Hakemlik Süreci

Dergi hem hakemlerin hem de yazarların adlarının gizli tutulduğu bir değerlendirme sistemi uygular. Dergiye teslim edilen metinler iki uzman tarafından değerlendirilir. Hakemler görüşlerinde oy birliği sağlayamazsa son kararı editörler verir. Derginin editörlerinin amacı hakemlik sürecinin en geç iki ayda tamamlanmasıdır.