Cumhuriyet Earth Sciences Journal
Cover Image
ISSN 1016-7625 | Period Biannually | Founded: 1984 | Publisher Cumhuriyet University |

Cumhuriyet Yerbilimleri Dergisi' nde; Yerbilimlerinin herhangi bir alanında (jeoloji, maden, jeofizik, hidrojeoloji, jeomorfoloji, deprem, jeoteknik, petrol vb.) bir konuyu içeren, daha önce Türkçe olarak yayınlanmamış; Yerbilimleri alanında bilimsel yöntemlerle yapılmış, özgün sonuçları bulunan ve Yerbilimlerine katkı oluşturacak çalışmalar, Yerbilimlerinin herhangi bir konusunda önceden yapılmış çalışmaları eleştirici yaklaşımla derleyen ve yeni görüşler ortaya koyan derlemeler ile Yerbilimleri konusunda Türkiye’ yi ve Türkiye’ deki yerbilimcileri büyük ölçüde ilgilendiren, fakat yabancı bir dilde yayınlanmış bir yazının Türkçe’ ye çevirisi nitelikli yazılar yayınlanır.

Cumhuriyet Earth Sciences Journal

ISSN 1016-7625 | Period Biannually | Founded: 1984 | Publisher Cumhuriyet University |
Cover Image

0

0

Cumhuriyet Yerbilimleri Dergisi' nde; Yerbilimlerinin herhangi bir alanında (jeoloji, maden, jeofizik, hidrojeoloji, jeomorfoloji, deprem, jeoteknik, petrol vb.) bir konuyu içeren, daha önce Türkçe olarak yayınlanmamış; Yerbilimleri alanında bilimsel yöntemlerle yapılmış, özgün sonuçları bulunan ve Yerbilimlerine katkı oluşturacak çalışmalar, Yerbilimlerinin herhangi bir konusunda önceden yapılmış çalışmaları eleştirici yaklaşımla derleyen ve yeni görüşler ortaya koyan derlemeler ile Yerbilimleri konusunda Türkiye’ yi ve Türkiye’ deki yerbilimcileri büyük ölçüde ilgilendiren, fakat yabancı bir dilde yayınlanmış bir yazının Türkçe’ ye çevirisi nitelikli yazılar yayınlanır.