellikle okuru/izleyiciyi belirli anlam ya da duygular etrafında buluşturmak ister. Bu nedenle

belirli dilsel ve görsel öğeleri harekete geçirir. Sanat yapıtında bu öğeler genellikle göstergelerdir. Yaşam da onu konu alan

sanat da göstergelerden oluştuğu için bunu inceleyen bir bilim doğmuştur: göstergebilim. Okuyucu/izleyici göstergeleri

yapıtın bağlamı içinde, birbiriyle ilişkili olarak, göstergebilim yöntemi yardımıyla adım adım çözümlediğinde söz konusu

anlama ulaşabilir. Bu yazıda bu tür bir göstergebilimsel okuma modeli Milcho Manchevski’nin filmi Yağmurdan Önce üzerinden

gösterilmeye çalışılmış, alımlayıcının yapıtla aktif ilişki kurduğu bir anlamlama biçimi sunulmuştur. Bunun için film

Greimas’ın göstergebilim yöntemiyle çözümlenmiştir.

 • Greimas, A. J. & Courtes, J. (1979). Semiotique Dictionnaire Raissone de la Theorie du Langage, Paris: Hachette.
 • Greimas, A. J. & Landowski, E. (1979). Introduction A’l’analyse du Discours en Sciences Sociales, Paris: Hachette.
 • Guiraud, P. (1999). Anlambilim, çev: B. Vardar, İstanbul: Multilingual Yayınları.
 • Kıran, A. E. & Kıran, Z. (2007). Yazınsal Okuma Süreçleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Manchevski, M. (1994). Yağmurdan Önce, İngiltere, Fransa, Makedonya Ortak Yapım.
 • Moran, B. (2006). Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Öztokat, N. (2005). Yazınsal Metin Çözümlemesinde Kuramsal Yaklaşımlar, İstanbul: Multilingual Yayınları.
 • Rıfat, M. (1990). Dilbilim ve Göstergebilimin Çağdaş Kuramları, İstanbul: Düzlem Yayınları.
 • Rıfat, M. (2005). 20. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Vardar, B. (2001). Dilbilimin Temel Kavram ve İlkeleri, İstanbul: Multilingual Yayınları.
 • Yücel, T. (2005). Yapısalcılık, İstanbul: Can Yayınları.
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Banu ÇAKMAK DUMAN
Institution: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 22, 2018

Bibtex @art and literature { yedi382974, journal = {YEDİ}, issn = {1307-9840}, address = {Dokuz Eylul University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {1 - 17}, doi = {10.17484/yedi.382974}, title = {Greimas’ın Göstergebilim Yöntemiyle Bir Filmi Okumak: Milcho Manchevski ve Yağmurdan Önce}, key = {cite}, author = {ÇAKMAK DUMAN, Banu} }
APA ÇAKMAK DUMAN, B . (2018). Greimas’ın Göstergebilim Yöntemiyle Bir Filmi Okumak: Milcho Manchevski ve Yağmurdan Önce. YEDİ, (19), 1-17. DOI: 10.17484/yedi.382974
MLA ÇAKMAK DUMAN, B . "Greimas’ın Göstergebilim Yöntemiyle Bir Filmi Okumak: Milcho Manchevski ve Yağmurdan Önce". YEDİ (2018): 1-17 <http://dergipark.org.tr/yedi/issue/34657/382974>
Chicago ÇAKMAK DUMAN, B . "Greimas’ın Göstergebilim Yöntemiyle Bir Filmi Okumak: Milcho Manchevski ve Yağmurdan Önce". YEDİ (2018): 1-17
RIS TY - JOUR T1 - Greimas’ın Göstergebilim Yöntemiyle Bir Filmi Okumak: Milcho Manchevski ve Yağmurdan Önce AU - Banu ÇAKMAK DUMAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17484/yedi.382974 DO - 10.17484/yedi.382974 T2 - YEDİ JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 17 VL - IS - 19 SN - 1307-9840- M3 - doi: 10.17484/yedi.382974 UR - https://doi.org/10.17484/yedi.382974 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 YEDİ Greimas’ın Göstergebilim Yöntemiyle Bir Filmi Okumak: Milcho Manchevski ve Yağmurdan Önce %A Banu ÇAKMAK DUMAN %T Greimas’ın Göstergebilim Yöntemiyle Bir Filmi Okumak: Milcho Manchevski ve Yağmurdan Önce %D 2018 %J YEDİ %P 1307-9840- %V %N 19 %R doi: 10.17484/yedi.382974 %U 10.17484/yedi.382974
ISNAD ÇAKMAK DUMAN, Banu . "Greimas’ın Göstergebilim Yöntemiyle Bir Filmi Okumak: Milcho Manchevski ve Yağmurdan Önce". YEDİ / 19 (January 2018): 1-17. https://doi.org/10.17484/yedi.382974
AMA ÇAKMAK DUMAN B . Greimas’ın Göstergebilim Yöntemiyle Bir Filmi Okumak: Milcho Manchevski ve Yağmurdan Önce. YEDİ. 2018; (19): 1-17.
Vancouver ÇAKMAK DUMAN B . Greimas’ın Göstergebilim Yöntemiyle Bir Filmi Okumak: Milcho Manchevski ve Yağmurdan Önce. YEDİ. 2018; (19): 17-1.