Year 2018, Volume 25, Issue 3, Pages 641 - 654 2018-12-28

Cari Denge Açısından Yenilenebilir Enerjinin Rolü: Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye İçin Panel Veri Analizi

CEM GÖKCE [1] , GÖKHAN DEMİRTAŞ [2]

60 191

Bu çalışmanın amacı, yenilenebilir enerji tüketiminin cari denge üzerine etkisini panel veri yöntemi ile incelemektir. Bu amaçla 27 Avrupa Birliği ülkesi (Malta hariç) ve Türkiye’nin 1998-2011 dönemine ait verileri kullanılarak sabit etkiler ve rassal etkiler modelleri tahmin edilmiştir. Çalışmadaki ülkelerin çoğunluğu enerjide dışa bağımlılık oranı yüksek ve cari açık sorunu yaşayan ülkelerden oluşmaktadır. Çalışmanın sonuçlarına göre yenilenebilir enerji tüketimindeki oransal artış, cari denge üzerinde istatistiki olarak anlamlı ve pozitif bir etkiye sahiptir. Buna ek olarak ampirik sonuçlar, enerjide dışa bağımlılık oranının cari denge üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve negatif bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar, yenilenebilir enerji yatırımlarının, Avrupa Birliği ve Türkiye için cari açık sorununu çözmede önemli bir alternatif olduğu anlamına gelmektedir.
Yenilenebilir Enerji, Cari Açık, Panel Veri Analizi
 • Apergis, N.; Danuletiu, D. C.; (2014). Renewable Energy and Economic Growth: Evidence from the Sign of Panel Long-Run Causality, International Journal of Energy Economics and Policy, 4(4): 578-587.
 • Apergis, N.; Payne, J. E. (2010). Renewable energy consumption and economic growth: Evidence from a panel of OECD countries, Energy Policy, 38(1): 656–660.
 • Arellano, M. (2003). Panel Data Econometrics, Oxford: Oxford University Press.
 • Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data, Third Edition, West Sussex: John Wiley & Sons.
 • Bhattacharya, M.; Paramati, S.R.; Ozturk, I.; Bhattacharya, S. (2016). The effect of renewable energy consumption on economic growth: Evidence from top 38 countries, Applied Energy, 162:733-741.
 • Bento, J. P. C.; Moutinho, V. (2016). CO2 emissions, non-renewable and renewable electricity production, economic growth,and international trade in Italy, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 55:142-155.
 • Bölük, G. (2013). Renewable Energy: Policy Issues and Economic Implications in Turkey, International Journal of Energy Economics and Policy, 3(2):153-167.
 • Bölük, G.; Mert, M. (2014). Fossil & renewable energy consumption, GHGs (greenhouse gases) and economic growth: Evidence from a panel of EU (European Union) countries, Energy, 74:439-446.
 • Calderon, C.A., Chong, A., & Norman, L.V. (2002). “Determinants of Current Account Deficits in Developing Countries”, Contributions to Macroeconomics, 2 (1), 1-31.
 • Çağlayan-Akay, E.; Abdieva, R.; Oskonbaeva, Z. (2015). Yenilenebilir Enerji Tüketimi, İktisadi Büyüme ve Karbondioksit Emisyonu Arasındaki Nedensel İlişki: Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri Örneği, International Conference on Eurasian Economies, 9-11 September 2015, Kazan, Russia.
 • Çalışkan, Ş. (2009). Türkiye’nin Enerjide Dışa Bağımlılık Ve Enerji Arz Güvenliği Sorunu, Dumlupınar Üni. Sosyal Bilimler Dergisi, 25:297-310.
 • European Commission (2013). Member States' Energy Dependence: An Indicator-Based Assessment, Economic and Financial Affairs, Occasional Papers 145.
 • Fang, Y. (2011). Economic welfare impacts from renewable energy consumption: The China experience, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15(9):5120-5128.
 • Freund, C. (2005), “Current account adjustment in industrial countries”, Journal of International Money and Finance, 24: 1278-1298
 • Greene, W. H. (2012). Econometric Analysis, 7th Edition , New Jersey: Prentice-Hall International Inc.
 • Hogan, L.; Curtotti, R.; Austin, A. (2017). APEC Energy Security and Sustainable Development Through Efficiency and Diversity, Eighth Meeting of APEC Energy Ministers, May 2007, Darwin.
 • IEA (2017). Key World Energy Statistics 2017.
 • Jebli, M.B.; Youssef, S. B. (2015). Output, renewable and non-renewable energy consumption and international trade: Evidence from a panel of 69 countries, Renewable Energy, 83:799-808.
 • Kennedy, P. (2005). Ekonometri Kılavuzu, Beşinci Baskı, (Çev: M. Sarımeşeli ve Ş. Açıkgöz), Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Lehr, U.; Lutz, C.; Edler, D. (2012). “Green jobs? Economic impacts of renewable energy in Germany”, Energy Policy, 47:358-364.
 • Levin, A., Lin, C.F.; Chu, C.S.J. (2002), Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite Sample Properties, Journal of Econometrics, 108:1-24.
 • Menegaki, A.N. (2011). Growth and renewable energy in Europe: A random effect model with evidence for neutrality hypothesis, Energy Economics, 33:257-263.
 • Murat, S.; Hobikoğlu, E. H.; Dalyancı, L., (2014). Structure and Sustainability of Current Account Deficit in Turkish Economy, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 150:977-984.
 • Öztürk, İ. (2014). Energy Dependency and Security: The Role of Efficiency and Renewable Energy Sources, International Growth Center (IGC), Working Paper No: E-37113PAK-1.
 • Pascual, C.; Elkind, J. (2010) Introduction, Energy Security: Economics, Politics, Strategies and Implications, Edts.: C. Pascual ve J. Elkind, Washington: Brookings Institutions Press, p. 1-6
 • Sadorsky, P. (2009). Renewable energy consumption and income in emerging economies, Energy Policy, 37(10):4021-4028.
 • Salim, R. A.; Rafiq, S. (2012). Why do some emerging economies proactively accelerate the adoption of renewable energy?, Energy Economics, 34(4):1051-1057.
 • Stern, D. I. (2004). Economic Growth and Energy, Encyclopedia of Energy, Edit.: Cutler Cleveland, Elsevier Inc., Vol:2, p: 35-51
 • Tiwari, A. K. (2011). A structural VAR analysis of renewable energy consumption, real GDP and CO2 emissions: Evidence from India, Economics Bulletin, 31(2):1793-1806.
 • Umbach, F. (2010). Global energy security and the implications for the EU, Energy Policy, 38(3):1229-1240.
 • UNESCAP (2008). Energy Security and Sustainable Development in Asia and the Pacific.
 • US Energy Information Administration (2017). International Energy Outlook 2017.
 • Uz, Idil (2010), “Determinants of Current Account: The Relation Between Internal and External Balances in Turkey”, Applied Econometrics and International Development, Vol. 10-2
 • Vaona, A. (2016). The effect of renewable energy generation on import demand, Renewable Energy, 86:354-359.
 • Wooldridge, J.M. (2002). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, Cambridge: MIT Press.
 • Zhang, X.; Ruoshui, W.; Molin, H.; Martinot, E. (2010). A study of the role played by renewable energies in China’s sustainable energy supply, Energy, 35(11):4392-4399.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-7805-6977
Author: CEM GÖKCE (Primary Author)
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6757-5613
Author: GÖKHAN DEMİRTAŞ
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 28, 2018

Bibtex @research article { yonveek452107, journal = {Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-0064}, eissn = {2458-8253}, address = {Celal Bayar University}, year = {2018}, volume = {25}, pages = {641 - 654}, doi = {10.18657/yonveek.452107}, title = {Cari Denge Açısından Yenilenebilir Enerjinin Rolü: Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye İçin Panel Veri Analizi}, key = {cite}, author = {GÖKCE, CEM and DEMİRTAŞ, GÖKHAN} }
APA GÖKCE, C , DEMİRTAŞ, G . (2018). Cari Denge Açısından Yenilenebilir Enerjinin Rolü: Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye İçin Panel Veri Analizi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25 (3), 641-654. DOI: 10.18657/yonveek.452107
MLA GÖKCE, C , DEMİRTAŞ, G . "Cari Denge Açısından Yenilenebilir Enerjinin Rolü: Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye İçin Panel Veri Analizi". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 25 (2018): 641-654 <http://dergipark.org.tr/yonveek/issue/41680/452107>
Chicago GÖKCE, C , DEMİRTAŞ, G . "Cari Denge Açısından Yenilenebilir Enerjinin Rolü: Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye İçin Panel Veri Analizi". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 25 (2018): 641-654
RIS TY - JOUR T1 - Cari Denge Açısından Yenilenebilir Enerjinin Rolü: Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye İçin Panel Veri Analizi AU - CEM GÖKCE , GÖKHAN DEMİRTAŞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18657/yonveek.452107 DO - 10.18657/yonveek.452107 T2 - Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 641 EP - 654 VL - 25 IS - 3 SN - 1302-0064-2458-8253 M3 - doi: 10.18657/yonveek.452107 UR - https://doi.org/10.18657/yonveek.452107 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cari Denge Açısından Yenilenebilir Enerjinin Rolü: Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye İçin Panel Veri Analizi %A CEM GÖKCE , GÖKHAN DEMİRTAŞ %T Cari Denge Açısından Yenilenebilir Enerjinin Rolü: Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye İçin Panel Veri Analizi %D 2018 %J Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1302-0064-2458-8253 %V 25 %N 3 %R doi: 10.18657/yonveek.452107 %U 10.18657/yonveek.452107
ISNAD GÖKCE, CEM , DEMİRTAŞ, GÖKHAN . "Cari Denge Açısından Yenilenebilir Enerjinin Rolü: Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye İçin Panel Veri Analizi". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 25 / 3 (December 2018): 641-654. https://doi.org/10.18657/yonveek.452107
AMA GÖKCE C , DEMİRTAŞ G . Cari Denge Açısından Yenilenebilir Enerjinin Rolü: Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye İçin Panel Veri Analizi. YÖNEKO. 2018; 25(3): 641-654.
Vancouver GÖKCE C , DEMİRTAŞ G . Cari Denge Açısından Yenilenebilir Enerjinin Rolü: Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye İçin Panel Veri Analizi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2018; 25(3): 654-641.