Telif Hakkı

58c087d28e6dd.png

TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİBiz aşağıda imzaları bulunan:
(Makale Adı): “______________________________________________________________________________” 

__________________________________________________________________________________________”

başlıklı makale konusunda, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’ne makale metni Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisine ulaşıncaya kadar hiçbir sorumluluk taşımadığını kabul ederiz. Biz aşağıda imzaları bulunan yazar/lar, sunduğumuz makalenin Bilim Etiği İlkelerine uygun olarak hazırlandığını; orijinal olduğunu; herhangi bir başka dergiye yayınlanmak üzere verilmediğini; daha önce yayınlanmadığını; eğer, tümüyle ya da bir bölümü yayınlandı ise yukarıda adı geçen dergide yayınlanabilmesi için gerekli her türlü iznin alındığını ve orijinal telif hakkı formu ile birlikte Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’ne gönderildiğini garanti ederiz. Makalenin telif hakkından feragat etmeyi kabul ederek sorumluluğu üstlenir imza ederiz. Bu vesileyle makalenin telif hakkı Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’ne devredilmiştir ve Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi makalenin yayınlanabilmesi konusunda yetkili kılınmıştır. Bununla birlikte yazarların aşağıdaki hakları saklıdır.

NOT: Aşağıdaki bütün durumlarda makalenin Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi tarafından yayınlandığına dair tam olarak referans verilmelidir.

1. Telif hakkı dışında kalan patent v.b. bütün tescil edilmiş haklar;
2. Yazarın gelecekteki kitaplar ve dersler gibi çalışmalarında; makalenin tümü ya da bir bölümünü ücret ödemeksizin kullanmak hakkı; ve
3. Makaleyi satmamak koşulu ile kendi amaçları için çoğaltma hakkı,

 Bütün yazarlar tarafından imzalanmak üzere:

1. Adı Soyadı : ________________________________________

İmza: ___________________ Tarih: _________________

2. Adı Soyadı : ________________________________________

İmza: ___________________ Tarih: _________________

3. Adı Soyadı : ________________________________________

İmza: ___________________ Tarih: _________________

4. Adı Soyadı : ________________________________________

İmza: ___________________ Tarih: _________________

5. Adı Soyadı : ________________________________________

İmza: ___________________ Tarih: _________________

6. Adı Soyadı : ________________________________________

İmza: ___________________ Tarih: _________________

 

Yazışma Adresi: ______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Telefon: ___________________ Fax: ___________________ e-mail: ___________________________________

 

NOT: Lütfen formu doldurunuz, imzalayınız ve aşağıdaki adrese metinle birlikte gönderiniz. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 65080 – VAN


58c08d68134a0.png PDF FORMATINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ..