Yayın Politikası

  • Yorum-Yönetim-Yöntem (3Y) dergisi, "yorum ve yöntem" olarak özgün niteliğe sahip disiplinler arası araştırmaları akademik yazına kazandıran ve "yorum ve yöntem" özelliği bakımından nitelikli araştırmaların toplandığı referans dergilerden bir tanesi olmayı amaçlamaktadır. Dolayısıyla,  dergimiz, sosyal bilimlerin farklı disiplinlerine felsefi bir lezzet katarak ilerlemeyi amaç edinmektedir. Felsefenin bu sürece düşünsel derinlik ve kıvam katabilme potansiyelini göz önünde bulundurarak derginin dünyada, ama daha çok Türkiye’de sosyal bilimlerin tekdüze ve mekanikleşme eğilimine girdiği günümüzde bu gidişi değiştirebilmesi umut edilmektedir. 
  • Dergi; İşletme Yönetimi, Kamu Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ekonomi, Yönetim Ekonomisi, Örgütsel Çalışmalar, Davranış Bilimleri, Girişimcilik, Sosyal Bilimlerde Yöntem, Bilim Felsefesi, Felsefe, Sosyoloji alanlarındaki çalışmaları kabul etmektedir.
  • Dergide özgün araştırma makalelerine, yazın derlemelerine ve çevirilere yer verilecektedir. 
  • Derginin yayın dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce çalışmalara da yer verilmektedir. 
  • Dergi yılda 3 kez (Mart-Temmuz-Kasım sayısı) elektronik olarak yayınlanmaktadır. 
  • Dergiye yüklenecek her bir makale için bir benzerlik programından (Ithenticate, Turnitin gibi) benzerlik raporunun yüklenmesi gerekmektedir. Benzerlik oranı %20'nin üzerinde olan makaleler değerlendirme kapsamına alınmayacaktır. 
  • Dergi hem hakemlerin hem de yazarların adlarının gizli tutulduğu bir değerlendirme sistemi uygular. Dergiye teslim edilen metinler iki uzman tarafından değerlendirilir. Hakemler görüşlerinde oy birliği sağlayamazsa son kararı editörler verir. Derginin editörlerinin amacı hakemlik sürecinin en geç iki ayda tamamlanmasıdır.
  • Dergide yayınlanan yazılarda yer alan görüşlere, yazıların içeriğine, doğruluğuna, bütünlüğüne ve bilim etiğine uygunluğuna ilişkin her türlü sorumluluk yazarlara ait olup, dergi yönetimine, editör ve yayın kuruluna ait değildir.
  • yayın politikası gereği; aynı sayıda bir yazarın birden fazla makalesinin yayınlanması uygun görülmemektedir.