Year 2019, Volume 26, Issue 1, Pages 33 - 48 2019-03-19

Finansal Krizler Sonrası Uygulanan Regülasyonlar ve Etkinliği

Ali Fuat Uruş [1]

1370 792

Finansal piyasaların iyi işleyen bir sisteme sahip olması, bir ülke ekonomisinin gelişmişliğinin önemli bir göstergesidir. Finansal krizlere dayanıklı bir finansal sistem dizayn etmek ve finansal istikrarı sağlamak tüm ülke ekonomilerinin olmazsa olmaz politikalarındandır. Ancak bunu temin etmek hem ülkeler bazında hem de global olarak pek mümkün olamamaktadır. Bu çalışmada, 1990 sonrası yaşanan önemli finansal krizler ve sonrasında uygulanan finansal regülasyonların etkinliği tartışılmaktadır. Finansal istikrarı ve rekabeti sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu uygulamaların, sonuçları itibariyle, finansal krizleri önlemedeki başarı düzeyi yetersiz kalmış ve doğru yönetilememiştir. Ardı ardına görülen krizler, bu krizlerin hızlıca birçok ülkeye yayılması ve etki alanını genişletmesi bunun birer kanıtıdır. 

Finansal Krizler, Finansal Regülasyonlar, Finansal Rekabet, Finansal Etkinlik, Finansal Serbestleşme
  • Aktan, C. C. ve Şen, H. (2002), “Ekonomik Kriz: Nedenler ve Çözüm Önerileri”, Yeni Türkiye Dergisi, Ocak 2002.Ataman Erdönmez, P. (2004), “Finansal Krizler Sonrası Gelişmekte Olan Ülkelerde Yabancı Bankalar”, Bankacılar Dergisi, Sayı: 51, Aralık 2004.Bahar, O. ve Erdoğan, E. (2011), “1994 ve 2000 Krizleri Sonrasında Türkiye’de Uygulanan Finansal Regülasyon Politikaları”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 27, Güz 2011.Balıbek, E. ve Taşkın, V. (2012), “Kamu Borç Yönetimi Açısından Sistemik Risk”, içinde: Coşkun Cangöz, M. ve Balıbek, E. (Ed.); Hazine İşlemleri ve Çağdaş Hazine Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara.Çiloğlu, T. (2017), Ekonomi Nedir? Ekonomik Analizler ve Yorumlar, Boğaziçi Yayınları, İstanbul.Delice, G. (2003), “Finansal Krizler: Teorik ve Tarihsel Bir Perspektif”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 20, Ocak-Haziran 2003.Delice, G., Doğan, A. ve Uzun, M. (2004), “Finansal Regülasyon ve Piyasa Disiplini”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1, 2004.Dumrul, C. ve Pamuk, Y. (2012), “Finansal Sisteme ve Reel Kesime Yönelik Düzenleme Politikaları: Uygulama Nedenleri, Yöntemleri, Maliyetleri ve Avrupa Birliği ile Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme”, Sosyo Ekonomi Dergisi, Ocak-Haziran 2012.Eker, A., Altay, A. ve Sakal, M. (2009), Maliye Politikası (Teori, İlkeler ve Yöntemler), 5.Baskı, Birleşik Matbaacılık, İzmir.Er, S. (2011), “Finansal Krizleri Önleme Aracı Olarak Finansal Sektörün Regülasyonu, Mortgage Krizi ve Türkiye”, Maliye Dergisi, Sayı: 160, Ocak-Haziran 2011.Hubbard, R. G. (1996), Financial Markets and Financial Crisis, The University of Chicago Press, Chicago.Karahanoğulları, Y. (2003), “Türkiye’de Devletin Mali Krizleri”, Praksis, Sayı: 9, Bahar 2003.Kibritçioğlu, A. (2001), “Türkiye’de Ekonomik Krizler ve Hükümetler, 1969-2001”, Yeni Türkiye Dergisi, Cilt: 1, Yıl: 7, Sayı: 41, 2001.Mangır, F. (2006), “Finansal Deregülasyonun (1989-2001) Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri: Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizleri”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sayı: 16, 2006.Mishkin, F. S. (2001), “Financial Policies and the Prevention of Financial Crises in Emerging Market Economies”, NBER Working Paper, No: 8087, January 2001.Miynat, M., Kömürcüler, E. ve Uğur, A. (2010), “Bir Küresel Dışsal Maliyet Örneği Olarak Finansal İstikrarsızlıklarla Mücadele Yöntemleri”, Maliye Dergisi, Sayı: 159, Temmuz-Aralık 2010.Özkan, S. (2012), Türk Mali Sisteminin Regülasyonu, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.Özrahat, N. (2009), Regülasyon Teorileri ve Politikası: 1980 Sonrası Türkiye Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.Pan, E. J. (2009), “Structurel Reform of Financial Regulation in Canada, A Research Study Prepared for the Expert Panel on Securities Regulation”, 1-47.Sakarya, B. (2006), Türkiye’de Bankacılık Krizleri Nedenleri ve Regülasyon Uygulamaları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.Susam, N. ve Bakkal, U. (2008), “Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek?”, Maliye Dergisi, Sayı: 155, Temmuz-Aralık 2008.Şener, A. (2012), “Finansal Piyasalarda Kurumsal Regülasyon”, Sosyo Ekonomi Dergisi, Temmuz Aralık 2012.Taşar, M. O. (2009), “Finansal Regülasyonlar ve Küresel Kriz Sürecinde Türk Dünyası Bankacılık Sistemlerinin Yeniden Yapılandırılması”, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2009.Uruş, A. F. (2017), “Enerji Piyasaları Regülasyon Uygulamaları ve Türkiye Örneği: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)”, içinde: Gerçek, A. ve Çetinkaya, Ö. (Ed.), Maliye Araştırmaları - 1, 32. Uluslararası Maliye Sempozyumu / Türkiye (Seçme Bildiriler), Ekin Yayınevi, Bursa, 229-244, http://www.maliyesempozyumu.org/wp-content/uploads/2018/01/32_Ulusal_Editorlu_Kitap.pdf, Erişim Tarihi: 03.03.2018.Yay, T., Gürkan Yay, G. ve Yılmaz, E. (2001), Küreselleşme Sürecinde Finansal Krizler ve Finansal Düzenlemeler, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Yayın No: 47, 2001.Yay, T., Gürkan Yay, G. ve Yılmaz, E. (2004), “Finansal Krizler, Finansal Regülasyon ve Türkiye”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı: 30, Mart 2004.Yay, T. (2009), “Küreselleşme Karşısında Piyasa ve Devlet”, Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, 2009.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Ali Fuat Uruş (Primary Author)
Institution: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: March 19, 2019

Bibtex @research article { yonveek431279, journal = {Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-0064}, eissn = {2458-8253}, address = {Celal Bayar University}, year = {2019}, volume = {26}, pages = {33 - 48}, doi = {10.18657/yonveek.431279}, title = {Finansal Krizler Sonrası Uygulanan Regülasyonlar ve Etkinliği}, key = {cite}, author = {Uruş, Ali Fuat} }
APA Uruş, A . (2019). Finansal Krizler Sonrası Uygulanan Regülasyonlar ve Etkinliği. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26 (1), 33-48. DOI: 10.18657/yonveek.431279
MLA Uruş, A . "Finansal Krizler Sonrası Uygulanan Regülasyonlar ve Etkinliği". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 26 (2019): 33-48 <http://dergipark.org.tr/yonveek/issue/43994/431279>
Chicago Uruş, A . "Finansal Krizler Sonrası Uygulanan Regülasyonlar ve Etkinliği". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 26 (2019): 33-48
RIS TY - JOUR T1 - Finansal Krizler Sonrası Uygulanan Regülasyonlar ve Etkinliği AU - Ali Fuat Uruş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18657/yonveek.431279 DO - 10.18657/yonveek.431279 T2 - Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 48 VL - 26 IS - 1 SN - 1302-0064-2458-8253 M3 - doi: 10.18657/yonveek.431279 UR - https://doi.org/10.18657/yonveek.431279 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Finansal Krizler Sonrası Uygulanan Regülasyonlar ve Etkinliği %A Ali Fuat Uruş %T Finansal Krizler Sonrası Uygulanan Regülasyonlar ve Etkinliği %D 2019 %J Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1302-0064-2458-8253 %V 26 %N 1 %R doi: 10.18657/yonveek.431279 %U 10.18657/yonveek.431279
ISNAD Uruş, Ali Fuat . "Finansal Krizler Sonrası Uygulanan Regülasyonlar ve Etkinliği". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 26 / 1 (March 2019): 33-48. https://doi.org/10.18657/yonveek.431279
AMA Uruş A . Finansal Krizler Sonrası Uygulanan Regülasyonlar ve Etkinliği. YÖNEKO. 2019; 26(1): 33-48.
Vancouver Uruş A . Finansal Krizler Sonrası Uygulanan Regülasyonlar ve Etkinliği. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 26(1): 48-33.