Year 2018, Volume 25, Issue 2, Pages 543 - 561 2018-08-14

TANAP’IN ORTA ASYA VE AVRUPA ENERJİ PAZARLARINA ETKİSİ

Yunus Furuncu [1]

115 433

Çalışmada tükettiği enerjinin büyük bir bölümünü ithal eden Türkiye ile ihracat gelirinin yüzde seksen gibi yüksek oranda enerjiden elde eden Azerbaycan'ın ortakları arasında oldukları TANAP Projesinin iki ülke, Avrupa ve Orta Asya Devletleri  nasıl etkileyeceği incelenmektedir. Karşılıklı bağımlılık yaklaşımıyla yapılan değerlendirme sonucu Türkiye ve Azerbaycan'ın bu proje ile bölgesel öneminin atmakta olduğu görülmüştür. Aynı zamanda çalışmada TANAP’ın Hazar ve Orta Asya enerji kaynaklarının dünyaya çıkış kapısı olduğunu ve Avrupa'nın artacak enerji ihtiyacını karşılamada Orta Asya ülkelerindeki enerji kaynaklarından yararlanma olasılığının attığı ve Türkiye ve Avrupa pazarındaki Rus doğal gazını dengeleyebileceği ortaya konulmuştur

Türkiye ve Avrupa, Enerji, Karşılıklı Bağımlılık, TANAP
  • Açıkel, A. E. (2011) Katar - Türkiye Doğal gaz Boru Hattı Mümkün mü?,http://www.orsam.org.tr/tr/trUploads/Yazilar/Dosyalar/2011110_orsam.katar.tr.pdf Akdoğan, Ö. (2008) Rusya’nın Enerji Politikasının Avrupa Birliği Eneji Güvenliğine Etkisi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arı, T. Pirinççi, F. (2010) 11 Eylülün Gölgesinde Orta Asya’ya Yönelik Amerikan Politikası, Orta Asya ve Kafkasya Rekabetten İşbirliğine, Tayyar Arı, (Der.), MKM Yayıncılık, Bursa Ayhan, V. (2009), Avrupa'nın Enerji Arz Güvenliğinde Türkiye:Petrol, Doğal gaz ve Entegrasyon, Uluslararası İlişkiler Dergisi, 5(20), s.155-178. Balkır, 2001: 213 Baldwin, D. A. (1997) The Concept of Security, Review of International Studies, 23 (1), s. 5–26 Barysch, K. (2008) Pipeline Politics And Power, The Future Of EU-Russia Energy Relations, London: Center For European Reform (CER) Bayraç, H. N. (2010) Küresel Enerji Politikaları ve Türkiye, http://www.turksam.org/tr/a1909.html, Bilginoğlu, M. A. (2007), Dünya Enerji Piyasalarındaki Gelişme Eğilimleri ve Türkiye’nin Enerji Politikası Stratejisi, Türkiye’nin Jeoekonomisi ve Jeopolitikası: Türkiye Geleceğin Neresinde?, Doğan, Nejat, Kula, Ferit, vd., (Der.), Nobel Yayınları, Ankara, s.445-471. BOTAŞ (2013) 2012 Yılı Sektör Raporu, Ankara, http://www.botas.gov.tr/docs/raporlar/tur/sektorap_2012.pdf BOTAŞ (2015) TANAP Projesi, http://www.botas-ahk.gov.tr/tr/proje/tanap-projesi.aspx BP (2015) Statistical Review of World Energy, https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full-report.pdf Ediger, V. Ş. (2011) Enerjide Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye, Ankara, Türkiye Bilimler Akademisi, Furuncu, Y. (2016) Karşılıklı Bağımlılık Ekseninde Enerji Bağımlılığı Ve Güvenlik İlişkisi: Türkiye Örneği, Doktora Tezi, Düzce Üniversitesi Glebov, S. (2009) The EU’s Policies Toward the Ukraine, der. Bezen Balamir Coşkun ve Birgül Demirtaş Coşkun, Neighborhood Challenge: The European Union and Its Neighbors, Universal Publishers, 329-351 Gürkaynak, M., Yalçıner, S. (2009) Uluslararası Politikada Karşılıklı Bağımlılık ve Küreselleşme Üzerine Bir İnceleme, Uluslararası İlişkiler, 6 (23), s. 73-92 Hasanov, M. (2014) Some Remarks of Economic Benefits of TANAP for Turkey, Caspian Report, 126. IEA (2008) Open Questions for Caspian Natural Gas Supply to Europe, Perspectives on Caspian Oil and Gas Development, International Energy Agency Working Paper Series Keohane, O.R., Nye,J.S. (1977); Power and Interdependence: World Politics in Transition, Brown Company,Boston. Keohane, O.R., Nye,J.S (1987) Review: Power and Interdependence evisited, International Organization, 41 (4) Keohane, O.R., Nye,J.S (2001) Power and Interdependence, 3. baskı, New York, Addison Wesley Longman, Laçiner S. (2006) Hazar Enerji Kaynakları ve Enerji Siyaset İlişkisi, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK), 1 (1) MÜSİAD (2014) Cari Açığa Karşı Kobi’ler ve Tarım 2014 Türkiye Ekonomisi Raporu, Araştırma Raporları: 92, İstanbul Özdemir, H. (2008) Uluslararası İlişkilerde Güç: Çok Boyutlu Bir Değerlendirme, A.Ü.S.B.F. Dergisi, C. 63, S. 3 Özkan, G. (2010) “Türkiye’nin Orta Asya ve Kafkasya’daki Bölgesel Politikasında Enerji Güvenliği”, Akademik Bakış, Cilt 4, No:7, Kış 2010, s. 17-40. Sevim, H. (2006) Uluslararası İlişkilerde Küreselleşme Olgusu ve Ulus-Devlet Kavramını Yeniden Düşünmek, Uluslararası İlişkiler, 3 (9) Uslubaş, F. (2009) Küresel Enerji Jeopolitiği ve Türkiye, Jeopolitik, İstanbul, 8 (65). 18-29.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Yunus Furuncu
Country: Turkey


Dates

Publication Date: August 14, 2018

Bibtex @research article { yonveek306545, journal = {Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-0064}, eissn = {2458-8253}, address = {Celal Bayar University}, year = {2018}, volume = {25}, pages = {543 - 561}, doi = {10.18657/yonveek.306545}, title = {TANAP’IN ORTA ASYA VE AVRUPA ENERJİ PAZARLARINA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Furuncu, Yunus} }
APA Furuncu, Y . (2018). TANAP’IN ORTA ASYA VE AVRUPA ENERJİ PAZARLARINA ETKİSİ. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25 (2), 543-561. DOI: 10.18657/yonveek.306545
MLA Furuncu, Y . "TANAP’IN ORTA ASYA VE AVRUPA ENERJİ PAZARLARINA ETKİSİ". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 25 (2018): 543-561 <http://dergipark.org.tr/yonveek/issue/37851/306545>
Chicago Furuncu, Y . "TANAP’IN ORTA ASYA VE AVRUPA ENERJİ PAZARLARINA ETKİSİ". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 25 (2018): 543-561
RIS TY - JOUR T1 - TANAP’IN ORTA ASYA VE AVRUPA ENERJİ PAZARLARINA ETKİSİ AU - Yunus Furuncu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18657/yonveek.306545 DO - 10.18657/yonveek.306545 T2 - Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 543 EP - 561 VL - 25 IS - 2 SN - 1302-0064-2458-8253 M3 - doi: 10.18657/yonveek.306545 UR - https://doi.org/10.18657/yonveek.306545 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi TANAP’IN ORTA ASYA VE AVRUPA ENERJİ PAZARLARINA ETKİSİ %A Yunus Furuncu %T TANAP’IN ORTA ASYA VE AVRUPA ENERJİ PAZARLARINA ETKİSİ %D 2018 %J Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1302-0064-2458-8253 %V 25 %N 2 %R doi: 10.18657/yonveek.306545 %U 10.18657/yonveek.306545
ISNAD Furuncu, Yunus . "TANAP’IN ORTA ASYA VE AVRUPA ENERJİ PAZARLARINA ETKİSİ". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 25 / 2 (August 2018): 543-561. https://doi.org/10.18657/yonveek.306545
AMA Furuncu Y . TANAP’IN ORTA ASYA VE AVRUPA ENERJİ PAZARLARINA ETKİSİ. YÖNEKO. 2018; 25(2): 543-561.
Vancouver Furuncu Y . TANAP’IN ORTA ASYA VE AVRUPA ENERJİ PAZARLARINA ETKİSİ. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2018; 25(2): 561-543.