Aim

Dergimizde Fen ve Mühendislik bilim alanlarında hazırlanan orijinal araştırma ve derleme makaleler yayımlannmaktadır.

Scope

Ziraat, su ürünleri, fen ve mühendislik bilim alanlarını kapsamaktadır.