Yayın Kurulu

Prof. Dr. Recai COŞKUN                    Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Ali TAŞ                                  Sakarya Üniversitesi

Dr. Zülküf ÇEVİK                                Sakarya Üniversitesi

Arş. Gör. Ahmet KARAKİRAZ            Sakarya Üniversitesi

Arş. Gör. Oğuzhan ÖZTÜRK             Sakarya Üniversitesi