Year 2017, Volume 4, Issue 2, Pages 143 - 158 2017-12-30

PEYZAJ MİMARLIĞI'NDA KAMUSAL MEKAN SANATININ ÖNEMİ
THE SIGNIFICANCE OF PUBLIC SPACE ART IN LANDSCAPE ARCHITECTURE

Tugba Duzenli [1] , Elif Merve Alpak [2] , Emine Tarakçı Eren [3]

151 998

Kentsel açık mekan tasarımı, peyzaj - sanat ilişkisi açısından irdelendiğinde, farklı olasılıklarla karşılaşılmaktadır. Bunlar, tarihsel süreç içinde değişen sanat anlayışlarına, açık alan kullanımlarına ve peyzaj mimarlığının gelişimine paralel olarak ortaya çıkmaktadır. Günümüzdeki, bu ilişkiler arasından, ‘bir sanat objesi olarak mekan’ olgusunun önem kazandığı görülmektedir.

Peyzaj ve sanat, ilkçağlardan günümüze dek birlikte gelişen ve günlük yaşantının bir parçası olarak mekan içinde var olan boyutlarıyla ve kamusal mekan sanatıyla olan ilişkisiyle bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Bu kapsamda bu çalışmada; kentsel açık mekanlarla sanatın ve insanın ilişkilerinin kurulmasında, kamusal mekan sanatının gelişmesinde tasarımcıya düşen görevlerin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir.

Art works and art activities, which have taken place in urban public open spaces since ancient times, carry features known as specific reference points and aesthetic appreciation that leave a mark in people's memory as a part of public space arrangement. Today, however, rapid urbanization and technological influences of lifestyles have changed the structure of public space; Contemporary urban understanding overlooks the values ​​of cities' cultural identity and the past, which expresses regional meaning.

Landscape and art form the basis of this work in relation to the dimensions that exist together in the space as part of everyday life and to the art of public space. In this context; in the establishment of art and human relations with urban open spaces, the aim was to reveal the duties of the designer in the development of public space art.

  • AKKUL, A. (1998). Mekandaki Fiziksel Koşulların İnsanın Psikolojik Yapısına Olan Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
  • ALTAN, İ. (1993). Mimarlıkta Mekan Kavramı. 75-88. İstanbul Üniversitesi Psikoloji Çalışmaları Dergisi.11119(1); 75-88.
  • ALTINTAŞ, O. and ELİRİ, I. (2012). Birey Toplum İlişkisinde Kent Kültürü, Kamusal Alan ve Onda Şekillenen Sanat Olgusu. İDİL Dergisi,1 ( 5); 61-74.
Journal Section Articles
Authors

Author: Tugba Duzenli
Institution: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Elif Merve Alpak
Institution: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

Author: Emine Tarakçı Eren
Institution: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

Bibtex @research article { yjad342890, journal = {Yıldız Journal of Art and Design}, issn = {}, eissn = {2149-1755}, address = {Yildiz Technical University}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {143 - 158}, doi = {}, title = {PEYZAJ MİMARLIĞI'NDA KAMUSAL MEKAN SANATININ ÖNEMİ}, key = {cite}, author = {Duzenli, Tugba and Alpak, Elif Merve and Tarakçı Eren, Emine} }
APA Duzenli, T , Alpak, E , Tarakçı Eren, E . (2017). PEYZAJ MİMARLIĞI'NDA KAMUSAL MEKAN SANATININ ÖNEMİ. Yıldız Journal of Art and Design, 4 (2), 143-158. Retrieved from http://dergipark.org.tr/yjad/issue/33125/342890
MLA Duzenli, T , Alpak, E , Tarakçı Eren, E . "PEYZAJ MİMARLIĞI'NDA KAMUSAL MEKAN SANATININ ÖNEMİ". Yıldız Journal of Art and Design 4 (2017): 143-158 <http://dergipark.org.tr/yjad/issue/33125/342890>
Chicago Duzenli, T , Alpak, E , Tarakçı Eren, E . "PEYZAJ MİMARLIĞI'NDA KAMUSAL MEKAN SANATININ ÖNEMİ". Yıldız Journal of Art and Design 4 (2017): 143-158
RIS TY - JOUR T1 - PEYZAJ MİMARLIĞI'NDA KAMUSAL MEKAN SANATININ ÖNEMİ AU - Tugba Duzenli , Elif Merve Alpak , Emine Tarakçı Eren Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Yıldız Journal of Art and Design JF - Journal JO - JOR SP - 143 EP - 158 VL - 4 IS - 2 SN - -2149-1755 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Yıldız Journal of Art and Design PEYZAJ MİMARLIĞI'NDA KAMUSAL MEKAN SANATININ ÖNEMİ %A Tugba Duzenli , Elif Merve Alpak , Emine Tarakçı Eren %T PEYZAJ MİMARLIĞI'NDA KAMUSAL MEKAN SANATININ ÖNEMİ %D 2017 %J Yıldız Journal of Art and Design %P -2149-1755 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Duzenli, Tugba , Alpak, Elif Merve , Tarakçı Eren, Emine . "PEYZAJ MİMARLIĞI'NDA KAMUSAL MEKAN SANATININ ÖNEMİ". Yıldız Journal of Art and Design 4 / 2 (December 2017): 143-158.