Year 2019, Volume 5, Issue 6, Pages 23 - 45 2019-02-15

A Pilot Study on the Accuracy of the Competitive Strategies Implemented in the Turkish Hospitality Sector in the Context of the Three General Strategies
Türk Otelcilik Sektöründe Uygulanan Rekabet Stratejilerinin Üç Genel Strateji Bağlamında Doğruluğu Üzerine Bir Pilot Araştırma

Gizem Özkeskin [1] , Zeki Yüksekbilgili [2]

48 88

In the first part of this work, which explores the use of Porter's generic Competition Strategy model in the hospitality sector, the background for general information on strategic management is explored in detail. In the second part, conceptual theoretical background of the competition is analyzed in detail. In the third part of the study, a questionnaire study was conducted on 3, 4 and 5 star hotel managers in Istanbul Hotel Management Sector. The obtained data were analyzed and interpreted through SPSS and a research report was prepared and suggestions were developed. While investigating the validity of the competition analyzes applied in the Turkish hospitality sector in three general contexts; participants were asked whether there was a target strategy for the hotel operation, whether the hotel had a competitive strategy and whether it was a hotel type A, B, C, or D, referring to the growth direction of the business.


Porter’in Jenerik Rekabet Stratejileri Modelinin Otelcilik Sektöründe kullanımının araştırıldığı bu çalışmanın birinci bölümünde Stratejik Yönetimi ile ilgili genel bilgilere ilişkin arka plan detaylı bir şekilde incelenmiş ve ikinci bölümde kavramsal olarak Rekabete ilişkin teorik arka plan detaylı bir şekilde analize dilmiştir. Araştırmanın üçüncü bölümünde ise İstanbul Otelcilik Sektöründe 3, 4 ve 5 yıldızlı otel yöneticileri üzerine bir anket çalışması uygulanmış elde edilen veriler SPSS aracılığı ile analiz edilerek yorumlanmış, araştırma raporu oluşturularak öneriler geliştirilmiştir. Araştırma kapsamında Türk Otelcilik Sektöründe uygulanan Rekabet Analizlerinin üç genel bağlamda doğruluğu araştırılırken; katılımcılardan alınan cevaplarda otel işletmesinin hedef kitlesinin ne olduğuna, otelin uyguladığı bir rekabet stratejinin olup olmadığına, aynı zamanda işletmenin büyüme yönüne değinilmiş, otel türünün A, B, C, D otel türlerinden hangisi olduğu ile ilgili sorular sorulmuş ve yanıtlar alınmıştır.


 • Akat, İ., Budak, G. ve Budak, G. (1994). İşletme Yönetimi, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
 • Akıncı, A. (2001). Rekabetin Yatay Kısıtlaması, Rekabet Kurumu Yayınları, Ankara.
 • Aksu, M. B. (2002). Eğitimde Stratejik Planlama ve Toplam Kalite Yönetimi. Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Akyüz, Ö. F. (2001). Değişim Rüzgârında Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması. Sistem Yayıncılık, İstanbul.
 • Barca, M. ve Hızıroğlu, M. (2009). 2000’li Yıllarda Türkiye’de Stratejik Yönetim Alanının Entelektüel Yapısı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(1): 113-148.
 • Bayat, B. (2008). İnsan Kaynaklari Yönetiminin Stratejik Niteliği. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(3): 67-91.
 • Campbell, A. ve Luchs, K. S. (2002). Temel Yetenek Tabanlı Strateji: Rekabetçi İş Ortamında Ayırt Edici Özellikler, Epsilon Yayıncılık, İstanbul.
 • Clayton, S. (2002). Takımınızın Yeteneklerini Geliştirmede Strateji Geliştirme. Hayat Yayıncılık, İstanbul.
 • Çavuş, M. F. ve Akgemci, T. (2008). İşletmelerde Personel Güçlendirmenin Örgütsel Yaratıcılık ve Yenilikçiliğe Etkisi: İmalat Sanayiinde Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (20): 229-244.
 • Çevik, H. H. (2007). Türkiye'de Kamu Yönetimi Sorunları, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Çevik, H. H. (2010). Kamu Yönetimi: Kavramlar – Sorunlar - Tartışmalar. Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Dinçer, Ö. (2004). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Yayıncılık, İstanbul.
 • Dinler, A. M. (2009). Stratejik Yönetim Sürecinde Vizyon Ve Misyon. Paradoks, Ekonomi, Sosyoloji Ve Politika Dergisi, 5(2): 1-8.
 • Düğer, İ. H. ve Dulupçu, M. A. (2001). İktisata Giriş, Graphis Yayınları, İstanbul.
 • Eren, E. (2010). Stratejik Yönetim Ve İşletme Politikası, 8. Baskı, Beta Yayın, İstanbul.
 • Eren, E. (2013). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Yayıncılık, İstanbul.
 • Güçlü, N. (2003). Stratejik Yönetim. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2): 61-85.
 • Henderson, J. M. ve Quant, R.E. (1998). Mikro İktisat Matematiksel Bir Yaklaşım, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Koçel, T. (2007). İşletme Yöneticiliği, Arıkan Basım Yayın, İstanbul.
 • Marşap, A. (2000). Yönetsel Sistem: Yeni Binyılın Özgüncü Açılım ve Politikaları. Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Mütercimler, E. (2006). Yüksek Stratejiden Etki Odaklı Harekâta Geleceği Yönetmek, Alfa Yayınları, İstanbul.
 • Porter, M. E. (2000). Rekabet Stratejisi: Sektör ve Rakip Analizi Teknikleri, Sistem Yayıncılık, İstanbul.
 • Porter, M. E. (2008). Rekabet Stratejileri: Sektör ve Rakip Analizi Teknikleri, Sistem Yayıncılık, İstanbul.
 • Powell, T. C. (2002). The Philosophy of Strategy. Strategic Management Journal, 23(9): 873-880.
 • Ülgen, H. ve Mirze, S. K. (2004). İşletmelerde Stratejik Yönetim, Literatür Yayınları, İstanbul.
 • Yaylacı, A. F. (2007). Türkiye Endüstriyel Mutfak Sektörünün Rekabetçilik Analizi ve Rekabet Stratejileri, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı.
 • Yılmaz, H. (2003). Yenilik (İnovasyon) Yeni Ekonomi ve Rekabet, Rekabet Kurumu Yayınları, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Author: Gizem Özkeskin
Institution: NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Zeki Yüksekbilgili (Primary Author)
Institution: NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date: February 15, 2019

Bibtex @research article { yonbil516314, journal = {Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-1984}, address = {Zeki YÜKSEKBİLGİLİ}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {23 - 45}, doi = {}, title = {Türk Otelcilik Sektöründe Uygulanan Rekabet Stratejilerinin Üç Genel Strateji Bağlamında Doğruluğu Üzerine Bir Pilot Araştırma}, key = {cite}, author = {Özkeskin, Gizem and Yüksekbilgili, Zeki} }
APA Özkeskin, G , Yüksekbilgili, Z . (2019). Türk Otelcilik Sektöründe Uygulanan Rekabet Stratejilerinin Üç Genel Strateji Bağlamında Doğruluğu Üzerine Bir Pilot Araştırma. Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi, 5 (6), 23-45. Retrieved from http://dergipark.org.tr/yonbil/issue/42624/516314
MLA Özkeskin, G , Yüksekbilgili, Z . "Türk Otelcilik Sektöründe Uygulanan Rekabet Stratejilerinin Üç Genel Strateji Bağlamında Doğruluğu Üzerine Bir Pilot Araştırma". Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi 5 (2019): 23-45 <http://dergipark.org.tr/yonbil/issue/42624/516314>
Chicago Özkeskin, G , Yüksekbilgili, Z . "Türk Otelcilik Sektöründe Uygulanan Rekabet Stratejilerinin Üç Genel Strateji Bağlamında Doğruluğu Üzerine Bir Pilot Araştırma". Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi 5 (2019): 23-45
RIS TY - JOUR T1 - Türk Otelcilik Sektöründe Uygulanan Rekabet Stratejilerinin Üç Genel Strateji Bağlamında Doğruluğu Üzerine Bir Pilot Araştırma AU - Gizem Özkeskin , Zeki Yüksekbilgili Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 45 VL - 5 IS - 6 SN - -2149-1984 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi Türk Otelcilik Sektöründe Uygulanan Rekabet Stratejilerinin Üç Genel Strateji Bağlamında Doğruluğu Üzerine Bir Pilot Araştırma %A Gizem Özkeskin , Zeki Yüksekbilgili %T Türk Otelcilik Sektöründe Uygulanan Rekabet Stratejilerinin Üç Genel Strateji Bağlamında Doğruluğu Üzerine Bir Pilot Araştırma %D 2019 %J Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi %P -2149-1984 %V 5 %N 6 %R %U
ISNAD Özkeskin, Gizem , Yüksekbilgili, Zeki . "Türk Otelcilik Sektöründe Uygulanan Rekabet Stratejilerinin Üç Genel Strateji Bağlamında Doğruluğu Üzerine Bir Pilot Araştırma". Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi 5 / 6 (February 2019): 23-45.
AMA Özkeskin G , Yüksekbilgili Z . Türk Otelcilik Sektöründe Uygulanan Rekabet Stratejilerinin Üç Genel Strateji Bağlamında Doğruluğu Üzerine Bir Pilot Araştırma. YÖNBİL. 2019; 5(6): 23-45.
Vancouver Özkeskin G , Yüksekbilgili Z . Türk Otelcilik Sektöründe Uygulanan Rekabet Stratejilerinin Üç Genel Strateji Bağlamında Doğruluğu Üzerine Bir Pilot Araştırma. Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi. 2019; 5(6): 45-23.