Year 2018, Volume 4, Issue 2, Pages 137 - 152 2018-12-30

KOMPLEKSITE İKTISADI ÇERÇEVESINDE KEYNES VE KEYNESYEN MAKRO İKTISAT: METODOLOJIK BIR ANALIZ

Kaan İrfan Öğüt [1]

50 169

Ekonomiyi, lineer olmayan karşılıklı etkileşimler ve geri besleme süreçlerini de içeren kompleks bir sistem olarak analiz etmek gerektiği iddiasındaki kompleksite iktisadı, şimdilik ana akım iktisadın yerini alma iddiasında bulunmadan onunla etkileşim içinde ancak onun genelde göz ardı ettiği pek çok önemli kavramı yer yer ana akım iktisada da hatırlatarak gelişimini sürdürmektedir. İzlerini Schumpeter, Hayek, Keynes, Simon ve hatta Smith’e[1] kadar sürebileceğimiz kompleksite iktisadı 1980’lerden bu yana iktisatçıların fizikten, biyolojiye pek çok farklı disiplinden bilim insanları ile biraraya geldiği Santa Fe Enstitüsü gibi kurumlar sayesinde gittikçe daha çok taraftar bulmaktadır (Hommes, 2013, 1). Kompleksite iktisadının ele aldığı ekonomi dengede olmak zorunda değildir, bu yaklaşımda hesaplama ve modellere dayalı simülasyonlar, formel matematik kadar önemlidir, yine ekonomik dinamikler azalan getiriler kadar artan getirile[2] de sergileyebilirler (Arthur, 2015, 2).[1] Hommes, Smith’i listesine dahil etmemiştir.

[2] Brian Arthur Eylül 1987’de Santa Fe Enstitüsü’nde iktisatçı ve fizikçilerden oluşan bir gruba yaptığı Ekonomide Kendi Kendisini Pekiştiren Mekanizmalar (Self-Reinforcing Mechanisms in Economics) başlıklı sunumunu ekonomideki nonlineerlikler üzerine kurmuştu. Sunumda bulunan bir diğer ünlü iktisatçı Arrow nonlinnerlikle ne kastettiğini sorduğunda Arthur, ekonominin standart varsayımı olan azalan getirilerin, dengeye ve istikrara yönlendirici bir nonlineerlik örneği olduğunu ki aslında bu bir negatif geri bildirim sürecidir, kendisinin ise daha çok, ekonomideki bazı sektörlerin dengeden uzaklaşmasına neden olan ve mühendislerin pozitif geri bildirim olarak adlandırdıkları artan getirileri ifade ettiğini belirtmiştir (Waldrop, 1993, s. 137-138). Arthur’a (2015, s. 183) göre ekonomide pozitif geri bildirimler artan getirilerin sonucu olarak ortaya çıkıyordu. 

Complexity economics, which considers the economy as an evolving and adaptive complex system with nonlinear interactions and feedback loops, has developed besides mainstream economics and it has reminded us numerous important topics like uncertainty, heterogeneous expectations, bounded rationality, herd effect, that are generally ignored by the mainstream. Early traces of this approach can be followed from Schumpeter, Hayek, Keynes, Simon and also Smith (Hommes, 2013). Economic system, taken by complexity economics is not necessarily in equilibrium and agents change their actions in response to actions of others (Arthur, 2015).  Purpose of this study is to demonstrate the similarity between the Keynesian Revolution as an example of Kuhnian paradigm shift and the complexity economics and also to call attention to potential contributions of complexity economics through its computation and simulation capacity to develop a new approach in economic theory.

Kompleksite İktisadı, Keynesyen Devrim, İktisatta Zaman ve Belirsizlik
  • Colander, D. (2010). The Keynesian Method, Compexity and the Training of Economics. Middlebury College Economics Discussion Paper.Eren, E., & Öğüt, K. (2009). Matematik ve Fizik ile Etkileşimi Çerçevesinde Yerleşik İktisat ve "Yeni İktisat". D. Dileyici (Dü.), YEBKO Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı. içindeKeynes, J. M. (2013). The Collected Writings of John Maynard Keynes (Cilt 14). (D. Moggridge, Dü.) Cambridge University Press.Öğüt, K. (2017). Kuantum Teorisi – Matematiksel Formalizm ve Genel Denge İktisadı. Ç. Ö. Boz (Dü.) içinde, İktisat ve Diğer Bilimler (s. 43-94). İletişim Yayınevi.Rodrik, D. (2015). Economics Rules. Oxford University Press.Stanfield, R. (1974, March). Kuhnian Scientific Revolutions and the Keynesian Revolution. Journal of Economic Issues, 8(1), 97-109.Ward, B. (1972). What's Wrong with Economics? Macmillan.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Kaan İrfan Öğüt (Primary Author)
Institution: BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { yssr471739, journal = {Yildiz Social Science Review}, issn = {2149-4363}, address = {Yildiz Technical University}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {137 - 152}, doi = {}, title = {KOMPLEKSITE İKTISADI ÇERÇEVESINDE KEYNES VE KEYNESYEN MAKRO İKTISAT: METODOLOJIK BIR ANALIZ}, key = {cite}, author = {Öğüt, Kaan İrfan} }
APA Öğüt, K . (2018). KOMPLEKSITE İKTISADI ÇERÇEVESINDE KEYNES VE KEYNESYEN MAKRO İKTISAT: METODOLOJIK BIR ANALIZ. Yildiz Social Science Review, 4 (2), 137-152. Retrieved from http://dergipark.org.tr/yssr/issue/41948/471739
MLA Öğüt, K . "KOMPLEKSITE İKTISADI ÇERÇEVESINDE KEYNES VE KEYNESYEN MAKRO İKTISAT: METODOLOJIK BIR ANALIZ". Yildiz Social Science Review 4 (2018): 137-152 <http://dergipark.org.tr/yssr/issue/41948/471739>
Chicago Öğüt, K . "KOMPLEKSITE İKTISADI ÇERÇEVESINDE KEYNES VE KEYNESYEN MAKRO İKTISAT: METODOLOJIK BIR ANALIZ". Yildiz Social Science Review 4 (2018): 137-152
RIS TY - JOUR T1 - KOMPLEKSITE İKTISADI ÇERÇEVESINDE KEYNES VE KEYNESYEN MAKRO İKTISAT: METODOLOJIK BIR ANALIZ AU - Kaan İrfan Öğüt Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Yildiz Social Science Review JF - Journal JO - JOR SP - 137 EP - 152 VL - 4 IS - 2 SN - 2149-4363- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 YILDIZ Social Science Review KOMPLEKSITE İKTISADI ÇERÇEVESINDE KEYNES VE KEYNESYEN MAKRO İKTISAT: METODOLOJIK BIR ANALIZ %A Kaan İrfan Öğüt %T KOMPLEKSITE İKTISADI ÇERÇEVESINDE KEYNES VE KEYNESYEN MAKRO İKTISAT: METODOLOJIK BIR ANALIZ %D 2018 %J Yildiz Social Science Review %P 2149-4363- %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Öğüt, Kaan İrfan . "KOMPLEKSITE İKTISADI ÇERÇEVESINDE KEYNES VE KEYNESYEN MAKRO İKTISAT: METODOLOJIK BIR ANALIZ". Yildiz Social Science Review 4 / 2 (December 2019): 137-152.