Year 2018, Volume 25, Issue 3, Pages 569 - 585 2018-12-28

Küresel Sistemde Türk Tekstil Sektörünün Ürün Haritalaması Yöntemiyle Analizi

Ahmet Can Bakkalcı [1]

107 238

Bu çalışma Türk tekstil sektörünün dünya ile yaptığı dış ticareti incelemektedir. Küresel ekonomik sistemde yer alan tekstil endüstrisi Çin’in Dünya Ticaret Örgütü üyeliğinden sonra değişmeye devam etmektedir. Dünya tekstil endüstrisi Çin ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından yönlendirilmektedir.

Çalışmada tekstil sektörünün rekabet yapısını açıklayabilmek için RCA, RSCA ve TBI yöntemleri kullanılmıştır. Ayrıca Türk tekstil sektörünün rekabet yapısını belirleyebilmek için Ürün Haritalaması Yöntemi’ne başvurulmuştur. Bu analizle tekstil sektörü içindeki belirleyici alt sektör saptanmıştır. Ürün Haritalaması Yöntemi, Rekabet Gücü Endeksleri (RCA, RSCA) ve Ticaret Dengesi Endekslerini (TBI) kullanmaktadır.

Rekabet gücü SITC Rev 3’e göre Türk tekstil sektöründe yer alan 15 madde grubu için 2001-2016 dönemi açısından incelenmiştir. Dış ticaret verileri ABD Doları cinsinden UNCTAD ve ITC istatistiklerinden derlenmiştir.

Ürün Haritalaması, Tekstil Endüstrisi, Rekabet
  • Agustin, G., Ananda, C., Maski, G., Saputra, P. M. (2014), The Product Mapping Analysis Of Manufacturing Industry Products in Bilateral Trade Between Indonesia and China in 1995 – 2011, International.Journal.of Economics and Research, Vol: 5i, 2, 37-49.Altay, H. Savaş, M. (2013). Avrupa Birliği’ne Beşinci Genişleme Süreciyle Üye Olan Ülkelerin Rekabet Güçlerindeki Değişimin Analizi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 35, Ocak, 55-80.Altay B., Sümerli S. (2015). Comparatıve Advantage and The Product Mapping of Exporting Sectors in Turkey, Akademik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 18, Aralık, 330-348.Alüftekin, N., Yüksel, Ö., Taş A., Çakar, G., Bayraktar, F., (2009), Küresel Krizden Çıkışta Kümelenme Modeli Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Örneği, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:5, Sayı: 10, 1-19.Akdağ, R., Mete, M., Emhan A., (2014). Diyarbakır Tekstil ve Hazır Giyim Sektörünün Elmas Modeli ile Kümelenme Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 2, 323-341.Aracı, K. A., (2010), 1929 Büyük Ekonomik Buhran’dan 2008 Ekonomik Krizi’ne Dünya Ekonomik Krizleri Ve Türk Tekstil Sektörüne Etkileri, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.Arslan, K., (2008), Küresel Rekabet Baskısı Altında Tekstil ve Hazır Giyim Sektörünün Dönüşüm Stratejileri ve Yeni Yol Haritası, Müsiad Araştırma Raporları: 57, İstanbul: İmak.Gacaner A. A., (2014), Türkiye’nin Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün Karşılaştırmalı Rekabet Analizi, Ege Akademik Bakış, Cilt: 14, Sayı: 2, Nisan, 315-334.Balassa, B., (1965), "Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage," Manchester School, Vol. 33, Issue, 2, May, 99-123.Ballance, R., Helmut F., Tracy M., (1985), "On Measuring Comparative Advantage:A Note on Bowen's Indices." Weltwirtschaftliches Archiv, Vol. 121, 46-350.Bashimov, G., (2017), Türk Tekstil ve Hazır Giyim Sektörünün Uluslararası Rekabet Gücü: ASEAN-5 Ülkeleri İle Karşılaştırmalı Analiz, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, 1-15.Baş, A., (2005), Türk Hazır Giyim Sektörünün Rekabet Analizi ve Global Pazarlama Stratejileri Önerisi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (2014). Türkiye Tekstil, Hazırgiyim ve Deri Ürünleri Sektörleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2015 – 2018, Ankara: Sanayi Genel Müdürlüğü, s. 30.Bowen, H. R., (1983), "On the Theoretical Interpretation of Indices of Trade Intensity and Revealed Comparative Advantage". Weltwirtschaftliches Archiv, Vol. 119, Issue, 3, 464-472.Dalum, B., Laursen K., Verspagen B., (1999), Does Specialization Matter For Growth, Industrial and Corporate Change, Volume 8, Issue 2, 1 June, 267–288.Eraslan, H., Bakan, İ., Helvacıoğlu K. A., (2008), Türk Tekstil Ve Hazırgiyim Sektörünün Uluslararası Rekabetçilik Düzeyinin Analizi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:7 Sayı:13 Bahar, 265-300Erkan, B., (2013), Türkiye’nin Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü İhracatında Uluslararası Rekabet Gücünün Belirlenmesi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 1, 93-109.Hillman, A., (1980), Observations On The Relation Between ‘Revealed Comparative Advantage’ and Comparative Advantage as Indicated By Pre-Trade Relative Prices, Weltwirtschaftliches Archiv, 116, 315–21.Özkaya, H., (2010), Tekstil Sektöründe Endüstri İçi Ticareti Etkileyen Faktörler Üzerine Ampirik Çalışma, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 2, 36-157.Hinloopen, J., Marrewijk. C., (2008), “Empirical Relevance of the Hillman Condition for Revealed Comparative Advantage: 10 Stylized Facts”, Applied Economics, 40:18, 2313-2328.Kaya, Ö., Oduncu, A., (2016), Türk Tekstil Sektörünün Uluslararası Rekabet Gücü Değerlendirmesi, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 54, Mart Nisan, 418-428.Kunimoto, K., (1977), "Typology of Trade Intensity Indices." Hitotsubashi Journal of Economics, Vol. 17, 15-32.Lafay, G., (1992), “The Measurement of Revealed Comparative Advantages”, in M.G. Dagenais and P.A. Muet (eds.), International Trade Modeling, London: Chapman & Hill.Laursen, K., (2015), Revealed Comparative Advantage and the Alternatives as Measures of International Specialization. Eurasian Business Review, 5(1), 99-115. DOI: 10.1007/s40821-015-0017-1Liesner, H. (1958), “The European Common Market and British Industry” The Economic Journal, Vol: 68, No: 270, Jun., 302 – 316.Şahbudak, E., Şahin, D., (2016), Tekstil ve Hazır Giyim Sektörünün Dış Ticaret Yapısı: Türkiye ve AB-15 Ülkeleri Örneği, Kesit Akademi Dergisi, Sayı: 4, Haziran. 125-139.Şahin, D., (2015), Türkiye ve Çin’in Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Rekabet Gücünün Analizi, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 47, Ocak – Şubat, 155-171.Vergil, H., Yıldırım, E., (2006), AB-Türkiye Gümrük Birliğinin Türkiye’nin Rekabet Gücü Üzerindeki Etkileri, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 26, Ocak Haziran, 1-21.Vollrath, T., (1991), A Theoretical Evaluation Of Alternative Trade Intensity Measures Of Revealed Comparative Advantage, Weltwirtschaftliches Archiv, Vol. 127, Issue 2, June, 265-280.Yeats, A. J., (1985), “On the Appropriate Interpretation of the Revealed Comparative Advantage Index: Implications of a Methodology Based on İndustry Sector Analysis”. Weltwirtschaftliches Archiv, Vol. 121, 61-73.Widodo T., (2009), Comparative Advantage: Theory, Empirical Measures and Case Studies. Review of Economic and Business Studies, Issue 4, November, 57-82.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Ahmet Can Bakkalcı (Primary Author)
Institution: Adnan Menderes University, Aydın, Turkey
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 28, 2018

Bibtex @research article { yonveek410347, journal = {Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-0064}, eissn = {2458-8253}, address = {Celal Bayar University}, year = {2018}, volume = {25}, pages = {569 - 585}, doi = {10.18657/yonveek.410347}, title = {Küresel Sistemde Türk Tekstil Sektörünün Ürün Haritalaması Yöntemiyle Analizi}, key = {cite}, author = {Bakkalcı, Ahmet Can} }
APA Bakkalcı, A . (2018). Küresel Sistemde Türk Tekstil Sektörünün Ürün Haritalaması Yöntemiyle Analizi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25 (3), 569-585. DOI: 10.18657/yonveek.410347
MLA Bakkalcı, A . "Küresel Sistemde Türk Tekstil Sektörünün Ürün Haritalaması Yöntemiyle Analizi". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 25 (2018): 569-585 <http://dergipark.org.tr/yonveek/issue/41680/410347>
Chicago Bakkalcı, A . "Küresel Sistemde Türk Tekstil Sektörünün Ürün Haritalaması Yöntemiyle Analizi". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 25 (2018): 569-585
RIS TY - JOUR T1 - Küresel Sistemde Türk Tekstil Sektörünün Ürün Haritalaması Yöntemiyle Analizi AU - Ahmet Can Bakkalcı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18657/yonveek.410347 DO - 10.18657/yonveek.410347 T2 - Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 569 EP - 585 VL - 25 IS - 3 SN - 1302-0064-2458-8253 M3 - doi: 10.18657/yonveek.410347 UR - https://doi.org/10.18657/yonveek.410347 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Küresel Sistemde Türk Tekstil Sektörünün Ürün Haritalaması Yöntemiyle Analizi %A Ahmet Can Bakkalcı %T Küresel Sistemde Türk Tekstil Sektörünün Ürün Haritalaması Yöntemiyle Analizi %D 2018 %J Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1302-0064-2458-8253 %V 25 %N 3 %R doi: 10.18657/yonveek.410347 %U 10.18657/yonveek.410347
ISNAD Bakkalcı, Ahmet Can . "Küresel Sistemde Türk Tekstil Sektörünün Ürün Haritalaması Yöntemiyle Analizi". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 25 / 3 (December 2018): 569-585. https://doi.org/10.18657/yonveek.410347
AMA Bakkalcı A . Küresel Sistemde Türk Tekstil Sektörünün Ürün Haritalaması Yöntemiyle Analizi. YÖNEKO. 2018; 25(3): 569-585.
Vancouver Bakkalcı A . Küresel Sistemde Türk Tekstil Sektörünün Ürün Haritalaması Yöntemiyle Analizi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2018; 25(3): 585-569.