Year 2018, Volume 23, Issue 3, Pages 216 - 225 2018-12-11

Germeçtepe Baraj Gölü’nde (Kastamonu-TÜRKİYE) Yayılış Gösteren Balık Türleri

Mahmut Elp [1] , Souad A.S. Adem [2] , Khaled M. İ. Muftah [3] , Abdelsalam M. Fılogh [4]

28 243

Bu çalışmanın amacı Kastamonu ili sınırları içerisinde bulunan Germeçtepe Baraj Gölü’nde yayılış gösteren balık biyoçeşitliliğinin belirlenmesidir. Sulama amaçlı inşa edilen ve 1986 yılında hizmete açılan Germeçtepe Baraj Gölü Kastamonu ili sınırları içerisinde yer almakta olup Daday Çayını besleyen Şadibey Deresi üzerinde kurulmuştur. Daday Çayı Kızılırmak Havzası’nın içerisinde yer almaktadır. Germeçtepe Baraj Gölü günümüzde sulamanın yanında su ürünleri yetiştiriciliği ve sportif balıkçılık amacı ile kullanılmaktadır. Çalışma kapsamında toplanan örnekler %4 lük formaldehit çözeltisine alınarak fikse edilmiştir. Bir süre sonra alkol serisinden geçirilen örnekler uzun süreli muhafazası için %70 lik etil alkole alınmıştır. Fikse edilen örneklerin taksonomik karakterleri ile ilişkili ölçüm ve sayım işlemleri yapılarak, çeşitli indisler hesaplanmıştır. Yapılan ölçüm, sayım ve hesaplamalar sonucu Germeçtepe Baraj Gölü’nde Capoeta baliki, Squalius pursakensis, Alburnus chalcoides, Cyrinus carpio, Perca fluviatilis ve Oncorhynchus mykiss türlerinin ortamda yayılış gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca Squalius pursakensis ile Alburnus chalcoides türlerinin melezlerinin varlığı da tespit edilmiştir.

Kastamonu su kaynakları, balık taksonomisi, balık sistematiği
 • Anonim, 2008. Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı. T.C. Çevre Ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Ulusal Odak Noktası, Tasarım Ofset Ankara
 • Anonim, 2012. 23. Bölge Müdürlüğü 2012 Yılı Yatırım Programı ve Bütçe Takdim Raporu. T.C. Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kastamonu.
 • Bektas, Y., Turan, D., Aksu, İ., Ciftci, Y., Eroglu, O., Kalayci, G., Belduz., A. O., 2017. Molecular phylogeny of the genus Capoeta (Teleostei: Cyprinidae) in Anatolia, Turkey. Biochemical Systematics and Ecology 70 (2017) 80-94
 • Çiçek, E., Birecikligil, S. S., Frick, R., 2015. Freshwater fishes of Turkey: a revised and updated annotated checklist. Biharean Biologist 9 (2): 141-157
 • Demir, N., 2009. İhtiyoloji. Nobel Yayın Dağıtım Tic. Lts. Şti. Ankara.
 • Demirsoy, A., 2007. Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası “Hayvan Zoocoğrafyası”, Altıncı Baskı, Meteksan A.Ş. Ankara
 • Geldiay, R., Balık S., 2002. Türkiye Tatlısu Balıkları Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No:46, Ege Meslek Yüksekokulu Basımevi, İzmir
 • İbret, B. U., 1998. Kastamonu'nun Su Kaynaklan. Kastamonu Eğitim Dergisi, Yıl:4, Sayi:5, 147-160
 • İlhan, A., Balık, S., 2008. Batı Karadeniz Bölgesi İçsularının Balık Faunası. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 25 (1): 75–82
 • Kuru, M., Yerli, S. V., Mangıt, F., Ünlü, E., Alp, A., 2014. Fish Biodiversity in Inland Waters of Turkey. Journal of Academic Documents for Fisheries and Aquaculture 3: 93-120
 • Özdemir, F., 2015. Principle Components Analysis of Two Pairs of Barbels Species of the Genus Capoeta (Teleostei: Cyprinidae) in Turkey. Pakistan J. Zool., vol. 47 (3): 753-762
 • Saylar, Ö., 2001. Kastamonu Göletlerinin Balıkçılık Açısından Genel Durumu. Birinci Kastamonu Kültür Sempozyumu Bildirileri (21-23 Mayıs 2000), 411-418
 • Şekercioğlu, Ç. H., Anderson, S., Akçay, E., Bilgin, R., Can, Ö. E., Semiz, G., Tavşanoğlu, Ç., Yokaş, M. B., Soyumert, A., İpekdal, K., Sağlam, İ. K., Yücel, M., Dalfes, H. N., 2011. Turkey’s globally important biodiversity in crisis. Biological Conservation, 144: 2752–2769
 • Şen, G., Erkan Buğday, S., 2015. Kastamonu İlinde Çeşitli Statülerde Koruma ve Kullanma Amaçlı Belirlenmiş Alanlar. Kastamonu Üni., Orman Fakültesi Dergisi, 15 (2) 214-230
 • Turan D, Kottelat M, Ekmekçi FG, Imamoğlu H. O., 2006. A review of Capoeta tinca, with descriptions of two new species from Turkey (Teleostei: Cyprinidae). Rev Suisse Zool 113: 421-436.
 • URL-1 http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/SpeciesByFamily.asp (2018.09.12)
 • URL-2 http://www.iucnredlist.org/search (2018.09.12)
 • URL-3 http://www.fishbase.org/search.php (2018.09.12)
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6811-5048
Author: Mahmut Elp (Primary Author)
Institution: Kastamonu Üniversitesi
Country: Turkey


Author: Souad A.S. Adem

Author: Khaled M. İ. Muftah

Author: Abdelsalam M. Fılogh

Bibtex @research article { yyufbed460971, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {1300-5413}, eissn = {2667-467X}, address = {Yuzuncu Yil University}, year = {2018}, volume = {23}, pages = {216 - 225}, doi = {}, title = {Germeçtepe Baraj Gölü’nde (Kastamonu-TÜRKİYE) Yayılış Gösteren Balık Türleri}, key = {cite}, author = {Elp, Mahmut and A.S. Adem, Souad and M. İ. Muftah, Khaled and M. Fılogh, Abdelsalam} }
APA Elp, M , A.S. Adem, S , M. İ. Muftah, K , M. Fılogh, A . (2018). Germeçtepe Baraj Gölü’nde (Kastamonu-TÜRKİYE) Yayılış Gösteren Balık Türleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 23 (3), 216-225. Retrieved from http://dergipark.org.tr/yyufbed/issue/40843/460971
MLA Elp, M , A.S. Adem, S , M. İ. Muftah, K , M. Fılogh, A . "Germeçtepe Baraj Gölü’nde (Kastamonu-TÜRKİYE) Yayılış Gösteren Balık Türleri". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 23 (2018): 216-225 <http://dergipark.org.tr/yyufbed/issue/40843/460971>
Chicago Elp, M , A.S. Adem, S , M. İ. Muftah, K , M. Fılogh, A . "Germeçtepe Baraj Gölü’nde (Kastamonu-TÜRKİYE) Yayılış Gösteren Balık Türleri". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 23 (2018): 216-225
RIS TY - JOUR T1 - Germeçtepe Baraj Gölü’nde (Kastamonu-TÜRKİYE) Yayılış Gösteren Balık Türleri AU - Mahmut Elp , Souad A.S. Adem , Khaled M. İ. Muftah , Abdelsalam M. Fılogh Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 216 EP - 225 VL - 23 IS - 3 SN - 1300-5413-2667-467X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 YUZUNCU YIL UNIVERSITY JOURNAL OF THE INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES Germeçtepe Baraj Gölü’nde (Kastamonu-TÜRKİYE) Yayılış Gösteren Balık Türleri %A Mahmut Elp , Souad A.S. Adem , Khaled M. İ. Muftah , Abdelsalam M. Fılogh %T Germeçtepe Baraj Gölü’nde (Kastamonu-TÜRKİYE) Yayılış Gösteren Balık Türleri %D 2018 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P 1300-5413-2667-467X %V 23 %N 3 %R %U
ISNAD Elp, Mahmut , A.S. Adem, Souad , M. İ. Muftah, Khaled , M. Fılogh, Abdelsalam . "Germeçtepe Baraj Gölü’nde (Kastamonu-TÜRKİYE) Yayılış Gösteren Balık Türleri". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 23 / 3 (December 2018): 216-225.