Aim

Yorum-Yönetim- Yöntem dergisi "yorum -yöntem" olarak özgün niteliğe sahip disiplinler arası araştırmaları akademik yazına kazandırarak "yorum ve yöntem" özelliği bakımından nitelikli araştırmaların toplandığı referans dergilerden bir tanesi olmayı amaçlamaktadır

Scope

Derginin Alanı

3Y aşağıdaki konulara ve bunlarla ilgili sorunlara odaklanır: İşletme Yönetimi, Kamu Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ekonomi, Yönetim Ekonomisi,

Örgütsel Çalışmalar, Davranış Bilimleri, Girişimcilik, Sosyal Bilimlerde Yöntem, Bilim Felsefesi, Felsefe, Sosyoloji