Year 2019, Volume 26, Issue 1, Pages 181 - 199 2019-03-19

Fısıltı Gazetesinin Yönetimi: Kamu ve Özel Sektör Yöneticileri Arasında Karşılaştırmalı Bir Uygulama

Gökben Bayramoğlu [1]

36 126

Bilginin dedikodu ya da söylenti yoluyla kişiden kişiye informal yolla aktarılmasını sağlayan fısıltı gazetesi, dünyanın en eski medyası olarak kabul edilmektedir. Toplum bilimleri içerisinde önemli bir yer tutmasına rağmen örgütsel araştırmalarda ampirik olarak yeterince incelenmediği görülmektedir. Bu çalışmada, kurumlarda fısıltı gazetesinin nasıl çalıştığı ve kuruma etkilerinin neler olduğu araştırılmıştır. Bu kapsamda kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren 315 yönetici ile anket çalışması yapılmıştır. Dedikodu genellikle eğlenme ve sohbet etmek amacıyla yapılır, ancak bazen de “daha iyi bir statü elde etmek” ve “başkalarının itibarını zedelemek” amacını taşımaktadır. Dedikodunun en olumsuz etkileri çalışanların moralinin bozulması, güven kaybı ve bunun sonucunda çalışanlar arasındaki uyumun azalmasıdır. Buna karşın yönetimin aldığı değişim kararlarına karşın kendini hazırlama olanağı sağlaması ve duygusal/psikolojik rahatlama sağlaması gibi olumlu sonuçlara da neden olabilmektedir.

Dedikodu, fısıltı gazetesi, sosyal örgüt
 • Baker, J. S., & Jones, M. A. (1996, Spring). The Poison Grapevine: How Destructive Are Gossip and Rumor in the Workplace. Human Resource Development Quarterly, 7(1), s. 75-88.
 • Beersma, B., & Kleef, A. V. (2011). How the Grapevine Keeps You in Line: Gossip Increases Contributions to the Group. Social Psychological and Personality Science, 2(6), s. 642-649. doi:10.1177/1948550611405073
 • Bhasin, S. (2013). Rumours Galore... to Gossiping No More !!! Human Capital, 18-24.
 • Danış, M. S. (2015). Dedikodunun Sosyolojisi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi.
 • Davis, K. (1953, September-October). Management Communication and the Grapevine. Harvard Business Review, 31(5), s. 43-49.
 • Davis, K. (1969). Grapevine Communication Among Lower and Middle Managers. Personel Journal.
 • Davis, K. (1973, October). The Care and Cultivation of the Corporate Grapevine. Management Review, 62(10), s. 53-56.
 • Deepa, S., & Seth, M. (2016, April). Can Organizational Grapevine be Beneficial? An Exploratory Study in Indian Context. English for Specisific Purposes World, 19(49).
 • Dingfelder, S. F. (2006, April). Learned it through the Grapevine. 02 19, 2018 tarihinde APA Monitor on Psychology: http://www.apa.org/monitor/apr06/grapevine.aspx adresinden alındı
 • Dodig-Crnkovic, G., & Anokhina, M. (2008). Workplace Gossip and Rumor: The Information Ethics Perspective. In Proceeding of the Tenth International Conference ETHICOMP.
 • Dunbar, R. (1997). Grooming, Gossip, and the Evolutaion of Language. USA, London: Harvard University Press.
 • Elder, D., & Enke, J. L. (1991, August). The Structure of Gossip: Opportunities and Constraints on Collective Expression among Adolescents. American Sociological Review, 56(4), s. 494-508.
 • Eroğlu, E. (2005). Yöneticilerin Dedikodu ve Söylentiye Yönelik Davranış Biçimlerinin Belirlenmesi: Arfor Taşıma Hizmetleri A.Ş.'de Bir Uygulama. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), s. 203-219.
 • Erol, Y., & Akyüz, M. (2015). Dünyanın En Eski Medyası: Dedikodunun Örgüt Düzeylerindeki İşlevleri ve Algılanışı: Sağlık Örgütlerinde Bir Alan Araştırması. Journal of World of Turks, 7(2), s. 149-168. Feinberg, M., Willer, R., & Schultz, M. (2014). Gossip and OStracism Promote Cooperation in Groups. Psychological Science, 25(3), s. 656-664.
 • Gholipout, A., Kozekanan, S. F., & Zehtabi, M. (2011). Utilizing Gossip as a Strategy to Construct Organizational Reality. Business Strategies Series, 12(2), s. 56-62. doi:10.1108/17515631111114859
 • Gouveia, C. D., Vuuren, L. V., & Crafford, A. (2005). Towards a Typology of Gossip in the Workplace. SA Journal of Human Resource Management, 3(2), s. 56-68. doi: https://doi.org/10.4102/sajhrm.v3i2.68
 • Hafen, S. (2004). Organizational Gossip: A Revolving Door of Regulation and Resistance. Southern Communication Journal, 69(3), s. 223-240. doi:10.1080/10417940409373294
 • Hallett, T., Harger, B., & Eder, D. (2009). Gossip at Work: Unsanctioned Evaluative Talk in Formal School Meettings. Journal of Contemporary Ethnography, 38(5), 584-618. doi:10.1177/0891241609342117
 • Harari, Y. N. (2012). Hayvanlardan Tanrılara Sapiens: İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi. (E. Genç, Çev.) İstanbul: Kolektif Yayınları.
 • Heathcote, E., & Dawson, S. (2008). Have You Heard? The Role of Rumour During Organisational Change Processed. International Journal of Knowledge, Culture and Change Management, 8(2), s. 273-283.
 • Kanber, L. K. (2015, Mayıs-Haziran). Sırrın Evrimsel Yükü. Psikeart(39).
 • Kapferer, J.-N. (1992). Dedikodu ve Söylenti: Dünyanın En Eski Medyası. (I. Gürbüz, Çev.) İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Manaf, M. M., Ghani, E. K., & Jais, I. M. (2013). Factors Influencing the Conception of Rumours in Workplace. Journal of Arts and Humanities, 2(6), s. 50-63.
 • Michelson, G., & Mouly, S. (2000). Rumour and Gossip in Organizations: A Conceptual Study. Management Decision, 38(5), s. 339-346. doi:http://dx.doi.org/10.1108/00251740010340508
 • Michelson, G., & Mouly, V. S. (2002). You Didn't Hear if From Us But....': Toward and Understanding of Romour and Gossip in Organizations. Australian Journal of Management, 27(Special Issue), s. 57-68.
 • Mishra, J. (1990). Managing the Grapevine. Public Personnel Management, 19(2), s. 213-229. doi:10.1177%2F009102609001900209
 • Nicoll, D. C. (1994). Acknowledge and Use Your Grapevine. Management Decision, 32(6), s. 25-30. doi:https://doi.org/10.1108/00251749410065097
 • Noon, M., & Delbridge, R. (1993). News from Behinde My Hand: Gossip in Organizations. Organization Studies, 14(1), s. 23-37. doi: 10.1177%2F017084069301400103
 • Reyhanoğlu, M., & Akın, Ö. (2016). Toksik Liderlik Örgütsel Sağlığı Olumsuz Yönde Tetikler mi? İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(3), s. 442-459.
 • Ribeiro, V., & Blakeley, J. A. (1995). The Proactive Management of Rumor and Gossip. JONA, 25(6), s. 43-51. doi:https://doi.org/10.1300/J075v23n02_07 Rivero, O. (2013). Rumors in the Workplace Affecting Organizational Change. Global Journal of Management and Business Research Administration and Management, 13(12).
 • Rosnow, R. L. (1980). Psychology of Rumour Reconsidered. Psychological Bulletin, 87(3), s. 578-591.
 • Waddington, K. (2005). Behind Closed Doors-the Role of Gossip in the Emotinal Labour of Nursing Work. Int. J. Work Organisation and Emotion, 1(1), s. 35-48.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: orcid.org/0000-0002-6880-6903
Author: Gökben Bayramoğlu (Primary Author)
Institution: HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: March 19, 2019

Bibtex @research article { yonveek427214, journal = {Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-0064}, eissn = {2458-8253}, address = {Celal Bayar University}, year = {2019}, volume = {26}, pages = {181 - 199}, doi = {10.18657/yonveek.427214}, title = {Fısıltı Gazetesinin Yönetimi: Kamu ve Özel Sektör Yöneticileri Arasında Karşılaştırmalı Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {Bayramoğlu, Gökben} }
APA Bayramoğlu, G . (2019). Fısıltı Gazetesinin Yönetimi: Kamu ve Özel Sektör Yöneticileri Arasında Karşılaştırmalı Bir Uygulama. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26 (1), 181-199. DOI: 10.18657/yonveek.427214
MLA Bayramoğlu, G . "Fısıltı Gazetesinin Yönetimi: Kamu ve Özel Sektör Yöneticileri Arasında Karşılaştırmalı Bir Uygulama". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 26 (2019): 181-199 <http://dergipark.org.tr/yonveek/issue/43994/427214>
Chicago Bayramoğlu, G . "Fısıltı Gazetesinin Yönetimi: Kamu ve Özel Sektör Yöneticileri Arasında Karşılaştırmalı Bir Uygulama". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 26 (2019): 181-199
RIS TY - JOUR T1 - Fısıltı Gazetesinin Yönetimi: Kamu ve Özel Sektör Yöneticileri Arasında Karşılaştırmalı Bir Uygulama AU - Gökben Bayramoğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18657/yonveek.427214 DO - 10.18657/yonveek.427214 T2 - Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 181 EP - 199 VL - 26 IS - 1 SN - 1302-0064-2458-8253 M3 - doi: 10.18657/yonveek.427214 UR - https://doi.org/10.18657/yonveek.427214 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Fısıltı Gazetesinin Yönetimi: Kamu ve Özel Sektör Yöneticileri Arasında Karşılaştırmalı Bir Uygulama %A Gökben Bayramoğlu %T Fısıltı Gazetesinin Yönetimi: Kamu ve Özel Sektör Yöneticileri Arasında Karşılaştırmalı Bir Uygulama %D 2019 %J Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1302-0064-2458-8253 %V 26 %N 1 %R doi: 10.18657/yonveek.427214 %U 10.18657/yonveek.427214
ISNAD Bayramoğlu, Gökben . "Fısıltı Gazetesinin Yönetimi: Kamu ve Özel Sektör Yöneticileri Arasında Karşılaştırmalı Bir Uygulama". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 26 / 1 (March 2019): 181-199. https://doi.org/10.18657/yonveek.427214
AMA Bayramoğlu G . Fısıltı Gazetesinin Yönetimi: Kamu ve Özel Sektör Yöneticileri Arasında Karşılaştırmalı Bir Uygulama. YÖNEKO. 2019; 26(1): 181-199.
Vancouver Bayramoğlu G . Fısıltı Gazetesinin Yönetimi: Kamu ve Özel Sektör Yöneticileri Arasında Karşılaştırmalı Bir Uygulama. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 26(1): 199-181.